NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

  • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Hongeren naar gerechtigheid

Bezoek aan tentoonstelling hongerdoeken in Utrecht. In de periode voor Pasen hangt in onze kerk weer een hongerdoek ter bezinning en inspiratie. Dit jaar met het thema: ‘Water verandert alles’. In de komende veertigdagentijd organiseert Vastenactie een hongerdoekententoonstelling in de Dom van Utrecht.

De doeken vormen een brug naar de culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden. Kunstenaars uit de hele wereld houden de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld. Hoe beleven wij ons geloof? Hoe solidair zijn wij met anderen?

Op donderdag 14 maart willen we, als werkgroep Vastenactie van de parochie, met een aantal mensen vanuit Borne en Hertme deze tentoonstelling bezoeken. In de Dom krijgen we een rondleiding langs de hongerdoeken. Naast de Dom willen we nog andere bijzondere plekken in Utrecht bezoeken die de moeite waard zijn. Het is de bedoeling om met de trein naar Utrecht te gaan en over het tijdstip van vertrek krijgt u nog nadere informatie.

Mocht u met ons mee willen gaan dan vragen wij u zich op te geven voor maandag 11 maart bij het secretariaat van de parochie aan de Stationsstraat 1 in Borne of via telefoonnummer 074 – 2661310.
Bea Simonetti, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk.

Nederland kerkt in . . . . .

Vanaf 10.15 uur wordt er op NPO 2 een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Overzicht Eucharistievieringen de komende periode:

  • Zondag 17 februari 10.30 – 11.30 uur H. Nicolaaskerk, Baarn. Celebrant: pastoor Joachim Skiba
  • Zondag 24 februari 10.30 – 11.30 uur Petruskerk, Roelofarendsveen. Celebrant: pastoor Jack Glas
  • Zondag 3 maart 10.30 – 11.30 uur Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam. Celebrant: pastoor Joop Stam

Gambiaprojecten

Beste lieve mensen van de geloofsgemeenschappen in Borne en Hertme. Acht maart a.s. ga ik opnieuw naar mijn arme mensen in Gambia gedurende één week. Ik denk (vermoedelijk) voor de laatste keer. Het kost mij namelijk nogal moeite om daar weer naar toe te gaan. Het maakt je niet echt vrolijk. Maar ik moet……

Graag wil ik natuurlijk zoveel mogelijk contant geld meenemen voor deze families. Wat zou ik ze graag effectief willen helpen zodat ze zichzelf kunnen redden in de toekomst. Maar dan heb ik heel veel geld nodig.
Waarom klop ik weer bij jullie aan? Omdat ik graag een jongen de koksschool wil laten volgen zodat hij daarna een redelijke baan kan vinden in een hotel. Uit een andere familie, 7 kinderen, is er één voortdurend ziek, afgekeurd, vanwege zijn gezondheid. Hij zou zo graag enkele kippen, een geit, en een schaap willen hebben om zichzelf te kunnen redden en niet van anderen afhankelijk hoeft te zijn. Bovendien is hun behuizing een echte krottenwoning, vies en ongezond. Een nieuw te bouwen woning zou geen luxe zijn.

Alle families (5 stuks) wonen in een krot, geen douche of toilet, tochtig en ongezond. Een derde familie (5 kinderen) zitten zonder inkomen, op de oudste zoon na. Die werkt in een pizzeria, ongeveer 14 uur per dag, voor 40 euro in de maand. Daar moet de familie van leven….! Dat geldt ook voor een vierde familie. Eén zoon moet de kost verdienen in een hotel waar hij alle soorten klusjes moet doen voor 40 euro in de maand.

En tenslotte een gehandicapte man van 40 jaar met een zwakke gezondheid en één been dat hij meesleept, alleen op de wereld! Deze mensen ga ik opnieuw bezoeken en hoop hen financieel weer wat te kunnen helpen. Bovendien neem ik een grote koffer met allerlei kleding mee. Maar het belangrijkste is dat ik zoveel mogelijk geld heb om hen te kunnen helpen. Mag ik daarom nog een keer een beroep doen op jullie vrijgevigheid?
Wat zou ik blij zijn als ik hen echt kan helpen! U zult begrijpen hoe schrijnend deze situatie is voor hen. Als ik 5000 tot 10.000 euro had, kon ik ze een goede toekomst garanderen. Maar dat zit er natuurlijk niet in!

Tenzij….je weet maar nooit.

Zelf besteed ik mijn assistentiegeld aan deze families, al 5 jaar lang. Via de Western Union bank maak ik iedere keer geld over naar deze mensen als het weer nodig is. Meestal voor een zak rijst, drinken, en groentes, voor medicijnen, voor het ziekenhuis of de tandarts, noem maar op….Ik laat het hierbij. Hopelijk verrast u mij, of liever gezegd verrast u deze families. Alvast mijn heel hartelijke dank voor uw giften, mede namens deze mensen! Ik bid dat God u allen rijkelijk mag zegenen.

In Hertme staat voor het Gambiaproject van pater van der Vegt gedurende de maand februari de grote bus achter in de kerk. Een bijdrage kan ook worden overgemaakt naar bankrekening NL42 INGB 0003 9055 51 t.n.v. M. van der Vegt, onder vermelding van gift Gambia.

Hartelijke groeten, pater R. v.d. Vegt.

Uitnodiging Bezinningsdag

“Jona – een tegendraadse profeet” – Op zaterdag 23 maart organiseert het pastoraal team opnieuw een bezinningsdag in Denekamp bij de zusters Franciscanessen. De avonturen van de profeet Jona die door God op weg wordt gestuurd om de stad Niniveh te waarschuwen vormen het uitgangspunt van ontmoeting en bezinning. Het verhaal van Jona leest als een sprookje, waarin alle rollen op zijn kop worden gezet. De profeet luistert niet naar God, maar is eigenzinnig en weerspannig. De stad, plaats van misdaad en verderf, keert zich voorbeeldig om en God doet eindeloos moeite de profeet in het gareel te krijgen.Dit verhaal stelt boeiende vragen aan onszelf: hoe ga je om met je opdracht, ben jij meegaand en/of weerbarstig? Waar sta jij voor in het leven en wat telt voor jou in deze wereld?

Door middel van gesprek, beeldmeditatie, stilte, wandelen, samen eten en vieren willen we ons verdiepen in de betekenis van Jona voor ons eigen leven.

Datum: zaterdag 23 maart

Plaats: bij de zusters Franciscanessen, Denekamp

Tijd: 10.00 uur – 16.15 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Opgave: Secretariaat Pastoraal Team, telefoon 074- 3492212, of per e-mail: contact@pastoraalteam.nl

Vanuit het parochiebestuur

De St. Stephanuskerk in Borne, wordt langzamerhand van een nieuwe tegelvloer voorzien. De oude vloer heeft er tientallen jaren gelegen, maar tegels raakten los, vertoonden scheuren en het geheel maakte een zeer rommelige indruk. En op bepaalde plaatsen werd het ook gevaarlijk omdat hele tegels ‘eruit’ werden gelopen. Door de parochianen is gespaard, door ieder jaar middelen opzij te leggen en daardoor was het in 2019 mogelijk een geheel nieuwe vloer te leggen. Nieuwe technieken zijn toegepast en de vloer moet ook weer jaren……… mee.


Als de vloer gereed is, dan is in maart de buitenkant van de kerk aan de beurt. Er zal sprake zijn van groot onderhoud aan het metselwerk, de ramen, de toren. Ook de verlichting van het uurwerk en het kruis zal worden vernieuwd. Met hoogwerkers zal de spits van de toren worden geïnspecteerd en zo nodig hersteld. Stellingen zullen ongeveer een half jaar de buitenkant (ont)sieren. Maar als u langs de kerk loopt kunt u zelf ook goed zien dat voegwerk dient te worden vernieuwd, stenen hier en daar dienen te worden vervangen. De ramen dienen aan de buitenkant te worden voorzien van nieuwe voorzetramen.

De kosten van de renovatie van de buitenkant zijn hoog. U moet denken aan een bedrag tussen de € 250.000 en € 300.000. Omdat de kerk een rijksmonument is, is er een bijdrage van de Rijksoverheid ontvangen. Maar het gespaarde geld door de parochie en de bijdrage van het Rijk zijn niet voldoende om de gehele restauratie te financieren. Ter ondersteuning en instandhouding van de kerk en de aanpalende gebouwen, is een Stichting in het verleden opgericht. Enkele kerkwijzers geleden is hierover informatie verschaft. Het rekeningnummer van de Stichting zal open worden gesteld om extra giften voor de restauratie te ontvangen. Het rekeningnummer zal een half jaar worden opengesteld voor uw gaven. En, alle ontvangen euro’s , zullen in zijn geheel worden gebruikt om facturen van de restauratie te betalen. Dus er blijft geen euro aan de strijkstok hangen! Over het ontvangen bedrag zal melding worden gedaan in de Kerkwijzer.

Uw gift kan worden overgemaakt op: Stg. Stephanusparochie Borne NL20 RABO 0330 2877 02

Beste lezers, de oproep hierboven komt niet in de plaats van de actie Kerkbalans, maar dat zal u wel hebben begrepen. De actie Kerkbalans is echt nodig om de jaarlijkse kosten van de parochie, met de twee Stephanuskerken in Borne en Hertme, op een normale wijze in stand te houden en de kosten van het pastorale team te kunnen blijven betalen. Maar ook om de kerk zichtbaar te houden in de samenleving. Het oude adagium blijft ook in 2019 actueel: ora et labora: bidt en doet.
Wilt u een levendige, vitale parochie, dan is uw kerkbijdrage echt noodzakelijk. Het Bisdom legt er echt geen euro bij, wanneer parochies niet meer uitkomen met de middelen. Een spreekwoord luidt: stel niet uit tot morgen wat ge heden kunt doen.Een oproep om uw kerkbijdrage niet te vergeten toch? Dank.

Kees Veringmeier

Blasiuszegen

In het weekeinde van 2 en 3 februari wordt in de H. Stephanuskerk in Hertme en de St. Stephanuskerk in Borne de Blasiuszegen gegeven. Veel mensen weten dat in dit zegengebed gevraagd wordt om bescherming tegen keelziektes.

Maar wie was Blasius eigenlijk?

De heilige Blasius was in de vroege kerk bisschop in Armenië. Rond het jaar 300 werd hij gevangen gezet, gemarteld en onthoofd. Dat wij hem nu nog kennen, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw bij Blasius kwam met haar zoontje op de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.
Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben, maar vooral door het voorval met de visgraat is hij de geschiedenis in gegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, angina, hik, bof, spruw, astma en krop. Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de Blasiuszegen.

Spooktocht

Op vrijdag 8 februari 2019 wordt weer de spooktocht voor de kinderen van groep 4 t/m 8 georganiseerd door de werkgroep jongeren. De spooktocht start om 18.00 uur een duurt tot 19.30 uur en start bij de Blokhut aan de Esstraat.

Opgave gewenst uiterlijk woensdag 6 februari door een mail te sturen naar jongeren@hhjj.nl. Ouders of jongeren die willen helpen zijn ook welkom!

Jongeren vanuit de drie parochies naar Stille Omgang in Amsterdam

Op 15 maart 1345 zou er een wonder, een “Mirakel” zijn gebeurd in Amsterdam. Elk jaar lopen duizenden mensen in Amsterdam de Stille Omgang dwars door het centrum om dit te gedenken. Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen op de zaterdagavond 16 maart.

Met de jongeren van Meet, Eat and Do gaan we met een groepje naar Amsterdam om de Stille Omgang samen te lopen. ’s Middags zullen we onder leiding van Pastor Ria Doornbusch een rondwandeling maken met als thema: “Diaconie vanuit het Verleden”. We lopen langs plekken waar vroeger en nu wordt gezorgd voor armen, zieken en wezen. ’s Avonds wonen we de mis bij op een hele bijzondere plek, namelijk De Papagaai. Dit is een schuilkerk aan de Kalverstraat

Het programma is als volgt:

14.00 Vertrek per auto vanaf NS-station Borne
16.00 Wat drinken en diaconale rondwandeling
19.00 Eten
22.00 Eucharistieviering in de Papagaai
23.00 Stille Omgang
0.30 Einde programma en per auto terug naar Twente.
We zorgen dat iedereen weer thuis komt.

Dus ben jij tussen de 16-35 jaar en wil je Amsterdam op een andere manier leren kennen? Heb je zin in een zinvolle activiteit, maar ook aan gezelligheid?

Meld je dan aan voor 1 maart via meeteatdo@gmail.com met je naam en telefoonnummer.

De kosten voor het vervoer zijn 5 euro pp, eten en drinken is op eigen rekening.

Jubileum Dames- en Herenkoor

Het was de tweede helft van het jaar 2013. Steeds duidelijker werd dat de periode van de Theresiakerk ten einde liep. Een treurige tijd voor de Theresianen, want de sluiting van de kerk kwam steeds dichterbij. Velen konden het eigenlijk niet geloven, de realiteit was anders. Ook voor de koren van de Theresiakerk was het natuurlijk een probleem. Wat moeten we. Ophouden met zingen? Dat was natuurlijk geen optie.

En zo geschiedde dat het bestuur van het herenkoor ging uitzien naar een andere optie om als kerkkoor dienstbaar te blijven aan de eredienst. Er werd contact gezocht met het koor van de Stephanus geloofsgemeenschap. Dus stonden op een donkere donderdagavond Louis en ik voor het eerst in de repetitieruimte van het Stephanuskoor, de blokhut. Na wat aftasten over en weer (De Stephanus was op zoek naar een nieuwe dirigent, de Theresia op zoek naar een nieuwe zangplek) kwamen we eigenlijk redelijk snel tot samenwerking. Zowel het Herenkoor als het Dameskoor zouden afwisselend in vieringen zingen, tevens zouden de koren gezamenlijk zingen op hoogfeesten en ook tijdens uitvaarten en huwelijksvieringen.
En op 4 februari 2014 was de eerst repetitie van de beide koren een feit, dit ter voorbereiding van de Goede Week en Pasen 2014. Wat onwennig natuurlijk in het begin en niet altijd makkelijk, maar geleidelijk aan heeft er een plezierige vermenging plaatsgevonden. En zo is er onder de bezielende leiding van Louis ten Vregelaar, onze organist / dirigent een fijn koor ontstaan en hopen we dat ieder heeft kunnen genieten van mooie koorzang.

Dat betekent dat het nu dus 5 jaar geleden is dat de koren zingen in de Stephanus in de huidige samenstelling. Een jubileum dus. Een jubileum wat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom zal er op zondag, 3 februari van dit jaar extra aandacht worden besteed aan de muzikale begeleiding tijdens de Eucharistieviering. Vervolgens zullen we koffiedrinken in de Stefans-Hof en met een bescheiden feestje voor koorleden en aanhang in de blokhut ons jubileum verder vieren.

Vervolgens hopen we daarna weer ieder weekend te kunnen bijdragen aan het vieren van de Eucharistie. We doen ons best met mooie gezangen, met goede begeleiding tijdens hoogtijdagen en natuurlijk staan we klaar om bij uitvaarten of een avondwake troost te brengen aan nabestaanden.
Als de tijd het toelaat gaan we ervoor: op naar het volgend jubileum.

Joos Hornstra, Voorzitter

Gezocht

De Gastdames van de Stefans-Hof zijn dringend op zoek naar versterking van hun team. De gastdames ontvangen en verzorgen alle gasten die de Stefans-Hof bezoeken. Zij verzorgen de parochiële activiteiten en daarnaast o.a. de gezellige middagen van de ouderenbond, de Zonnebloem- en bingo middagen en zeker niet op de laatste plaats de koffietafel na een afscheidsviering en/of uitvaart.

De dames werken afhankelijk van de drukte met groepjes van twee tot vier dames. Zij werken met een poulesysteem en worden dan ook bij toerbeurt ingepland. Voor meer informatie loop even binnen of neem contact op met Hans Liedenbaum 074-267 1999 of 06-81 746 131
U bent van harte welkom bij ons team.