Ontvangt de Heilige Geest

Lastig feest - Met Kerstmis vieren we een concreet gebeuren: de geboorte van een kind. Het verhaal van deze geboorte vertedert ons zo, dat het onze werkelijkheid overstijgt maar het raakt ook aan de werkelijkheid van ouders. Het paasfeest is dat in veel mindere mate. Wat dan gevierd wordt, lijkt ons immers veel minder concreet; wij weten niet zo goed wat wij ons bij de opstanding of de verrijzenis moeten voorstellen.

Met Pinksteren wordt het helemaal moeilijk; de nederdaling van de Geest. In het beste geval hangen in ons geheugen nog enkele flarden van een of andere voorstelling van de verzamelde apostelen met vurige tongen boven hun hoofd. De heilige Geest is voor de meeste christenen, en dat geldt ook voor vroegere tijden, een abstractie.

Het werk van de heilige Geest - Dat moment dat de heilige Geest over de apostelen kwam, werd alles anders. Voor die tijd zaten ze bang bij elkaar, de ramen en deuren gesloten, onzeker, ze wisten het niet meer. Na die tijd waren het andere mensen; ze waren niet meer bezorgd over wat anderen zouden denken, wat ze van hen zouden vinden en hoe ze zouden reageren, nee; ze gingen naar buiten en spraken vrijmoedig over Jezus en dat Hij uit de doden was opgestaan.

Mooie mens! - Ik denk dat we het allemaal wel een beetje kunnen herkennen. We zullen het vast ook wel hebben meegemaakt dat we dachten: kan ik dit wel? Of: wat zouden ze van me vinden? Hoe kom ik over? Wat vinden anderen van mij?  Dat maakt duidelijk dat het voor ons – en bijna voor iedere mens – heel belangrijk is om gewaardeerd en aanvaard te worden, zoals je bent, dat er iemand is die van je houdt! Je bent het waard dat anderen je waarderen! Je bent een mooi mens!

Je aanvaard weten - Ik heb eens iemand leren kennen die heel erg stotterde, maar heel knap was. Ik denk dat hij het altijd best wel lastig heeft gevonden dat hij zo stottert. Misschien is hij er ook wel mee gepest. De man is katholiek geworden en heeft het stotteren overwonnen. Kwam dat omdat hij anders in het leven kwam te staan?

‘Er is iemand die van mij houdt en die mij goed vindt, zoals ik ben’. Die iemand is God, Onze Vader in de hemel die mij sterkt door Zijn Geest. Als we zo over onszelf gaan denken gebeurt er iets moois: we worden vrij: we hoeven niet bang te zijn voor anderen of onzeker over onszelf.

Het werk van de Geest - De heilige Geest geeft ons kracht, helpt ons om goede beslissingen te nemen, niet om onszelf opgesloten te blijven, niet angstig, somber zonder durf, maar blij en vol vertrouwen, met kracht en vuur.

We bidden op het pinksterfeest dat de heilige Geest altijd bij ons zal zijn, zoals Hij met de leerlingen was: dat Hij ons zal leiden en zal helpen, dat Hij onze geest zal verlichten, zodat we weten wat we moeten doen en de kracht krijgen om die weg te gaan.

Dat bij ons gebeuren mag wat de apostelen op het pinksterfeest hebben meegemaakt, ook al zien we geen vuur, al horen we geen sterke wind. Dat geeft ook niet, als ons hart maar vervuld mag zijn met de kracht van Gods Geest! En daarom bidden wij:

‘Kom, heilige Geest!’.

Pastoor Jurgen Jansen