EUCHARISTIE

De Eerste Heilige Communie is de eerste volledige deelname aan de eucharistieviering. Als zodanig is de Eerste Heilige Communie ook inderdaad, na het Doopsel en het Vormsel, de voltooiing van de christelijke initiatie. Oorspronkelijk vormen deze drie stappen van de christelijke initiatie ook één ritueel, zoals je nu nog kunt zien in het ritueel van het Doopsel van volwassenen. In onze kerk zijn deze drie stappen uit elkaar gehaald.

Bron: www.katholieknederland.nl

Als uw kind in groep 4 van de basisschool zit, kan uw kind deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Is uw kind ingeschreven op een Rooms Katholieke basisschool in onze parochie dan zal uw kind meedoen in de groep. De vieringen worden voorbereid door kerk, ouders en school.
Is uw kind ingeschreven op een andere basisschool of op een school voor speciaal basisonderwijs dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschappen, om uw kind deel te laten nemen aan de voorbereiding op Eerste Heilige Communie.

Aanmelding deelname 2016

In onze parochie HH. Jacobus en Johannes zullen volgend kalenderjaar weer vieringen zijn voor kinderen die voor de eerste keer volledig deelnemen aan de Eucharistie en voor kinderen die de kracht van de Heilige Geest mogen ontvangen als een Helper en Trooster in hun leven. Kortom de voorbereiding van de communicantjes en de vormelingen gaan we weer starten in de parochie.

Voor de vormelingen zijn met name de vrijdagmiddagen gereserveerd en voor de communicantjes de woensdagmiddag en de zondagochtend tijdens de Eucharistieviering.

 

Eerste Heilige Communie 2016

  • Zondagen 22 mei (Drievuldigheidszondag) en 29 mei (Sacramentsdag 9.00 en 11.00 uur)

 

Informatieavond en opgave: Dinsdag 8 december van 20.00 tot 21.30 uur in de St. Stephanuskerk in Borne.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Secretariaat HH. Jacobus en Johannes (Stefans-Hof) – Tel. 074 – 266 1310 / 0639 603 580.