NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

  • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Pastorale column

Herfst is een tijd om van te genieten. Genieten van alles wat moeder aarde ons geeft. Haar vruchten en zaden zijn eten voor dieren en mensen. Eekhoorns gaan op pad om een voorraadje eten aan te leggen. Ze begraven eikels en noten als proviand voor de winter. Ook mensen verzamelen vruchten en noten. In de vroege herfst zijn de appels rijp. Later geven walnotenbomen hun vruchten en ook de kastanjes. De vruchten van de herfst danken we aan een jaar lang, werken met de aarde. In vieringen danken we God voor alles wat Zijn schepping voortbrengt, zoals Franciscus bezingt in zijn Zonnelied: moeder aarde die ons haar vruchten geeft. De verbondenheid met de vruchtdragende aarde klinkt ook als we eucharistie vieren: brood en de druiven van de wijn zijn de vruchten van de aarde, werk van mensenhanden. We zijn afhankelijk van de natuur en wat Gods Schepping ons geeft.

De eetbare vruchten zijn ook het zaad van de nieuwe planten en komen het jaar erop als jonge boompjes uit. Het land wordt winterklaar gemaakt en ingezaaid met de zaden voor komend jaar. Ze dragen de belofte van nieuw leven in zich. Het oude leven toont in de herfst haar vergankelijkheid. De bladeren zijn mooi van kleur, maar vallen daarna van de boom. De zaden vallen in de aarde. Het seizoen is ten einde. De aarde komt tot rust.
We vieren Allerzielen. We herdenken hen die van ons heengingen. We gaan naar de graven, maken ze schoon en branden er kaarsjes. We denken aan alle mooie dingen die we meemaakten met hen. Hun leven is ten einde. Toch gaat ook hun leven door. Ze zijn niet fysiek bij ons, maar ze leven door bij God en in onze herinnering. We willen verder leven met hen als schat in ons hart. We moeten in ons hoofd tot rust komen, voor we verder kunnen.
Zoals de aarde zich opmaakt voor een nieuw seizoen na herfst en winter, zo maken wij ons op voor een nieuw leven. En dit jaar ervaar ik dat persoonlijk heel sterk. Ik mag mijn energie straks gaan besteden aan nieuwe dingen en mogelijkheden in een nieuwe benoeming die de kardinaal mij heeft gegeven. We gaan van oud naar nieuw. In de natuur, in ons eigen leven en in de kerk. De herfst sluit ook het kerkelijk jaar af. Het eind van de herfst valt samen met de adventstijd. Het nieuwe komt eraan!

God geeft ruimte voor rust en vernieuwing. De herfst in de natuur maakt ons alert dat loslaten, rusten en energie opdoen voor ons nodig is. Waar het oude afsterft, geeft het bovendien vruchten voor nieuw leven. De gang van de seizoenen gaat voort. God laat ons zien: er is een nieuw begin, steeds weer. Dankbaar voor alles wat we mochten delen in de afgelopen zeven jaren, blijven we in gebed verbonden, terwijl ik een nieuwe start in de Drie Eenheid parochie zal maken in de omgeving IJsselstein/ Nieuwegein.

In Christo, pastor Zygfryd Nowara

Wereldmissiemaand 2018

ETHIOPIË CENTRAAL – In de Wereldmissiemaand oktober staan dit jaar de katholieke geloofsgemeenschappen in Ethiopië centraal. Oktober is van oudsher de Missiemaan. Via de organisatie Missio worden alle parochies gevraagd solidair te zijn met gelovigen elders in de wereld. We horen immers allemaal bij dezelfde kerk.

Dit jaar wordt daarvoor de blik gericht op Ethiopië: de wieg van de mensheid, land van koffie en het geboorteland van de koningin van Sheba. Ondanks modernisering en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd tot een van de armste landen van de wereld. In het tot voor kort autoritair bestuurde land zorgen etnische conflicten voor toenemende spanningen. Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden vluchtelingen.

Met psalmtekst “God is ons een toevlucht en een sterkte” (Psalm 46). Laat Missio ons kennis met het pastorale werk van de katholieke kerk in Ethiopië. Minder dan één procent van de bevolking is er katholiek. De meeste Ethiopiërs behoren tot Ethiopische koptische kerk. Maar de kleine katholieke gemeenschap verzetten veel werk. In de Wereldmissiemaand ondersteunen we hun werk.
Meer info op www.missio.nl

Cursus geloven “7+1”

ROND BRONNEN VAN INSPIRATIE UIT 25 EEUWEN THEOLOGIE, FILOSOFIE EN KUNST Het is zondagmiddag, twee uur, de eerste mensen van de kookgroep van 7 + 1 lopen binnen en zetten hun spullen in de keuken van de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat. Er wordt ingedeeld, taken verdeeld en de genen die verantwoordelijk zijn voor het hoofdgerecht beginnen. De soepmakers komen binnen, wordt altijd thuis al voorbereid, en ook de toetjes dames vinden hun plek. Het kan beginnen! Daarna is het in de keuken een drukte van belang.

De mensen die de ruimten klaarzetten voor de gespreksgroepjes en de eetzaal komen, weten wat te doen en gaan aan de slag. Ook onze muzikale begeleiders zijn er om nog even in te spelen. Rond de klok van half vijf komen de eerste deelnemers van dit seizoen binnen en worden door de gastheer welkom geheten. Zij zoeken een plek aan de gedekte tafels en al ras is iedereen met iedereen in gesprek. Hoe het gaat en wat de belevenissen van de afgelopen weken waren, enz.

Vijf uur: De gastheer heet iedereen van harte welkom en opent de middag en maaltijd met gebed. Het doel is dat om zes uur de maaltijd kan worden afgesloten en de inleider van deze middag het woord krijgt om zijn/haar visie over een zelfgekozen onderwerp te verduidelijken. Dit seizoen is: “Geloven rond bronnen van inspiratie uit theologie, filosofie en kunst” de titel waar de inleidingen aan gehangen worden. En zo mogelijk wordt de inspiratie nog weer gehaald uit het boek “25 eeuwen theologie” van waaruit afgelopen seizoen ook is gewerkt.

De data voor dit seizoen:

  • 04 november 2018
  • 25 november 2018
  • 16 december 2018
  • 20 januari 2019
  • 10 februari 2019
  • 02 maart (zaterdag) 2019
  • 24 maart 2019
  • 14 april 2019

Iedere keer op zondag van 17.00 tot 20.00 uur zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het initiatief komt van PKN zijde, er wordt meegewerkt door de Rooms Katholieke Kerk en de Remonstrantse kerk, maar ook mensen, van waar ook, zijn van harte welkom. Kosten van de maaltijd zijn € 6,50. Dat is een richtbedrag maar het blijft een vrijwillige bijdrage. Ook wie niet iedere keer aanwezig kan zijn is van harte welkom. Opgeven om deel te nemen kan; Mail: 7plus1@pkn-hengelo.nl

Ouderenviering

Op dinsdag 23 oktober wordt er in de geloofsgemeenschap van Hertme een ochtend voor ouderen gehouden. De dag wordt begonnen met een eucharistieviering om 9.30 uur in de kerk. Pastoor Oortman gaat in deze viering voor. Het dameskoor verleent medewerking. Na afloop van de viering is er tijd voor wat gezelligheid in het gemeenschapscentrum met een kopje koffie en een drankje.

Uitnodiging

Na zeven jaar gewerkt te hebben in de HH. Jacobus en Johannesparochie en de laatste vijf jaar ook in De Goede Herder en de Heilige Geestparochie, heeft parochievicaris Zygfryd Nowara, per 1 november a.s. een benoeming aanvaard van Z.E. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, in de Heilige Drie-Eenheidparochie te IJsselstein, Nieuwegein en omstreken. Op zondag 14 oktober zal pastor Nowara afscheid nemen in de eucharistieviering van 09.30 uur in de St. Stephanuskerk te Borne. Na de viering zal er gelegenheid zijn om tijdens een informeel samenzijn pastor Nowara te bedanken en afscheid te nemen in de Stefans-Hof (naast de kerk). Ook heeft u de gelegenheid om pastor Nowara persoonlijk de hand te drukken na de eucharistieviering op zaterdag 13 oktober om 18.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk te Goor of na het Oktoberlof op zondag 14 oktober om 18.00 uur in de Lambertusbasiliek te Hengelo.

Wij nodigen u van harte uit om bij één van de vieringen van afscheid aanwezig te zijn.

Oktober: de M zit in de maand

Oktober, Mariamaand en Missiemaand. Behalve de letter M lijkt er weinig overeenkomst. Toch horen deze twee thema’s mooi bij elkaar. Maria voor wie velen van ons, binnen, op de rand of ook buiten de kerk, wel eens een kaarsje hebben opgestoken. Iemand, die in een verdrietige periode talloze kaarsjes had opgestoken, zei me daarbij eens, bijna wanhopig: ‘Het helpt ook helemaal niks!’. Toch stak ze maar weer een kaarsje op. ‘Want’, zei ze, ‘dan is het net of Maria mij vanaf haar beeltenis aankijkt en zegt: “Wat wil jij nu, ik kon ook niet het kruis van mijn Zoon afnemen!”. ‘En dan’, zei de vrouw, ‘steek ik het kaarsje van hoop maar voor mezelf op. Dat er toch iets in mij mag blijven branden van hoop en van dat rotsvaste geloof van Maria, dat het met God goed zal komen, ook al begrijp je er soms niets van.’

Maria, die kon zeggen: ‘Laat Uw Wil geschieden!’ Maria, die ondanks alles kon zingen: ‘Machtigen ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. De hongerigen overlaadt hij met zijn gaven en rijken stuurt Hij heen met lege handen.’
En dan zitten we midden in de missiemaand. De missie, waarbij we ons soms ook afvragen: ‘Wat helpt dat nog?’ Die druppeltjes op de gloeiende plaat van de kloof tussen arm en rijk. Al het onrecht en geweld in onze wereld. Zullen wij het opgeven? Elk mens, die we steunen is een medemens als jij en ik. Een kind Gods! Met Maria: ‘God geeft het niet op!’. Laten ook wij de kaars brandend houden!

Henk Ogink, Pastoraal werker

Van de bestuurstafel

Er zijn een aantal ontwikkelingen die de moeite van het benoemen waard zijn. Vooreerst het vertrek van pastor Nowara. Op zondag 14 oktober zal pastor Nowara in een afscheidsviering voorgaan in de St. Stephanuskerk om 9.30 uur. Tijdens deze viering zullen de vormelingen zich presenteren. Na de viering is er gelegenheid, onder het genot van een hapje en een drankje, persoonlijk afscheid te nemen van pastor Nowara. Pastor Nowara is twee jaar in Borne en Hertme werkzaam geweest en vijf jaar in de drie samenwerkende parochies. In totaal dus zeven jaar. Pastor Nowara gaat naar Nieuwegein en omliggende gemeentes, deze parochie is de grootste van het hele Bisdom.

In het Bisdom is een zgn. benoemingencommissie. Deze gaat over het plaatsen, herplaatsen, overplaatsen van priesters, diakens en pastoraal werkers. Een parochiebestuur heeft op het doen en laten van deze commissie nagenoeg geen invloed. Wel wordt bij een mogelijke benoeming het parochiebestuur gevraagd of het in staat is de eerste vijf jaar een benoemde, financieel te kunnen bekostigen. Toen bekend werd dat pastor Nowara voor elders een benoeming heeft ontvangen van de Kardinaal, was de volgende vraag, wanneer komt er dan een nieuwe priester in de parochies? Het bestuur kan u meedelen dat er op korte termijn geen nieuwe priester beschikbaar is. Dat betekent voor de komende tijd dat alleen pastoor Oortman, als priester van het pastorale team beschikbaar is. Gelukkig kan in onze parochies nog worden teruggevallen op gepensioneerde priesters, zoals in onze parochie op de Karmelieten in Zenderen.

Maar al deze zgn. emeriti worden ook ouder en sommigen moeten veelal wegens gezondheidsredenen afhaken. Puzzelen dus om de vieringenroosters van de drie parochies rond te krijgen. Tot en met december is het bestaande rooster ingevuld. Er wordt driftig gestudeerd om vanaf januari 2019 de geloofsgemeenschappen, in totaal 13, te kunnen blijven bedienen.

Een ander punt. Per vier jaar dient er een zogenaamd pastoraal beleidsplan te worden gemaakt. Een plan voor 2018 – 2022 is in de maak. Concepten zijn geschreven en besproken met de besturen van de drie parochies. De eindredactie is de verantwoordelijkheid van het pastorale team. Nieuw is dat er per pastoraal beleidsvoornemen (bijv. eucharistievieringen, voorbereidingen huwelijk, eerste Communie, Vormsel, doop etc.) een tijdsinvestering is aangebracht. Op deze manier wordt zichtbaar waaraan de werktijd van de leden van het pastorale team aan op gaat. Een belangrijke verbetering ten opzichte van het vorige plan. Indien het nieuwe pastorale beleidsplan gereed is, zullen ook de geloofsgemeenschappen inhoudelijk worden geïnformeerd.

Ten derde. Onze parochie wil ook zichtbaar zijn in de samenleving. Onlangs is dat gebeurd bij de Melbuul’ndagen, voor de kerk in Borne. Op zaterdag 22 december is er het traditionele Shopping by Candlelight. Ook dan wil de parochie op het kerkplein zich present stellen. De kerk zal opengesteld worden om de kerststal te bezoeken en te luisteren onze parochiekoren. Op het kerkplein zal chocolademelk en glühwein worden uitgedeeld en zal er een stand staan van de stichting Hulp aan Sri Lanka. Heeft u zelf ook een goed idee om de kerk meer zichtbaar te maken of wilt u ook mede de helpende hand bieden?

U bent van harte uitgenodigd.

Kees Veringmeier

Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2019

In januari 2019 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In mei en juni 2019 kunnen zij hun Eerste Heilige Communie doen. Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek, waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor.

Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost € 35,-. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave van uw kind. Wij vinden, dat financiële omstandigheden geen beletsel mogen zijn. U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het Secretariaat van het Pastoraal Team, mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld terug kunt sturen.

Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar voor 15 november 2018 op te geven. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari.

Het pastorale team.

Expositie kunstwerken

Op 3 oktober is het 5 jaar geleden dat Erna is overleden, zij was getrouwd met Gerard en zij hadden 4 kinderen, Hugo, Saskia, Marloes en Laurens. Om hierbij extra stil te staan heeft Gerard het idee geopperd om uit dankbaarheid voor haar een expositie in te richten van de kunstwerken die zij tijdens haar leven op aarde heeft gemaakt.

Erna schilderde op gevoel in de techniek kleuren nat in nat. Haar werken zijn vaak abstract, juist om iedere kijker een eigen beleving daarbij te geven. Eerdere exposities leverden daarom destijds zeer verrassende schriftelijke reacties op. De expositie is te zien vanaf: zondag 7 oktober a.s. in de Stefans-Hof.

Een korte terugblik op haar verleden: Erna had in 1994 de opleiding als groepsleidster afgerond toen zij een ernstig ongeluk kreeg. Ondanks haar forse beperkingen ging ze niet bij de pakken neerzitten. Zij begon met schilderen op gevoel en volgde zij ook een opleiding in de richting van de spiritualiteit. Zij exposeerde in verschillende verzorgings- en verpleeghuizen en werd zij uitgenodigd om in het ziekenhuis in Almelo te exposeren tijdens de week van de chronisch zieken. Veel mensen vonden inspiratie en troost in haar werken. Zij had een voorbeeldige kracht om mensen te ondersteunen waar dat nodig was. Ook tijdens haar ziekte deelde zij witte rozen uit aan mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. Dit gebaar heeft Gerard voortgezet om na zijn lezingen ook witte rozen uit te delen, Inmiddels meer dan 700!

U bent uitgenodigd om deze expositie in de Stefans-Hof te bezoeken

Wereldmissiemaand 2018 Ethiopië

De rivier de Baro is van levensbelang voor het volk van de Anuak. De wieg van de mensheid, land van koffie en geboorteland van de koningin van Sheba: Ethiopië. Dat land staat dit jaar in de Wereldmissiemaand oktober centraal. Ondanks modernisering en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd tot een van de armste landen van de wereld. In het autoritair bestuurde land zorgen etnische conflicten voor toenemende spanningen. Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden vluchtelingen.

“God is ons een toevlucht en een sterkte” (Psalm 46): onder dit motto wil Missio u kennis laten maken met het pastorale werk van de katholieke kerk in Ethiopië. Slechts 0,7% van de bevolking is katholiek. Maar er wordt veel werk verzet.

Steun voor koffieboeren – In de regio Kaffa in het vicariaat Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

Toevlucht bieden – In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Pastoor Tesfaye is één van de priesters die regelmatig in de vluchtelingenkampen komen om pastorale zorg te verlenen. Samen het geloof vieren betekent voor de vluchtelingen een grote kracht waaruit zij moed kunnen putten. Graag zouden de mensen een echte kapel hebben, waar behalve het vieren van de eucharistie ook andere pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals catecheselessen. “Wij willen er zijn voor de mensen en hen helpen om hun geloof ook in het vluchtelingenkamp te kunnen beleven”, aldus pastoor Tesfaye.