Raad van Kerken en pastoresconvent

DENKEN NA OVER DE TOEKOMST. - Op 29 juni jl heeft de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen samen met de leden van het Pastoresconvent een brainstormdag georganiseerd. Dagvoorzitter was ds. Klaas van der Kamp (voormalig secretaris van de landelijke Raad van Kerken en  momenteel voorzitter van de kring van kerken Overijssel, als classis predikant van de Protestantse Kerk Overijssel-Flevoland).

De voorbereiding voor deze zogeheten heisessie was in handen van een werkgroep bestaande uit ds. Carla Borgers, pastor Ria Doornbusch en Gustaaf Boerjan samen met ds. Klaas van der Kamp. De dag begon met een korte schets van Gustaaf Boerjan, voorzitter  Raad van Kerken BHZ,  over de  geschiedenis van de lokale Raad, opgericht in 1968. De Raad kende perioden van bloei en neergang, maar mede door de samenwerking met het Pastoresconvent is de Raad overeind gebleven.

Vervolgens vertelde ds.  van der Kamp kort over de verschillende stadia welke de landelijke Raad van Kerken onder het bewind van de verschillende secretarissen heeft doorlopen. Ook de oecumene kende zijn hoogte- en dieptepunten in Nederland.  De laatste decennia is de ontkerkelijking in een stroomversnelling gekomen. Maar daarbij ook het besef dat buitenkerkelijk niet hetzelfde is als ongelovig.  Dat vereist echter wel de nodige creativiteit om het geloof en het kerkzijn op een andere manier aan te reiken dan wij gewend zijn.

Hierna volgde een kort uitleg over het doel en verloop van deze heisessie. De werkgroep had voor deze dag de volgende doelstellingen opgesteld:

  • Vertegenwoordigers van de kerken in Borne denken na over de manier waarop ze de eerste 3 maanden bij lockfree van corona zichtbaar willen zijn in de samenleving;
  • Vertegenwoordigers van de kerken in Borne bezinnen zich op de toekomst (activiteiten en structuur) van de lokale samenwerking van de kerken ter plaatse.

Na deze inleidingen werden de deelnemers aan het werk gezet met het doel te komen tot de opstelling van een aantal items, waar volgens hen de lokale oecumene in de nabije toekomst een nieuwe impuls aan zou moeten geven. Dit resulteerde in de volgende uitkomsten, in rangorde:

a) Voorbij de maakbaarheidscultuur;

b) Klimaatgerechtigheid;

c) Ontmoeting van ouderen met jongeren

Deze punten zullen worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. Voor de uitwerking hiervan zal een conceptplan van aanpak  worden opgesteld, welke in het komende overleg met het pastoresconvent, in januari, definitief zal worden vastgesteld. Hiermee zal de lokale Raad van Kerken dan aan de slag gaan. Daarnaast tevens een aantal interne punten oppakken, waaronder het invullen van de vacatures (van elk lidkerk minimaal een vertegenwoordiger in de Raad), instelling van (adhoc) werkgroepen voor de te organiseren activiteiten en het regelen van de gewenste rechtvorm voor de lokale Raad. Regelmatig zal de achterban  worden geïnformeerd over de vorderingen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de lokale Raad van Kerken,  te bereiken via de e-mail  info@raadvankerkenborne.nl of bellen naar 06 – 53 97 82 32.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen