St. Stephanus – Borne

stephanus_borne

Secretariaat: Stationsstraat 1, 7622 LW Borne, tel. 074-266 13 10

Openingstijden: maaandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur

E-mail:  st.stephanusborne@hetnet.nl

Koster/Stefans-Hof: L. van Urk, tel.: 06-39 60 35 80

Bankrelaties: Rabo 30 94 02 506 of ING 829 930

*-*

extra informatie (geschiedenis / beschrijving kerk / gebrandschilderde ramen / interieur / parochiehuizen)

Speurtocht / Rondleiding

*-*