NIEUWS


In gesprek met

Het is alweer enkele jaren geleden dat binnen onze parochie een aantal gesprekken met de werkgroepen en overige gelovigen heeft plaatsgevonden, over allerlei zaken die ons binnen de parochie bezighouden. Het toenmalige thema “In gesprek met….”, wil het parochiebestuur in 2019 herhalen. Oorspronkelijk was de bedoeling een anonieme enquête te houden, maar technische en inhoudelijke vragen hebben ertoe geleid dit pad te verlaten, alhoewel de voorbereidingen waren getroffen.

In gesprek met….. gaat over de toekomst van onze parochie, zowel in Hertme als in Borne, twee geloofsgemeenschappen. Twee vragen staan centraal: doen we met elkaar de goede dingen en doen we de dingen goed. Wast hebben wij met elkaar nodig om te kunnen geloven in de toekomst van onze parochie. Natuurlijk, wij hebben elkaar nodig, maar de vraag is ook wat hebben we nog meer nodig om elkaar te vinden en te inspireren.
We zien met elkaar de kerk vergrijzen; de vieringen in het weekend zijn sinds begin dit jaar veranderd; behalve op de eerste vrijdag zijn er geen vieringen meer in de kerk.

Sinds vorig jaar worden regelmatig gebedsvieringen gehouden. Er zijn speciale vieringen zoals Kindje wiegen, de Palmpasenviering en
aansluitend de optocht, de Paasbrunch is een jaarlijkse traditie en in de voorbereiding van de zomer is er de tuinviering. In de meimaand op dinsdagavond zijn de Mariavieringen bij de Mariakapel, waaraan dit jaar ook Con Brio en Unisono hun bijdragen leveren. Het project M25 is gestart, de scholen reageren enthousiast op het vooroordelenspel, ouders worden intensief betrokken bij de eerste H. Communie en het H. Vormsel. Daarenboven zijn er ook speciale bijeenkomsten op het terrein van verdieping van de catechese op het niveau van de drie samenwerkende parochies.

En onderschat niet de inzet van al die vrijwilligers die zich inzetten als lid van de bezoekgroep nabestaanden of bezoekgroep 80+, het bestaan van de diaconale werkgroep samen met de PCI. Ik weet het is geen uitputtend overzicht en wil niemand te kort doen.

Over doen we de goede dingen en doen we de dingen goed, wil het parochiebestuur na de vakantie, op donderdag 26 september, om 19.30 graag in gesprek met u. Coördinatoren van de verschillende werkgroepen, zullen nog een aparte uitnodiging ontvangen, maar noteer alvast in uw agenda. De mening van iedere parochiaan is meer dan welkom. Op welke manier kunnen we elkaar inspireren om ons geloof in de toekomst levend te houden en door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Kees Veringmeier

Bedevaart naar Kevelaer

Op zaterdag 31 augustus 2019 trekt voor de 149e keer de Twentse Processie naar Kevelaer. Evenals vorig jaar hopen wij dat velen weer met ons mee zullen gaan om daar, in dat eenvoudige bedevaartsplaatsje, zijn of haar eigen intentie te brengen naar Maria.

Samen op weg naar die ene plek, naar dat kleine kapelletje, naar Maria Consolatrix Afflictorum, de Troosteres van de Bedroefden, zoals zij in Kevelaer wordt aangeroepen. Een dag die wij biddend, vierend doorbrengen, maar ook de gezelligheid mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. We komen samen op een plek waar duizenden mensen komen en gaan, waar dank wordt gebracht, waar troost en bemoediging wordt gezocht en gevonden. Daar mogen wij in blijdschap ons geloof vieren, stil worden, vertoeven bij de Moeder van de Heer.

Reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, graag bij opgave te voldoen bij het secretariaat aan de Stationsstraat in Borne of bij Ben Kole in Hertme. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

  • Bennie Kuipers, tel. 074 266 5274
  • Laurens van Urk, tel. 0639 603 580

Cursus icoonschilderen

Heeft u interesse voor een cursus icoonschilderen, dan is dit uw kans! In september willen we (bij voldoende deelname) weer starten met een nieuwe cursus. Deze cursus wordt, net als voorgaande jaren, gegeven door Hennie Oude Middendorp in het liturgisch Centrum van Parochie De Goede Herder (pastorie van de O.L. Vrouwekerk).

De cursus wordt gegeven op de woensdagmiddagen vanaf 13.30 u tot 16.30 u. Duur van de cursus: 16 middagen. De kosten voor deze cursus bedraagt: € 170,00

U kunt zich opgeven door te mailen naar: hennieo.middendorp@ziggo.nl of te bellen: 074–2421986
Graag uw mailadres en telefoonnummer vermelden bij opgave!
VOL is VOL – dus wacht niet te lang

De Geest is niet te vangen

Bent u wel eens met een potje met een deksel naar buiten geweest om de wind te ‘vangen’? In de afgelopen periode sprak ik een kind die met een potje naar buiten was geweest om de wind te vangen. Toen hij terugkwam met het potje, heb ik hem gevraagd: weet je zeker dat er wind in zit, ik zie er niets van. Hij wist dat zeker. Hoe weet je zeker dat er buiten wind was? Dat heb ik gevoeld, zei hij. Toen vroeg ik of hij de wind ook gezien had? Ja, ik heb de takken en bladeren zien bewegen. Maar het probleem is: je kunt de wind niet in een potje doen, want in een potje kan de wind niet waaien en dus heb je er niets aan om de wind in een potje te vangen. Maar als je buiten bent, kun je de wind wel voelen op je huid, je kunt de wind zien in de beweging die hij veroorzaakt.

Precies hetzelfde geldt ook voor de Geest van God, over Hem gaat het toch als we stil staan bij het pinksterfeest. Die Geest van God wordt vaak vergeleken met de wind. In het Hebreeuws is het zelfs hetzelfde woord: ‘ruach’ betekent zowel geest als wind. Ook de Geest van God kun je niet in een potje stoppen, want in een afgesloten ruimte kan die Geest niet meer waaien, kan die niets en niemand in beweging brengen. De Geest heeft, juist als God zelf, iets ongrijpbaars. Hij waait waar hij wil, nu hier dan daar, nu uit deze hoek dan uit die.

Toch wordt door sommige mensen steeds weer geprobeerd om die Geest in een potje te stoppen, want dan kunnen ze zeggen: ik heb de Geest. Maar een Geest in een potje is een dode Geest, die beweegt niet meer. Soms gedragen zij zich alsof zij de Geest in hun broekzak hebben zitten, maar daar kan hij ook niet waaien en in beweging zijn. En juist zoals je de wind kun zien in de beweging van bladeren en takken, van vlaggen en zeilen, zo kun je de Geest van God zien waar Hij mensen in beweging zet. Die Geest van God werd zichtbaar in Jezus van Nazareth, die was in beweging, hij trok rond, preekt zijn boodschap en legde mensen de hand op als teken van heil. Niets geen potjes, maar beweging. Ik denk dan aan het verhaal over de zeven werken van Barmhartigheid, uit Mattheüs 25. Er zij hierover prachtige afbeeldingen, geschilderd door de Meester van Alkmaar, daar waar de zeven werken zijn afgebeeld.

De afbeeldingen laten ons zien dat Jezus bij elke ‘goede werken’ zichtbaar is, niet in een gebouw maar op het plein, buiten in Zijn schepping. Daar gebeurt het, daar waait de Geest.

Het pinksterverhaal vertelt van 12 mannen in een achterkamer, ze zaten stil en passief bij elkaar, de fut was eruit, ze wisten niet meer hoe verder maar dan komen ze toch in beweging, ze gaan de straat op om iedereen te vertellen van die Jezus waar ze zo vol van waren. Dat was het begin van de Kerk, die beweging van Jezus.

De beide verhalen laten ons begeestering zien, in beweging gezet worden. Als wij als parochie de Kerk van Jezus Christus willen zijn, dan moet er beweging zijn in onze gemeenschap, mensen die in beweging zijn om samen zijn idealen waar te maken. Anders zijn we net als dit potje: de wind die erin gekomen is, is dood. Als de Geest van God niemand in beweging zet, kan zetten, dan is de Geest dood, dan is de gemeenschap dood.

Het vraagt dat wij onze angst loslaten en ons durven te laten begeesteren, zodat wij begeesterd vanuit ons geloof aanwezig zijn in onze samenleving, ons dorp en in het bijzondere bij de kwetsbaren. Het is aan ons om het deksel van het potje te doen, en te houden.

Ria Doornbusch, Pastoraal werker

Ieder kind verdient een thuis

Elk jaar, gedurende de Mariamaand, wordt op de dinsdagavond om 19.00 uur een Maria-viering gehouden bij de Mariakapel op de Koppelsbrink. Dit jaar is afgestapt van het traditionele rozenhoedje. In plaats daarvan kreeg iedere viering een eigen thema. Zo ook op dinsdag 22 mei. Die avond stond in het thema van: ‘ieder kind verdient een thuis’

Pastoraal werker Carin Timmerman leidde, samen met het kinderkoor ‘Unisono’ en de communicantjes, de Mariaviering. Broertjes, zusjes, papa’s en mama’s maar ook opa’s en oma’s waren aanwezig en deden goed mee. Jong en oud samen een grote opkomst. Bijzonder was het deze keer zeker omdat het voor de eerste keer was dat op deze manier met de kinderen bij de Mariakapel op de Koppelsbrink de Mariaviering gevierd werd. Alle kinderen hadden een bloem meegenomen die ze in een vaas mochten zetten. Ook mochten de kinderen kaarsen aansteken. Dit was nog wel lastig omdat het waaide en ze dus telkens uit gingen. Kinderen zaten vooraan op kleden op het gras. Na de viering was er ranja voor de kinderen en koffie en thee voor iedereen. Gelukkig bleef het deze avond droog.

Wil je meer weten over de viering of het kinderkoor en misschien zelfs wel lid worden van het kinderkoor Unisono’, neem dan gerust contact op met: Carin Timmerman, pastoraal werker (carin.timmerman@gmail.com) of voor het kinderkoor Silvia Oude Vrielink (Silvia-ov@hotmail.com).
Erna Oosterik

Nederland kerkt in…

Vanaf 10.15 uur wordt er op NPO 2 een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering

  • Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag van 11.00 – 12.00 uur EUROVISIE. St. Jozefkerk, Helmond. Celebrant: pastoor Erik Seidel
  • Zondag 16 juni van 10.30 – 11.30 uur in St. Willibrorduskathedraal, Hulst. Celebrant: pastoor Wiel Wiertz
  • Zondag 23 juni van 10.30 – 11.30 uur Sacramentsdag in St. Martinuskerk, Sneek. Celebrant: pastoor Peter van der Weide
  • Zondag 30 juni van 10.30 – 11.30 uur in Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam. Celebrant: pastoor Joop Stam
  • Zondag 7 juli van 10.30 – 11.30 uur in St. Jozefkerk, Waubach. Celebrant: pastoor Ed Smeets

Week Nederlandse missionaris

Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom wordt gehouden van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in de parochies om geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij ‘luisteren’ met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.

U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?

U kunt onze missionarissen steunen door:

  • een bijdrage aan de Pinkstercollecte in onze geloofsgemeenschappen.
  • door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website van WNM.
  • een gift via rekeningnummer: IBAN NL30 RABO 0171 2111 11, tnv WNM, Den Haag.

Meer informatie over de WNM vindt u op:
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Van harte aanbevolen.

Opbrengst Vastenactie 2019

We willen u hartelijk danken voor uw gulle gave voor ons Vastenaktie-project. De voorlopige opbrengst (op 30 april) in Borne bedraagt: € 8.000,- waarvan leerlingen van basisschool ’t Iemnschelf € 577,90 hebben verzameld. De totale opbrengst in Hertme bedraagt: € 577,05.
Als parochie kunnen we met onze opbrengst Vastenactie ondersteunen die door diverse projecten schoon water dichtbij mensen brengt. En daarmee worden levens blijvend veranderd. U hebt laten zien dat u zich hierbij betrokken voelt.

Werkgroep vastenaktie Borne-Hertme

Viering met Con Brio in de Stefans-hof Borne

Zaterdag 25 mei a.s. om 19.00 uur is er een gebedsviering in de Stefans-hof met muzikale ondersteuning van het koor Con Brio onder leiding van Niklas Kötter.

Samen met de voorganger heeft het koor deze viering voorbereid met als thema: Liefde is er voor elkaar zijn!

Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Stefans-hof.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in deze viering, ook niet-parochianen

Dauwtrappersviering Hertme

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de dauwtrappersmis. Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het dames- en herenkoor van de geloofsgemeenschap H. Stephanus van Hertme.


U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de openlucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom.


Werkgroep
Dauwtrappersviering