NIEUWS


Koffiedrinken na de viering

Nu de coronabeperkingen weer enige tijd achter ons liggen willen we graag een oude activiteit opnieuw oppakken. Met een nieuwjaarsborrel na de viering hebben we hier afgelopen zaterdag het startsein voor gegeven. De werkgroep de Vitale Parochie wil samen met het parochiebestuur graag de mogelijkheid bieden om wekelijks na de Eucharistieviering samen koffie te drinken in de hal van Stefans-Hof. Hierbij staat vooral gezamenlijke ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee centraal. We hopen velen van u hierbij regelmatig te mogen verwelkomen.

Dag van het Jodendom

Sterke vrouwen

Op 17 januari is de Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke kerk van Nederland. Het thema is dit jaar: ‘Sterke vrouwen’. Dit is afgeleid van de tekst uit Bijbelboek Spreuken (31,10-31): ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op de avond van de sabbat. In katholieke kringen wordt de tekst vaak geciteerd bij jubilea of tijdens de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen: als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat dit jaar de Dag van het Jodendom. Ter herkenning en inspiratie voor vrouwen (en mannen!) van nu. Meer over het thema ‘Sterke Vrouwen’ is te lezen op www.dagvanhetjodendom.nl

In memoriam Emeritus paus Benedictus XVI

Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus paus Benedictus XVI overleden. Dat heeft het Vaticaan bekend gemaakt. “Paus Benedictus XVI was een trouwe en moedige behoeder van het ‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heengegaan”, aldus kardinaal Eijk in een eerste reactie op het overlijden. Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde een korte tijd: van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe verantwoordelijkheid aanvaardde. Daarvoor was hij zo’n 25 jaar in Rome werkzaam als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. Eerder was hij als theoloog wereldwijd bekend als adviseur tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Kardinaal Joseph Ratzinger, later paus Benedictus, heeft als toenmalig adviseur en kenner van Vaticanum II benadrukt dat dit Concilie geen breuk heeft veroorzaakt maar de continuïteit van het geloof in onze Kerk heeft bestendigd (‘hermeneutiek van de continuïteit’) ten dienste van haar zending in de wereld van vandaag, in het licht van de traditie. In deze overtuiging initieerde paus Benedictus rond de vijftigste verjaardag van de opening van Vaticanum II het Jaar van het Geloof in de wereldwijde Kerk.

Bron (en verder lezen): www.rkkerk.nl

Vanuit het parochiebestuur

Het jaar 2022 ligt achter ons. Hoogtepunten en dieptepunten werden ons deel. We mochten genieten van de hoogtepunten, maar moesten ook leren van de dieptepunten. Graag willen we die vaak vergeten. “Geen oude koeien uit de sloot halen” niet waar? Sommige mensen zijn verlamd van angst en vragen zich af welke rampen in 2023 op hen wachten. Nog meer ellende in de wereld? Nog meer kerksluitingen? Nog minder vieringen in de kerk? Anderen blijven geloven in hun idealen, die zij in 2023 willen realiseren.

Daartoe behoort ook onze werkgroep “Vitale parochie”. Zij willen een enthousiaste en levendige geloofsgemeenschap in Borne en in Hertme. Daarvoor organiseren ze jaarlijks meerdere activiteiten. Het parochiebestuur deelt hun enthousiasme en werkt op zijn eigen terrein van harte mee aan een gezonde en vitale parochie. Dat doen we voor jullie en heel graag met jullie. Wanneer we voor de realisatie van onderstaande bestuursplannen SAMEN tijd en energie inzetten, dan kunnen we veel bereiken. Kijken we naar 2023 dan willen wij naast de kerkradio ook mogelijk maken dat álle vieringen opgenomen worden. Dan kunnen thuis alle activiteiten in de kerk via de computer gevolgd worden. Daardoor kan ieder die niet meer in staat is, om naar de kerk te komen, in eigen huis bijvoorbeeld de eucharistieviering via de computer bijwonen. André Bourgonje heeft afgelopen jaar alle zondagse vieringen gestreamd en daar zijn we hem zeer dankbaar voor. Door de aanleg van een vast camerasysteem zullen in de toekomst alle vieringen live worden uitgezonden.

De afgelopen maanden hebben we de plannen op haalbaarheid getoetst en in januari zullen de eerste werkzaamheden plaatsvinden. Wie komt er helpen om onder deskundige leiding hand- en spandiensten te verlenen? Wie kan er koffiezetten tijdens de installatiewerkzaamheden, wie kan boodschappen doen, wie helpt de kabels naar de juiste plek te brengen. Wie heeft verstand van een computer, wie kan later achter de knoppen zitten om naast André, tijdens de eucharistie mooie beelden naar de huiskamers te sturen, enz. enz.

In 2023 zullen we onze gebouwen energiezuiniger moeten maken. Helaas hebben we op dit moment peperdure contracten met energieleveranciers. Zo snel mogelijk moeten we starten, om ons energieverbruik te verlagen. De plannen daarvoor liggen nu op de tekentafel van het ingenieursbureau dat de hele bezuinigingsoperatie begeleidt. Wie heeft kennis en ervaring van zo´n grote klus en bij wie kunnen we, indien nodig, terecht voor advies?

In 2023 moet er echt versterking van het bestuur komen. Bij voorkeur een vrouw, die samen met 5 mannelijke bestuursleden voor een evenwichtig beleid moet zorgen. Ook een tweede kandidaat (m/v) is van harte welkom, zodat het bestuur dan weer met 7 personen op volle sterkte is.

In 2023 moet de actie Kerkbalans echt een succes worden. Door de torenhoge energieprijzen (vooral gas en elektriciteit) dreigt een behoorlijk tekort op de begroting van 2023. We bezuinigen nu al flink op die kosten (minder warm in de kerk, zuinig met licht en water). We vragen iedereen naar draagkracht een extra steentje bij te dragen. Bij voorbaat dank!

Tot slot wens ik alle parochianen een fijn en gezond 2023. Een Zalig Nieuwjaar!

Hans Leushuis, vicevoorzitter van het parochiebestuur

‘BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN’

1 december 2022

Reactie van uw pastores op het beleidsplan betreffende Eucharistievieringen, Woord- en Communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht

Beste mensen,
Op 27 oktober werden besturen, pastoraal teams, vrijwilligers en de geloofsgemeenschappen geïnformeerd door onze bisschop hoe hij over vijf jaar (het beleidsplan gaat in op 1 januari 2028) de verhouding ziet tussen de plaats van de H. Eucharistie en overige vieringen. De kardinaal wil dat we gezamenlijk de Eucharistie vieren op zondag. Daar is alles over te zeggen maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden. Maar wat wel duidelijk is; géén Woord- en Communiediensten. De Woord- en Communiediensten zullen in het overige parochiële leven hun plaats behouden; bijvoorbeeld in de verzorgings- en verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar ouderen en zieken maandelijks bij elkaar komen.

Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. Voor de parochiële vrijwilligers, maar ook voor de diakens en de pastoraal werkers. Verschillende media hebben er al op gereageerd en ook binnen onze geloofsgemeenschappen is het regelmatig onderwerp van gesprek. Als pastores in ons bisdom hebben wij sinds het eucharistisch jaar (2019) vermoed dat onze bisschop met nieuw beleid zou komen ten aanzien van Woord- en Communiediensten zonder daarbij een tijdspad voor ogen te hebben gehad. Wellicht valt hier ons wat te verwijten; wij hebben er sinds het eucharistisch jaar feitelijk geen aandacht aan besteed of er in het pastoraal beleid actie op ondernomen.

Als pastores zijn we de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen dankbaar en erkentelijk. Zij zijn, ook door het pastoraal team, vaak jarenlang gevraagd om voor te gaan en zij hebben zich altijd beschikbaar gesteld voor de geloofsgemeenschap.

Wat nu?
Allereerst willen we in het begin van het nieuwe kalenderjaar de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen en uitvaartdiensten bijeen roepen om met elkaar te spreken over het beleidsplan. Wat betekenen deze inzichten voor hen? Welke mogelijkheden zien we? Hoe gaan we om met de vijf jaar die voor ons liggen? Ondertussen heeft pastoor Jansen contact gezocht met vicaris Cornelissen en binnenkort hebben het pastoraal team en de drie samenwerkende parochies een ontmoeting met de bisdomstaf. Daar komt dit onderwerp ook op tafel.

Als pastoraal team hebben we een gemeenschappelijke weg af te leggen met de geloofsgemeenschappen, de vrijwilligers, de gelovigen en de parochiebesturen. Wij hechten er belang aan dat deze weg voor ons allen begaanbaar is. Het bekijken van mogelijkheden binnen het gestelde beleidsplan is voor ons dan ook een uitgangspunt waarbij we van harte de hoop uitspreken dat u samen met ons hiernaar op zoek wilt gaan.

Met hartelijke groet,
Pastoraal werker Annet Zoet
Pastoor Jurgen Jansen

Nieuwjaarsreceptie

Driekoningen

Wie wel eens in Duitsland of Oostenrijk is geweest, heeft daar vast boven een deurpost de met krijt geschreven letters +C+M+B plus een sterretje en het jaartal gezien. Dit is de zogeheten huiszegen die met Driekoningen wordt uitgedeeld. De letters CMB staan voor ‘Christus Mansionem Benedicat’, wat ‘Christus zegen dit huis’ betekent. Maar de letters staan natuurlijk ook voor Caspar, Melchior en Balthazar, zoals de Driekoningen volgens de traditie heten. De drie kruisjes voor de letters verwijzen naar de Drie-eenheid. Het sterretje verwijst naar de ster die de koningen volgden.

In Duitstalige landen is het ‘Sternsingen’ al jaren een grote traditie. Kinderen gaan verkleed als koningen langs de deuren om liedjes te zingen en te collecteren voor een goed doel. Overal waar ze geweest zijn, schrijven ze de huiszegen boven de deur.

150 jaar Theresia van Lisieux

Werelderfgoedorganisatie UNESCO heeft een thema uitgeroepen rond de Heilige Theresia van Lisieux. Dat is niet voor niets, want op 2 januari is het precies 150 jaar geleden dat ze werd geboren. Bovendien was het afgelopen september 125 jaar geleden dat ze overleed. En precies 100 jaar geleden werd ze zalig verklaard.

De Heilige Theresia werd op 2 januari 1873 geboren als Thérèse Martin. Al op jonge leeftijd voelde ze zich geroepen om God te dienen. Net als drie van haar zussen trad ze in bij de karmelietessen in Noord-Franse Lisieux. Als kloosterling streefde Theresia ernaar om heilig te worden, maar ze vond dit heel moeilijk en zocht daarom een eigen route: de zogeheten ‘kleine weg’. Hierin staat vooral Gods barmhartige liefde centraal.

Geloven was volgens Theresia geen verdienste, maar een genade. In haar eigen woorden: “Ik hoef niet groter te worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden.” Ze beschreef deze kleine weg in een dagboek dat pas na haar dood werd gevonden. Onder de titel ‘Het verhaal van een ziel’ werd het wereldberoemd. Vanwege deze spiritualiteit van de ‘kleine weg’ spreekt Theresia ook vandaag de dag nog steeds veel mensen aan.

Theresia van Lisieux overleed in 1897 aan tuberculose. In 1923 werd ze zaligverklaard, twee jaar later gevolgd door haar heiligverklaring. Bij gelegenheid van de 100e verjaardag van haar sterfdag werd ze door paus Johannes Paulus II als derde vrouw uitgeroepen tot kerklerares. In 2015 werden haar ouders als eerste echtpaar eveneens heiligverklaard.

Een cadeau voor 150 kinderen en een verrassing voor 69 gezinnen

Zaterdagmorgen 3 december, klokslag 10.00 uur, vertrokken vanuit de Stefans-Hof 4 auto’s volgeladen met pakjes en 6 Pieten naar de diverse wijken in Borne. Net als vorige jaren om kinderen van gezinnen die het financieel niet zo breed hebben blij te maken met een cadeautje. Een mooi resultaat van een goede samenwerking tussen het Noodfonds Borne, de Diaconie van de Protestantse Kerk en de Vincentius vereniging en Caritas van de Katholieke Kerk.  En hard nodig want juist deze gezinnen worden hard geraakt door de recente prijsstijgingen van nagenoeg alles wat een gezin dagelijks nodig heeft.

Inpakken tassen door Diaconie van PGB

Mooi om de blije gezichten te zien van de kinderen toen Piet bij hen aanbelde om de pakjes uit te delen. In totaal 150 kinderen van 69 gezinnen hebben een cadeautje ontvangen. En voor elk gezin was er nog een banketstaaf bij.

Plus Huls van de Nieuwboer en ook Van Otten hebben ons heel goed geholpen door een forse korting op de artikelen te geven.

Als verrassing heeft de actie Blijgevig Borne ervoor elk gezin nog een envelop erbij gedaan met daarin cadeaupassen om bij Bornse ondernemers voor €100 inkopen te doen. Een extraatje wat ze goed kunnen gebruiken in deze tijd van hoge inflatie en hoge energiekosten.

Eén uurtje per maand over?

In Borne wordt het parochieblad ‘de Kerkwijzer’ rondgebracht door vrijwilligers. Voor de bezorgwijken rondom het Blauwgras in de Stroom Esch en de Tuinlaan of Beekvoorde in de Bornsche Maten worden vrijwilligers gezocht die 10 x per jaar een uurtje over heeft om de boekjes rond te brengen.

Voor aanmelding of informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat aan de Stationsstraat 1a in Borne. Tel: 074 266 1310 / E-mail: stefans-hof@hetnet.nl. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van: 09:30 t/m 11:30 uur