DOOPSEL

Het dooprooster voor eerst helft van 2019. 

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je, je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Voor het actuele dooprooster kunt u het beste contact opnemen met het centraal secretariaat:  contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 – 3492212.

 

Iedere geloofsgemeenschap

In HH. Jacobus en Johannesparochie kan jullie kind in iedere geloofsgemeenschap de Doop ontvangen. De doopvieringen (vaak 3 kinderen tegelijk) zijn: afhankelijk van de kerk, waarin jullie kind gedoopt wordt, eens in de twee maanden op zondagmiddag 13.00 uur.

Voorbereiding

Vooraf aan de doop van uw kind worden jullie als ouders verwacht op twee voorbereidingsavonden: beide informatieavonden zijn in de Stefanshof, Grotestraat 207, in Borne.

 

Wij hopen, dat de keus voor de Doop een bewuste keus is. Samen met andere doopouders staan we op deze avonden stil bij wat kerk en geloof voor jullie kind en daarmee ook voor jullie kan gaan betekenen. We hopen dat de Doop het begin is van de weg die jullie met jullie kind gaan.Ook ontvangen jullie op deze avonden informatie over de doop zelf en materiaal voor het maken van een doopboekje.

Opgave Doop

De aanmelding voor de Doop wordt voortaan centraal geregeld via de secretaresse van het pastorale team: Berna Horck. Zij heeft overzicht en inzicht over de organisatie en planning van de Doopvoorbereiding en Doopvieringen en direct contact met het pastorale team.

 

Centraal secretariaat: contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 – 3492212.

 

Algemene info doopsel

In het doopsel krijgt de onuitsprekelijke naam van God een menselijke vorm, want zoals een vader zijn naam aan zijn kind geeft, zo geeft God zijn naam aan de mens. Het is God zèlf die zich in het doopsel aan de mens geeft. Maar het is de zorg van de kerk dat deze gave inderdaad aanvaard wordt en het verbond daadwerkelijk wordt aangegaan. Want zolang de mens God niet aanvaardt, is de betekenis van het doopsel nog niet vervuld. Daarom heet het doopsel het sacrament van het geloof, en roept de kerk allen die rond het doopvont staan op, om het geloof in Gods woord te belijden.
Bovendien wordt de mens door het doopsel opgenomen in de kerk, die geroepen is lichaam van Christus te zijn. Daarom is het doopsel ook een verbintenis met de gemeenschap van gedoopten. Aldus wordt de kerk zo tastbaar en kwetsbaar, maar ook zo krachtig als haar mensen zijn en maakt zij een ontmoeting met Christus zelf mogelijk.

Bron: www.katholieknederland.nl