Op de 3-sprong

SAMEN LEREN EN ELKAAR INSPIREREN

Agenda voor bezinning en volwassenen catechese
voor de Goede Herder-parochie, de Heilige Geest-parochie
en de HH. Jacobus en Johannesparochie.

Ook een activiteit op het gebied van volwassenencatechese of bezinning en ontmoeting in onze agenda?  Stuur uw informatie zoals hierboven te zien is aan: catechesetwentezuid@gmail.com

  • Dinsdag 10 september, 15 okt, 12 nov, 10 dec       

“Op de rotonde van levenskunst” Cursus begeleidt door

K. Reijmer en J. Nibbelink

Plaats: Pastoraal Centrum, O.L.Vrouwestraat 6 Hengelo.

Tijd: 19.30u-21.30 Contactpersoon: k.reijmer@home.nl

  • Zaterdag 14 september

Kloosterdag: samen vieren, stil worden, verdieping zoeken,

wandelen, en eten in en rond de Stephanuskerk in Hertme.

Plaats: Pastorie Hertme, Hertmerweg 27, Hertme.

Tijd: 10.00-16.00 uur        

Opgave zo snel mogelijk uiterlijk 8 september:

contact@pastoraalteam.nl

  • Maandag 23  september

Bijbels eten…

Bijeenkomst waar we recepten proeven uit het boek Bijbels koken, daarnaast aandacht voor catechese van het komende seizoen.

Plaats: Stefans-Hof, Borne

Tijd:    19.00u- 21.30u

Opgave: catechesetwentezuid@gmail.com

Lambertus Academie – Dinsdag 8 oktober 2019 (Inloop: 19.30u / Start: 20.00u)

Spreker: Hans Morssinkhof & Hans de Gruil
Thema: 75 jaar bevrijding. Hengelo in de oorlog. We zullen vooral vanuit historische hoek de bevrijding van Hengelo bekijken. Ook zullen we stil staan bij ethische aspecten rond de bombardement(en) op Hengelo.

Lambertus Academie – Dinsdag 26 november 2019 (Inloop: 19.30u / Start: 20.00u)

Spreker: dr. E.B. Cornel, Medisch specialist ZGT
Thema: De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een Rooms Katholieke orde die zich o.a. inzet voor de Christenen in het Heilig Land. De Heilige Geest parochie heeft een 3-tal leden. De Orde ondersteunt christelijke projecten in het Heilig Land gericht op ondersteuning van pastoraal werk, gezondheidszorg, onderwijs en ouderenzorg. Ieder jaar wordt er tijdens de Advent periode extra aandacht besteed aan een thema. Dit jaar is het thema jeugd.