Dag van het Jodendom

Sterke vrouwen

Op 17 januari is de Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke kerk van Nederland. Het thema is dit jaar: ‘Sterke vrouwen’. Dit is afgeleid van de tekst uit Bijbelboek Spreuken (31,10-31): ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op de avond van de sabbat. In katholieke kringen wordt de tekst vaak geciteerd bij jubilea of tijdens de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen: als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat dit jaar de Dag van het Jodendom. Ter herkenning en inspiratie voor vrouwen (en mannen!) van nu. Meer over het thema ‘Sterke Vrouwen’ is te lezen op www.dagvanhetjodendom.nl