Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans 2024: Geeft u voor de kerk van morgen?

In januari 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben niet van iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog niet hebben gedaan - alsnog wilt doen!

Onze geloofsgemeenschappen van Borne en Hertme zijn volledig afhankelijk van de bijdragen van onze parochianen. Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw gift voor de eenvoudige dienstbaarheid aan de directe samenleving maar ook voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Mogen we alsnog op u rekenen?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

  • NL78 RABO 0125 2434 99 t.n.v. HH. Jacobus en Johannesparochie locatie H. Stephanus Hertme o.v.v. actie Kerkbalans 2024
    of op rekeningnummer
  • NL52 RABO 0309 4086 52 t.n.v. HH. Jacobus en Johannesparochie locatie St. Stephanus Borne o.v.v. actie Kerkbalans 2024

Alvast hartelijk dank!