ZIEKENZALVING

“Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam de Heren. En het gelovig gebed  zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten.”(Jak. 5,14-15)

Als leden van het pastoraal team krijgen wij met grote regelmaat verzoeken om aan zieken het sacrament van de zieken te geven of de ziekenzegen uit te spreken. Wij doen dat van harte en zien dat het de zieken goed doet om samen te bidden en te vragen om de nabijheid van Christus. Het gebed is daarbij van grote waarde. Zoals u weet kan het sacrament van de zieken alleen door een priester worden bediend. En u weet ook dat deze priesters er niet in overvloed zijn en dus ook niet altijd a la minute beschikbaar. Wij willen daarom bij deze een oproep doen om niet te wachten met het verzoeken om een ziekenzalving of ziekenzegen, tot het moment dat iemand al stervende is of niet meer bij kennis. Onze ervaring leert dat een vroegtijdige bediening of ziekenzegen voor zowel de zieke als zijn of haar omgeving, heel veel waarde heeft. Daarom een beroep op u om – als u in een dergelijke situatie geraakt – de ziekenzalving of ziekenzegen tijdig bespreekbaar te maken. Op die manier kan er in alle rust een afspraak gemaakt worden om een ziekenzalving of ziekenzegen toe te dienen. Er blijven natuurlijk altijd acute situaties, die zijn niet te voorkomen, maar daar kunnen wij niet de bijstand van een priester of pastoraal werker garanderen.

In het pastoraal team wordt gesproken over gezamenlijke vieringen waarin het sacrament van de zieken aan meerdere personen gelijk gegeven kan worden. In sommige verzorgingshuizen is dat al het geval. U zult daarover in een later stadium worden geïnformeerd.

Algemene info ziekenzalving

Geneest de zieken!’ (Mt. 10,8). Dit is de taak die de kerk van de Heer heeft ontvangen. In zijn brief schrijft Jakobus: ‘Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.’ (Jak. 5,14-15).
In de katholieke kerk is zalving een handeling waarin gewijde olie in de vorm van een kruisteken wordt aangebracht op een persoon, zaak of plaats, onder het uitspreken van een bepaalde formule. Meestal wordt met zalving een teken van goddelijke volmacht gezet, maar zalving kan ook dienen om leed te verzachten.

De uitvaart

De meeste mensen op deze wereld geloven in leven na de dood; daar is niets christelijks aan. En de meeste mensen geloven ook maar al te graag in de hemel; ook daar is niets christelijks aan. Waarin het christelijk geloof zich onderscheidt is echter juist in haar beleving van de dood: ons geloof beleeft de dood in het teken van Pasen. En Pasen gaat niet alleen over het hemelse leven, maar benadrukt juist ook de onontkoombare werkelijkheid van het sterven. Zozeer zelfs dat volgens ons geloof God zèlf de dood is ingegaan. Het is deze werkelijkheid van de dood die wij moeten aangaan. De dood aangaan, dat is meer dan doodgaan, dat is je eigen sterfelijkheid durven aanvaarden.
Bron: www.katholieknederland.nl
Bij een overlijden kunt u zelf de pastorie hiervan op de hoogte stellen. De begrafenisondernemer kan dit ook voor u doen. Er is gelegenheid om een avondwake te houden aan de vooravond van de uitvaart. Met de uitvaartleider kan een tussentijds bezoek afgesproken worden aan de rouwkapel.
In samenspraak met de Avondwake – groep kunt u de Avondwake doorspreken en voorbereiden. De priester zal met u de eucharistie bij de uitvaart doorspreken. Op maandag en zaterdag is pastor Nowara niet beschikbaar voor uitvaarten. Op die dagen gaan vrijwilligers uit de parochie voor, die hiervoor toegerust zijn. U hebt de mogelijkheid om vooraf gebeden, lezingen en liederen door te nemen, door onderstaande bestanden aan te klikken.

voorbeeld teksten

Avondwake – Eucharistie – Communiedienst – Openingsgebed – Eerste_lezingen – Evangelie_Lezingen – voorbeden – Prefatiegebeden – Eucharistische_gebeden – Keuzeliederen – Nederlandse_liederen – teksten_en_gedichten
Katholieke Begrafenisvereniging St. Barbara:U kunt contact opnemen met de begrafenisvereniging door te bellen met: 074 – 266 18 89. De telefoonnummers van andere uitvaartleiders en vereniging kunt u vinden via uw persoonlijke contract.