Bisschoppensynode 2021-2023

ONZE VOORBEREIDING OP DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE KERK - Volgend jaar wordt er een bisschoppensynode gehouden over het samen verantwoordelijk zijn voor de missie van heel de kerk; de verkondiging van het evangelie. Een zaak van ons allemaal, want Kerk-zijn is principieel dat we samen optrekken. Ieder met eigen taak en verantwoordelijkheid, allemaal met eigen talent en levenservaring als gelovige.

“Voor een synodale Kerk”. Zo heet de bijeenkomst van de bisschoppen die gehouden wordt in Rome in 2023. Synodaal betekent samen in overleg. Alle gelovigen zijn geroepen, en worden dus opgeroepen om aan de voorbereidingen van de synode mee te doen. Niet alleen de leiding van de kerk.Door ons Doopsel en Vormsel kunnen we dat ook. De Geest beweegt ons allemaal.

De paus wil daarom dat alle parochies geloofsgesprekken houden over de gemeenschap die onze wereldkerk is, over hoe we er allemaal onderdeel van zijn, en over de missie van de kerk, dat we ook daaraan allemaal meedoen. De Nederlandse bisschoppen hebben drie gespreksthema’s vastgesteld:

1. Vieren

2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie

3. Dialoog in Kerk en Samenleving. 

Er zijn vertalingen gemaakt van de documenten van de paus. Paus Franciscus wil vooral dat het geloofsgesprekken zijn en geen discussiebijeenkomsten. Hij spreekt van een wereldwijde ‘luisterfase’ om te horen wat de Geest in heel de kerk te zeggen heeft. Van die gesprekken worden aantekeningen gemaakt. Elke parochie kan twee A-4’tjes insturen. Stel je dat voor: vanuit de hele wereld vanuit elke parochie input voor de bisschoppensynode!

We zullen binnenkort uitnodigingen voor die geloofsgesprekken sturen, posten en plaatsen op het moment dat het aantal coronabesmettingen is gedaald en we weer verantwoord kunnen samenkomen. We gaan als pastoraal team aan de slag met de grootste ‘luisterfase’ van de wereld en we hopen dat velen van u zullen deelnemen aan de geloofsgesprekken.

Namens het pastorale team, Pastoor Jurgen Jansen