Opbrengst Vastenaktie 2024

Aan het begin van de veertigdagentijd is er een start gemaakt met ons vastenactieproject met het thema: ‘Leven in een veranderende wereld’.

De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Hertme en Borne hebben het volgende bijeengebracht:

Basisschool De Vonder € 1.787,81

Basisschool Aegidius € 74,46

Collecte ton in de St. Stephanuskerk € 1.648,45

Collecte St. Stephanuskerk € 70,00

Via de ING € 2.632,50

Collecte H. Stephanuskerk Hertme € 510,00

Totaal € 6.723,22

Hartelijk dank voor uw gift!

Werkgroep vastenactie