Stichting Noodopvang op zoek naar begeleiders

De Noodopvang Dakloze Asielzoekers in Borne (NDA) heeft op korte termijn een ingericht huis beschikbaar voor de opvang van 2 a 3 gezinnen (totaal ca. 10 personen) uit Oekraïne. Voor de ondersteuning van deze gezinnen zijn we op zoek naar personen die bereid zijn om deze gezinnen te begeleiden nadat ze bij ons zijn aangemeld voor opvang.

Van u wordt onder andere gevraagd om hen te helpen met het inschrijven in de gemeente (Basis Registratie Personen, BRP) en huisarts en de ouders te helpen hun weg te vinden naar een school voor hun kind(eren). Daarnaast bent u het eerste aanspreekpunt voor hulpvragen van deze gezinnen op andere gebieden en bent u hun contactpersoon naar het bestuur van de stichting NDA. Communicatie met hen zal in eerste instantie in het engels zijn en in voorkomende gevallen met de hulp van een tolk.

Aanmelden kan bij de voorzitter van de stichting via e-mail gustaafboerjan@home.nl of bellen naar 06-53978232 of bij de secretaris, zr. Josephine, zrs.liefde@gmail.com of 074-2661324.