VIERINGEN

Informatie over de kerkradio vindt u hier

Informatie over de eucharistievieringen die door de KRO/NCRV worden uitgezonden vindt u hier

In de Goede Week en met Pasen is gebleken dat steeds meer mensen het You Tube kanaal weten te vinden om de Eucharistieviering vanuit Delden te volgen. Er komen zeer veel complimentjes en waarderende woorden binnen, hoe mooi het was en hoe goed het heeft gevoeld voor deze mensen.

Daarom zal er vanaf nu door de week elke dag om 18.30 uur via de kerkomroep een viering te HOREN zijn, en elke zondag via You Tube de Eucharistieviering te zien en te horen zijn.

Op You Tube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44 in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.