Aandacht voor Kerkbalans 2023

Kerken spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol bij het aanpakken van crises. Ook in de huidige tijd, waarin verschillende crises zoals de opvang van vluchtelingen, de oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid zich opstapelen. Ook in Borne en Hertme hebben we hiermee te maken. Daarnaast blijft onze zorg om onze kerkgebouwen in stand te houden. Vandaar al dit artikel om de komende Kerkbalans bij u onder de aandacht te brengen.

Tot 2019 heeft de kerk haar begroting sluitend kunnen krijgen uit betalingen van een vaste groep betalende parochianen en verhuurinkomsten. Door de pandemie en gestaag dalende inkomsten uit giften, heeft de kerk afgelopen 3 jaar tekorten opgelopen en heeft zij haar reserves moeten aanspreken. Daarom doen wij een beroep op al onze parochianen, om solidair te zijn met de parochianen die al betalen. Wij hopen van harte dat u de kerk wilt gaan of blijven steunen met een bijdrage die bij u past. Zie het als lidmaatschapsgeld of contributiebijdrage. We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Uw steun komt volledig ten goede aan de lokale geloofsgemeenschappen van

St. Stephanus te Borne en H. Stephanus te Hertme.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee? U ontvangt in februari 2023 een brochure waarin staat hoe u ons kunt steunen. Dankzij uw gift blijven onze kerken ook morgen een plek van betekenis in Borne en Hertme.

Alvast heel hartelijk dank!

P.S. Het kan natuurlijk zijn dat u afgelopen voorjaar hebt vergeten om mee te doen met de actie Kerkbalans.

Daarom hierbij toch nog even onze banknummers: