VIERINGEN

Informatie over de kerkradio vindt u hier

-*-

Een overzicht van de doordeweekse vieringen in de samenwerkende parochies vindt u hier

Derde zondag van de advent
> zaterdag 16 december
10.30 uur Eucharistieviering Pater Westendorp Dijkhuiskapel
18.30 uur Euharistieviering mmv het Dameskoor Pastoor Oortman H. Stephanus Hertme
18.30 uur Gebedsviering mmv het Kinderkoor Hans Liedenbaum St. Stephanuskerk Borne
> zondag 17 december
09.30 uur Eucharistieviering mmv Herenkoor Pater Hofstede St. Stephanus Borne
Na afloop van de viering is er gelegenheid om te biechten.
> vrijdag 22 december
09.00 uur Eucharistieviering Pastor Nowara St. Stephanuskerk
Vierde zondag van de advent
> zaterdag 23 december
10.30 uur Woord-en Communieviering Werkgroep Liturgie Dijkhuiskapel
Kerstmis
> zondag 24 december – Kerstavond
21.00 uur Eucharistieviering mmv Contrast Pater van der Vegt H. Stephanus Hertme
18.00 uur Eucharistieviering mmv Inpajoko Pastoor Oortman St. Stephanus Hertme
20.00 uur Eucharistieviering mmv Dames- en Herenkoor Pastoor Oortman St. Stephanus Hertme
22.00 uur Jeugdkerstnachtdienst mmv Koperemsenble Bornse Harmonie Ds. Johan Meijer St. Stephanus Hertme
> maandag 25 december – eerste kerstdag
09.30 uur Eucharistieviering mmv Dames- en Herenkoor Pater Hofste St. Stephanus Borne
> dinsdag 26 december – tweede kerstdag, Feest van de H. Stephanus
09.30 uur Eucharistieviering mmv Dames- en Herenkoor Pastoor Oortman H. Stephanus Borne
10.30 uur Kindje Wiegen mmv Kinderkoor Werkgroep St. Stephanus Borne
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
> zaterdag 30 december
10.30 uur Eucharistieviering Pastoor Oortman Dijkhuiskapel
Oudjaar
> zondag 31 december
19.00 uur Eucharistieviering mmv Contrast Pater Westendorp H. Stephanuskerk Hertme
19.00 uur Eucharistieviering mmv Con Brio Pastor Nowara St. Stephanuskerk Borne
> maandag 1 januari
09.30 uur Eucharistieviering mmv Dames- en Herenkoor Pastor Nowara St. Stephanus Borne
> vrijdag 5 januari
9.30 uur Eucharistieviering Pastoor Oortman St. Stephanus Borne
1ste vrijdag van de maand. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-Hof.
Openbaring des Heren
> zaterdag 6 januari
10.30 uur Euharistieviering Pastor Nowara Dijkhuiskapel
18.30 uur Eucharistieviering mmv Herenkoor Pastoor Oortman H. Stephanus Hertme
Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in het gemeenschapcentrum.
> zondag 7 januari
09.30 uur Eucharistieviering Pater van der Vegt St. Stephanus Borne
Na afloop van de viering is er NIEUWJAARSBIJEENKOMST HH. JACOBUS- EN JOHANNESPAROCHIE in de Stefans-Hof.
> vrijdag 12 januari
9.00 uur Woord- en Communieviering Werkgroep Liturgie St. Stephanus Borne