Project 40-dgn tijd

Bijdrag 4: maandag 22 maart 2021

Project in de veertigdagentijd voor gezinnen: Palmpaasstok

De kijktafel is bijna klaar. De goede week begint. We maken een palmpaasstok en staan stil bij het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus. We laten in een filmpje onze kijktafel thuis zien met nieuwe  voorwerpen: palmpaasstok, paaswens en paaskaars

Wat is de betekenis van de Palmpaasstok?

Het is traditie om met kinderen een Palmpaasstok te maken voor de goede week begint. Wat heb je nodig om een Palmpaasstok te maken en waarom?

 • Palmtak – Palmpasen: Jezus komt Jeruzalem binnen.  De mensen juichen Hem toe met palmtakken.
 • Broodhaan – Witte donderdag: De haan van brood, doet denken aan het Laatste avondmaal. / Petrus liet Jezus in de steek. Toen kraaide er een haan. / De haan kraait verwijst naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet.
 • 30 Rozijnen – Dertig zilverlingen kreeg Judas door het verraad van Jezus
 • 12 ongepelde pinda’s – 12 leerlingen van Jezus
 • Sinaasappel – De spons met water en azijn, waarvan Jezus te drinken kreeg, toen hij aan het kruis hing
 • Kruisvorm – Goede Vrijdag: Jezus sterft aan het kruis
 • Eitjes en versieringen – Pasen / Uit het ei komt nieuw leven. Dat nieuwe leven vieren we met Pasen. Dan vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Jezus leeft.

Tips:

Maak een Palmpaasbordje. Eenvoudige palmpaasstok: zoek 2 stokken voor de kruisvorm, buxustakken, een broodhaan (kopen bij de bakker, of samen broodjes bakken met witte broodmix), slingers maken, paaseitjes.

Meer informatie:

Het passieverhaal van Jezus:  Pasen en de goede week uitgelegd met lego: https://www.youtube.com/watch?v=BCgWKTtSHsU / https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/het-kerkelijk-jaar-vieren/

De paaskaars

De paaswake begint met de nieuwe paaskaars, die wordt aangestoken en binnen gedragen. De paaskaars symboliseert het Licht van de verrezen Christus. Het Licht van Christus wordt verspreid onder de mensen. Met een klein kaarsje wordt het Licht door gegeven.  

Stuur ons jouw paaswens!

Maak een selfie met jouw paaswens en stuur die naar ons op uiterlijk op tweede paasdag

5 april 2021 naar pastor Ria Doornbusch:  pastordoornbusch@gmail.com

We gebruiken de foto’s voor publicatie in de nieuwsbrief en het parochieblad. Na Pasen maken we een filmpje van de ingezonden foto’s.

Bijdrag 3: woensdag 8 maart 2021

Project in de veertigdagentijd voor gezinnen: het hongerdoek

Samen met jullie vieren we de bijzondere tijd van aswoensdag tot Pasen. We laten in een filmpje onze kijktafel thuis zien met nieuwe  voorwerpen: het hongerdoek en paaseitjes

Wat is een hongerdoek?

In de Heilige Blasiuskerk in Delden hangt een groot doek met afbeeldingen uit het leven van Jezus. In de Middeleeuwen werd dat doek tijdens de vastentijd voor het altaar gehangen. Daardoor werd een scheiding aangebracht tussen de plek, waar de eucharistieviering werd opgedragen en de mensen in de kerk. Dat gebeurde in de veertigdagentijd, wanneer de mensen vastten. Daarom werd dit doek hongerdoek genoemd. De afbeeldingen op het hongerdoek laten ons, zien wie Jezus is. Je ziet dat ook, als je naar de glas in lood ramen in de kerk kijkt.

Probeer de volgende afbeeldingen op het hongerdoek te vinden en je ontdekt de werken van barmhartigheid:

 • Brood en water- hongerigen te eten geven en dorstigen te drinken
 • Reisstaf en reistas- vreemdelingen onderdak bieden
 • De ketenen- gevangenen bezoeken
 • Jezus met weinig kleding- de naakten kleden
 • De doodskist- de doden begraven
 • De krukken- zieken bezoeken

Door te kijken naar het hongerdoek ontdek je dat Jezus ons vraagt om iets te doen voor anderen. Jezus zegt in de bijbel (Mattheus 25) “Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.” Anders gezegd: Wat je doet voor een ander, doe je voor Jezus. Dus we worden aan het werk gezet.

Paaseitjes voor kinderen van de voedselbank !

Maak één of meerdere zakjes paaseitjes voor kinderen, die afhankelijk zijn van de voedselbank en maak daar een leuke kaart aan. In de Mariakapellen van de Sint Lambertusbasiliek, van de Heilige Blasiuskerk in Delden en van de Sint Stefanuskerk staat een mand, waarin je de zakjes kunt inleveren. De actie loopt tot en met zondag 28 maart.

Stuur jouw selfie op !

Stuur een selfie, waar je zelf op staat met jouw kijktafel

vóór  22 maart 2021 naar pastor Ria Doornbusch:  pastordoornbusch@gmail.com

We gebruiken de foto’s voor publicatie in de nieuwsbrief en het parochieblad. Na Pasen maken we een filmpje van de ingezonden foto’s.

Bijdrage 2: woensdag 24 februari 2021

Project in de veertigdagentijd voor gezinnen: doe iets voor een ander! Samen met jullie vieren we de bijzondere tijd van aswoensdag tot Pasen. We laten in een filmpje onze kijktafel thuis zien met nieuwe voorwerpen: woestijnzand, een kaart om aan iemand op te sturen en een zelfgemaakte spaarpot.

In de pastorale nieuwsbrief tref je het filmpje en meer informatie.

Mocht je de pastorale nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt je je daarvoor aanmelden bij: contact@pastoraalteam.nl

Veertig dagen in de woestijn

Van aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen (de zondagen niet mee gerekend). Veertig is in de bijbel een getal dat te maken heeft met de woestijn. De woestijn: een stille plek zonder eten, drinken en afleiding. De plek om God te ontdekken en wat belangrijk is in je leven en daarvan afgeleid worden. In de bijbel lees je het verhaal van de zware tocht van 40 jaar door de woestijn van Mozes en zijn volk. Jezus trok zich 40 dagen terug in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn opdracht. De satan probeert Hem op andere gedachten te brengen. Maar Jezus kiest voor God. De boodschap van Jezus voor de veertigdagentijd is: vasten, bidden en geven. 

Jezus kiest

Marcus 1: 12-15 – Nadat Jezus gedoopt was, dreef de Geest Hem naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen hielpen Hem. Jezus ging naar Galilea en verkondigde Gods blijde boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.’

Doe iets voor een ander !

De veertigdagentijd is een woestijntijd: een tijd om na te denken en keuzes te maken. Wat kun jij voor een ander doen? Hieronder vind je 2 ideeёn. Kies er één van.

 • Geven aan de vastenactie

Even minderen voor een ander – Vastenactie wil zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar schoolkunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Daardoor kunnen ze geld verdienen om voor zichzelf en voor hun familie te zorgen. Dat helpt echt! Verzin iets, waardoor jij geld voor de vastenactie kunt inzamelen, door bijvoorbeeld cakejes te bakken en te verkopen of klusjes te doen ! Knutsel zelf een spaarpot van een vla- of melkpak of op een andere manier! Kijk in de bijlage en versier de spaarpot ! www.vastenactie.nl

 • Stuur iemand een kaartje

Stuur een kaart aan iemand, die je er blij mee kunt maken.

Doe je mee? 

Stuur een foto, waar je zelf opstaat met jouw actie voor anderen vóór  8 maart 2021 naar pastor Ria Doornbusch:  pastordoornbusch@gmail.com

We gebruiken de foto’s voor publicatie in de nieuwsbrief en het parochieblad. Na Pasen maken we een filmpje van de ingezonden foto’s.

bijdrage 1: woensdag 17 februari 2021

Project in de veertigdagentijd voor gezinnen – In de tijd van aswoensdag tot Pasen komt elke twee weken 4 keer een speciale nieuwsbrief uit. We willen jullie van harte uitnodigen om samen met ons thuis de bijzondere tijd van aswoensdag tot Pasen te vieren.

Dat doen we door een filmpje, waarin we gezamenlijk een kijktafel maken met elke keer een bijzonder voorwerp en een opdracht aan jullie. We laten jullie in een filmpje onze kijktafel thuis zien en vertellen jullie over de bijzondere voorwerpen. Doe je mee? Laat je ons jouw kijktafel zien?
Hier vind je informatie over het bijzondere voorwerp van de kijktafel en over de opdracht.

De eerste keer gaat over aswoensdag. De voorwerpen voor de kijktafel zijn het palmtakje en de as. In de pastorale nieuwsbrief tref je het filmpje en meer informatie. Mocht je de pastorale nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt je je daarvoor aanmelden bij: contact@pastoraalteam.nl

Aswoensdag
Op woensdag 17 februari 2021 is Carnaval voorbij en is het aswoensdag. Het is het begin van de vastentijd de voorbereidingstijd op Pasen. Van aswoensdag tot Pasen zijn er 40 vastendagen, de zondagen niet meegerekend. Het is een nadenktijd en daarbij hoort de kleur paars.

Askruisje – Op Aswoensdag zegent de priester de as van verbrande palmtakken van het vorige jaar. Iedere kerkganger ontvangt een kruisje op het voorhoofd, dat gemaakt is met deze as.

As – Tijdens het geven van het askruisje worden de woorden uitgesproken:
‘Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’
Soms denk je dat je heel belangrijk bent en alles om jou draait. Het askruisje is het teken dat je aan God en anderen wilt denken. Het is een teken van vergeving en verandering.

Bijbel en Jezus –Jezus leert ons dat het er om gaat dat je anderen recht doet en wat daarbij belangrijk is: (Mt.6,1-6. 16-18).

 • Bidden: praten met God
 • Vasten: breken met gewoontes, die je afleiden van wat belangrijk is
 • Aalmoezen geven: aan anderen denken

Informatie – Kijktafels voor de veertigdagentijd en aswoensdagviering voor thuis: www.geloventhuis.nl / Ideeёn: zoek op internet afbeeldingen kijktafel

Aswoensdag en de vastentijd in 60 seconden. Klik hier voor het YouTube filmpje.

Opdracht: Maak thuis een eigen kijktafel met een kaars, as en een palmtak. Maak een foto van je zelf en de kijktafel. Stuur de foto vóór 22 februari 2021 naar: pastordoornbusch@gmail.com. We gebruiken de foto’s voor publicatie in de nieuwsbrief en het parochieblad. We zullen na Pasen een filmpje van de ingezonden foto’s maken.