NIEUWS


Lintje voor ‘Bijzondere Bornenaren’ uit onze geloofsgemeenschappen

Vrijdag, 26 april 2024, was het de dag van de jaarlijkse Lintjesregen. Maar liefst drie Bornenaren uit onze geloofsgemeenschapen kregen door burgemeester Jan Pierik de versierselen opgespeld, die behoren bij de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In een vol Kulturhus, waar veel familie, verenigingen en stichtingen aanwezig waren die op de een of andere manier met de gelukkigen zijn verbonden, was het twee uur lang een echt Oranjefeestje.

In zijn welkomstwoord ging Pierik kort in op de historie van de jaarlijkse onderscheidingen, waarna hij al snel overging naar de aanstaande decorandi. Die ook dit jaar weer bij binnenkomst in het Kulturhus al werden opgewacht en ingefluisterd wat er te gebeuren stond. Waarmee de eerste spanning en emotie uit de lucht zou moeten zijn, al had een enkeling het even later nog best even moeilijk. “Dank voor wat u voor de gemeenschap betekent”,

aldus de burgervader. “Vandaag is het uw complimentendag!”

25-jarig dienstjubileum Laurens van Urk

Op 1 mei was het 25 jaar geleden dat Laurens van Urk in dienst trad van de toenmalige St. Stephanusparochie.

Zijn functieomschrijving was destijds koster, administrateur, beheerder van Stefans-Hof en assistent bij de liturgie. Deze taken verricht hij ook op dit moment nog en hij is dan ook al die jaren een belangrijke spin in het web geweest van onze parochie op velerlei vlak.

Het laatste jaar zijn deze werkzaamheden ook nog uitgebreid met de inzet voor het centraal secretariaat van de drie samenwerkende parochies.

Dit jubileum heeft het pastoraal team en parochiebestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In de eucharistieviering van zondag 5 mei 9.30 uur is er aandacht besteed aan dit jubileum. Na afloop van deze viering was er de mogelijkheid om Laurens te feliciteren in Stefans-Hof onder het genot van een kop koffie of thee met een heerlijke traktatie. Hiervoor was u allen van harte uitgenodigd!

Parochiebestuur HH. Jacobus en Johannes.

Van oude mensen en de dingen die bijblijven

In een televisieprogramma zag ik een oude Joodse meneer. In de oorlog laten zijn ouders hem als zuigeling naar een onderduikadres brengen. Hun eigen weg voert uiteindelijk naar de gaskamers van Auschwitz. Zonder ze te hebben gekend, heeft hij zijn vader en moeder zijn leven lang gemist. Nu zelf op leeftijd, hoopt hij te achterhalen wie indertijd zijn ouders heeft verraden.

Alleen maar om te weten. ‘De persoon die het heeft gedaan, heb ik allang vergeven. Maar vergeten kan ik het niet.’ Daar, dacht ik, legt hij de vinger op een zere plek. ‘Vergeven en vergeten’, zeggen we soms, maar in elk geval dat vergeten blijkt altijd moeilijk. Het doet me denken aan de leraar godsdienst in de brugklas, die ons voorhield dat alleen God vergeving kan schenken. Hij sprak over ons heen, we waren te jong om na te denken over een zo ingewikkeld begrip als vergeving. Terwijl Jezus ons leert om ‘zeven maal zeventig keer’ te vergeven. Dat is niet 490 keer, zoals de rekensom doet vermoeden, maar een oneindig aantal keren.

Door de oude meneer denk ik op de drempel van de meidagen van 2024 de uitspraken van mijn leraar en van Jezus te begrijpen. Vergeven blijft voor ons, gewone mensen, moeilijk. Ons geheugen speelt ons parten. In Jezus’ woorden beluisteren we dat Hij onbeperkt vergeeft. Stellig ziet hij onze fouten en gebreken, onze zonden, maar Hij kijkt er doorgeen. ‘Ze weten niet wat ze doen.’ Pas nog, met Pasen, heeft Hij alle bonnetjes verscheurd en ons weer vrij gemaakt. Wij kunnen ook daaraan een voorbeeld nemen. Er is meer oorlog dan kortgeleden, en bovendien dichterbij. Voor een belangrijk deel omdat vergelding de plaats inneemt van vergeving, juist omdat vergeten zo moeilijk is.

Onderweg naar Pinksteren, via Hemelvaart, biedt het mooie gebed tot de heilige Geest houvast en uitkomst: ‘Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden, en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.’ Zalig Pinksteren.

Hans Morssinkhof

Afscheid van een bekend gezicht

Je zou hem een van de gezichten van katholiek Nederland kunnen noemen. Leo Fijen, die veertien jaar lang op zondagochtend Het geloofsgesprek presenteerde, heeft op zondag 25 februari afscheid genomen. Na in totaal zo’n 700 afleveringen.

Het was voor velen elke zondagochtend vaste prik. Voorafgaand aan de wekelijkse eucharistieviering was hij om 9.45 uur present. Voor een gesprek met soms een bisschop of een priester, dan weer met vrijwilligers. Altijd belangstellend en empathisch. In Trouw zei hij over de band tussen zijn kijkers en hem: ‘We hebben een vaste afspraak: om 9.45 uur ben ik er en zit ik klaar. Ik geloof in een persoonlijke relatie. Als jij jezelf aanbiedt, is de ander er ook.’

De betekenis reikt nog verder. Wekelijks keken 80 tot 100.000 kijkers uit Nederland, en 40.000 uit Vlaanderen. ‘Dat zijn er meer dan zondag naar de kerk gaan (…). Ook al kijk je alleen, je mag met zulke getallen toch wel spreken van een gemeenschap.’ En daaraan hecht hij grote waarde: ‘Ik vind het belangrijk dat er toekomst is voor het geloof en ik wil tekenen van gemeenschap laten zien in de kerk, in parochies, bij gelovigen.’

Hoopvol

Altijd positief, toont Fijen zich ‘hoopvol’ over de toekomst van de katholieke kerk in Nederland. Vooral omdat er volgens hem in die veertien jaar veel is veranderd: ‘Veertien jaar geleden hadden we niet het bewustzijn dat we meer present moeten zijn in de samenleving, we wisten niet dat we de schepping centraal moeten stellen (…) en er was niet het besef dat we moeten luisteren naar alle stemmen in de kerk. (…) We leven in een tijd waarin alles verschuift en we veel kwijt zijn. Wat is er dan mooier dan een teken van hoop en gemeenschap door te geven?’ Het zegt misschien veel dat Het Geloofsgesprek voortaan drie presentatoren krijgt, gepresenteerd door Roderick Vonhögen, Willien van Wieringen en Michael-Dominique Magielse.

Hans Morssinkhof

Stemmen gezocht

PAROCHIEKOOR BORNE

Mede door natuurlijk verloop en overlijden van koorleden zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden. Hebt u zin en tijd om ons koor te komen versterken, zodat wij de ondersteuning van de liturgie en uitvaarten op een verantwoorde manier kunnen blijven verzorgen, meld u zich dan aan.

De repetities zijn op maandagavond voor de dames van

18.45 – 20.00 uur. Van 20.15 – 20.45 uur gezamenlijk met de heren.

De heren repeteren van 21.00 – 21.45 uur.

Bent u geïnteresseerd, kom dan geheel vrijblijvend een kijkje nemen in de blokhut, Esstraat 3, Borne.

Of meld u aan bij:

Hans de Winter       06-13686501 (secretaris)

Ansfried v.d. Straat 06-13031902 of 074-2663196 (voorzitter)

Verkennende gesprekken

GESPREKKEN TUSSEN TWEE PAROCHIES: HH. JACOBUS EN JOHANNES VAN BORNE/HERTME EN ONZE LIEVE VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN VAN ZENDEREN

Al sinds enige tijd en met enige regelmaat zijn er gesprekken gevoerd tussen de parochiebesturen van de HH. Jacobus en Johannes en van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen.

De gesprekken hadden in eerste instantie een oriënterend doel. 

Het bestuur van Zenderen ziet voor haar parochie in de nabije toekomst onzekerheden wat betreft pastorale zorg en ook onzekerheden op het vinden van vrijwilligers op meerdere gebieden. Vandaar dat het bestuur zich wil oriënteren op samenwerking met Borne-Hertme.

De parochie van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen van Zenderen heeft een concredita status: Dit betekent in de praktijk dat na Vaticaan II de Karmel alleen nog het recht heeft om een pastoor voor te dragen. En ook het recht heeft deze elk moment weer terug te trekken. 

De Karmelorde ervaart momenteel de smalle basis voor het leveren van een benoembare karmeliet en dus voldoende pastorale zorg in de nabije toekomst voor de parochie van Zenderen. Ook al is er in de toekomst niemand binnen de Karmel benoembaar, de parochie gaat toch door, al dan niet op eigen benen. 

Met het bisdom hebben inmiddels ook meerdere gesprekken plaatsgevonden over met name het opheffen van de status concredita. En ook met de Karmel worden bijeenkomsten belegd om de gevolgen van de opheffing goed voor te bereiden. 

De gesprekken tussen de twee besturen van beide parochies verlopen in goede harmonie. 

Het parochiebestuur van de HH. Jacobus en Johannes wil in een open houding nieuwe banden aangaan in de tijden die gaan komen. Nu al geven zij aan dat eventuele vrijwilligers vanuit Zenderen heel hartelijk welkom zijn en dat zij een volwassen en volwaardige plaats in de organisatie van de parochie kunnen verwachten, waar nieuwe mensen wellicht ook nieuwe inzichten en werkwijzen kunnen brengen, hopende dat het verrijkend kan werken. 

Er is sprake van gelijkwaardigheid in de gesprekken, in alle openheid gaan we op zoek naar het vinden van een gemeenschappelijke weg. We zien geen beren op de weg, maar denken samen goed na over de gevolgen voor de toekomst. We zijn er ons van bewust dat er uiteindelijk wel een verandering zal komen, maar we gaan samen een nieuwe tijd in. Een tijd, waarin de geloofsgemeenschap ook perspectief wordt geboden.

Over enige tijd zullen de voltallige besturen met elkaar kennismaken. Daarnaast zal er voor de parochianen van Zenderen een informatieavond belegd worden om e.e.a. toe te lichten, wat betreft consequenties van de opheffing van de status concredita.

Graag willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit proces. Zoveel mogelijk zullen wij u gezamenlijk informeren. We hebben onze plicht u, parochianen, te voorzien van informatie hieromtrent. De besturen zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Het parochiebestuur van

HH. Jacobus en Johannes

Het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Tentoonstelling: Wie is de man van de Lijkwade van Turijn

•             Wie is de man op het doek?

•             Wat is zijn verhaal?

•             Wat betekent Hij voor mij?

Kom op 20 en 21 april naar de tentoonstelling in de Stefans-Hof.

Hier zullen we proberen bovenstaande vragen te beantwoorden en verder vertellen over de man op het doek.

Wat is de lijkwade van Turijn en wie is de man op het doek?

Als u hierover meer wil weten dan bent van harte uitgenodigd om op 20 en 21 april in Borne de tentoonstelling te bezoeken en te luisteren naar een inspirerende lezing met als thema de lijkwade van Turijn.

In de lezing wordt verteld over dit uniek linnen doek waarin de beeltenis is te zien van een man. Deze man stond beter bekend als Jezus van Nazareth die na zijn dood is gewikkeld en begraven in dit doek. Op de tentoonstelling is een levensgrote replica van de echte lijkwade met ook een aantal replica’s van relieken zoals o.a. de doornenkroon, kruisigingsnagels en een martelwerktuig. Aan de hand van deze voorwerpen willen we u na laten denken over het verhaal van Jezus, wat het voor betekenis heeft en waarom Hij is gestorven.

Zoals al eerder is benoemd is er een indrukwekkende replica van de lijkwade. De echte lijkwade is zoals de naam al verklapt, sinds 1578 te vinden in Turijn. Het doek heeft een lange geschiedenis en is door de jaren heen aan de hand van verschillende soorten onderzoek gecontroleerd op zijn authenticiteit. Zo heeft men bijvoorbeeld destijds een stukje  

van het doek geanalyseerd om zijn leeftijd te verifiëren. Daarnaast zijn er ook zanddeeltjes op het doek gevonden en is aan de hand van de chemische samenstelling geconstateerd dat het uit Jeruzalem afkomstig is. Bent u nieuwsgierig geworden? Tijdens de lezing zullen we hier meer over vertellen.

De entree van de tentoonstelling en de lezing is gratis. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Voor verdere informatie en andere data kunt u de website bekijken: www.lijkwade.org

Openingstijden tentoonstelling: zaterdag 20 april 14-16 uur

en zondag 21 april 11.00- 16.00 uur.

Lezing: zondag 21 april 11.00 uur

Dirigent gezocht

Wij zijn het koor Contrast uit Hertme en zijn per direct op zoek naar een dirigent. Wij zijn een groep enthousiaste dames in de leeftijd van 30 t/m 65 jaar die het leuk vinden om samen te zingen en worden begeleid door piano.

Onze repetitie is op dinsdagavond. Ben of ken jij iemand die wij zoeken, mail dan naar koor.contrast@hotmail.com.

Wij hopen dat zaterdag 23 maart (Palmpasen) niet onze laatste viering is geweest.

De Schöp moet op de schop

CROWDFUNDING MARIAKAPEL KOPPELSBRINK

De Mariakapel en bijbehorend park vormen een oase van rust, ontmoeting, saamhorigheid en bezinning in Oud Borne. Per dag komen er gemiddeld 80 mensen in de Mariakapel. Het aantal wandelaars, dat het park bezoekt, zijn er nog veel meer. De laatste jaren is het ook gebruikelijk dat families na een crematie de bloemstukken naar de Mariakapel brengen. Regelmatig ligt de kapel vol met bloemen en hangen aan alle beschikbare haakjes prachtige bloemstukken.

Momenteel zijn ruim 30 vrijwilligers dagelijks actief bij de Mariakapel. Iedere dag wordt de kapel bij zonsopgang geopend en in de avond weer gesloten. Er wordt schoon gemaakt, kaarsen worden bijgevuld en bloemen worden tot in de puntjes verzorgd. Daarnaast wordt ook het groenonderhoud van het park door de vrijwilligers gedaan. Hieruit ontstaan dan weer nieuwe initiatieven zoals een buurtbarbecue en stukje sociale controle om vandalisme te voorkomen.

Achter in het park staat een oude betonnen container die wordt gebruikt als opslagplaats voor kaarsen, gereedschap en materialen. De Schöp is enkele tientallen jaren geleden geplaatst en nu dringend aan vervanging toe. De berging is te klein en er is sprake van lekkage en verzakking.

Een nieuwe bergschuur is noodzakelijk om dit mooie plekje te behouden voor de Bornse gemeenschap.

De totale kosten belopen ruim € 40.000,-. Zoals de Mariakapel in de jaren 50 is gebouwd door de vrijwilligers, zo zal de nieuwe Schöp ook door de vrijwilligers worden gebouwd. Dit bespaart de helft van de totale kosten. Echter de materiaalkosten moeten nog wel gefinancierd worden. Voor de resterende € 20.000,- is deze crowdfundingscampagne opgestart.

U kunt ons helpen door te doneren. Ook hebben wij een leuke beloning voor de donateurs,

Doet u mee?

Beloningen

Donatie € 15.-   : Speciaal gemaakte Noveenkaars Mariakapel

Donatie € 30.-   : Twentse Mariakapellengids

Donatie € 250.- : Originele ets Mariakapel van Willemien Holterman

Wat vraagt God van jou?

ROEPINGENZONDAG 2024

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het landelijk samenwerkingsorgaan van bisdommen en religieuzen heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor, en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent er ook op dat onze parochies meer en meer uitgroeien tot plaatsen van levend en enthousiast geloof waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten met gebed en anderszins worden ondersteund.

Gebed

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring:www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code bij dit artikel.

Daarnaast wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten, zie: www.ariensinstituut.nl

Hartelijk dank voor uw steun.

drs. Patrick Kuipers

Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad.