H. Stephanus – Hertme

stephanus_hertme

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme, tel. 074-266 13 95

Openingstijden: di. van 10.00 tot11.00 uur

E-mail: stephanush@hetnet.nl

Koster: B. Kole, tel. 074-266 70 06

Bankrelatie: Rabo 30 94 06 420

*-*

extra informatie  (kerk / pastorie / spookhuis aan de Lodieklanden / voormalige pastorie op Erve Bartelink / Kerststal Hertme / Mariakapel aan de Lodieklanden / Openluchttheater / Passiespelen).

Voor meer informatie over de H. Stephanus en Hertme verwijzer we u naar de website van Stichting Heemkunde Hermte

*-*