NIEUWS


Pastoor Jurgen Jansen

Geboren en getogen 47 jaar geleden in de Gelderse achterhoek; Gendringen.
Opgegroeid in een gezin van twee kinderen. Ik koester de eenvoud, de warmte, de betrokkenheid tot elkaar nog steeds.

Opleiding tot priester en wijdingen – In 1992 ben ik begonnen op het Ariënsconvict. De toenmalige priesteropleiding van het Aartsbisdom. Het pastorale jaar (stage) heb ik genoten/ gelopen in de toenmalige parochies van Weerselo, Saasveld, Rossum en Deurningen. Ik ben gewijd tot diaken (29 januari 1999) en priester (23 september 2000) door kardinaal dr. A. Simonis.

Pastorale loopbaan – Het begin van mijn pastorale loopbaan begint in Groenlo en haar omgeving, daarna naar het toenmalige parochieverband Zuid West Twente (huidige H. Geest parochie), vervolgens mijn eerste pastoorsbenoeming in de Pancratiusparochie, dat is Tubbergen en haar omliggende dorpen. Zeven jaar geleden volgde de pastoorsbenoeming in de parochie H. Gabriël (driehoek Didam, ’s-Heerenberg en Wehl). En nu pastoor van de parochie De Goede Herder, de H. Geestparochie en de HH Jakobus en Johannes parochie.

Dierbare tekst – Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen op U stelt… (psalm 86). Het is een tekst die mij altijd heeft vergezeld in mijn persoonlijk en priesterlijke leven. Bij de wijdingen tot diaken en priester. Bij de uitvaart van mijn moeder. En bij het begin van elke dag, is dit de psalmtekst die ik ter hand neem.

Maar ook bij persoonlijke ondervinding. Het geluk vinden in mijn geloof; bijzonder in Christus. En dat is soms zoeken, volharden, lastig. Maar uiteindelijk is het nooit tegengevallen en ben ik altijd bevestigd dat mijn geloof in God, in Christus en zijn mensen, mij het volle geluk geeft en schenkt. Daar probeer ik in mijn persoonlijk leven ontvankelijk voor te zijn en in mijn pastorale en bestuurlijke taken te laten zien en vanuit te leven.

Actie Kerkbalans

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen parochianen een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van onze kerken en onze parochie.

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerken niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van onze kerken en parochie doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met parochianen.

Naast doneren kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen. Bijvoorbeeld door Kerkbalansberichten te delen via Facebook of Twitter. Zo laat u weten dat u het werk van uw parochie van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar parochianen. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Uitzien naar het licht

Inmiddels is het half januari en is het onze taak om het licht van het Kerstkind, dat ons op kerstavond is geboren, uit te blijven dragen in onze wereld. We blijven hopen dat we met Pasen weer volop kunnen en mogen vieren in onze kerken. Ik ben misschien te hoopvol maar geloven is ook uitzien naar de toekomst. Geloven is ook creatief omgaan met de omstandigheden. Wij hebben dat het afgelopen jaar mogen ervaren door te vieren, het kerstverhaal te vertellen aan de kinderen en een kerstboodschap uit te spreken allemaal via de sociale media. Maar ook de vele initiatieven van onze vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen die kerstbakjes hebben gemaakt, kaarten hebben verstuurd, belrondes hebben opgezet. Samen hebben we geprobeerd lichtbrengers te zijn.

We zien er allemaal naar uit elkaar weer te ontmoeten. Uitzien naar het licht vraagt van ons gelovigen dat we het licht aan elkaar aanreiken, daar waar mensen een verlies hebben geleden, daar waar mensen eenzaam zijn, daar waar wij elkaar zien en in de ogen van de ander de Heer zelf mogen ontmoeten. Juist dan, zijn wij lichtbrengers in onze wereld.
Laat in u ogen het licht van hoop schijnen in deze moeilijke tijd zodat wij weer hoopvol de toekomst tegemoet mogen gaan en elkaar en God mogen ontmoeten in onze kerken en in de wereld. Dan kunnen we verrijzen en hopelijk samen straks met Pasen het Licht van Christus weer volop vieren in onze kerken. Laten ons in de aankomende vastentijd lichtbrengers zijn met en voor elkaar.

Namens het pastorale team
Carin Timmerman

Week van gebed

Welke nare gevolgen covid19 ook allemaal met zich meebrengt, bidden kan gelukkig coronaproof! Ieder van ons kan in de beslotenheid van z’n hart op een veilige manier het gesprek met God aangaan. Elk jaar in januari vragen alle christelijke kerken gedurende een week aandacht voor een gezamenlijk gebed om eenheid.

Juist in tijden waarin de samenleving onder druk staat, is eenheid van groot belang. De Week van Gebed vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema luidt dit jaar: #blijfinmijnliefde

Het verwijst naar een oproep van Jezus zelf in het evangelie volgens Johannes. Jezus vraagt zijn leerlingen daar om in liefde met hem verbonden te blijven (Joh. 15, 9-12). Tijdens de Week van Gebed laten christenen over de heel wereld zien en merken dat ze in gebed met elkaar en met God verbonden zijn. Ook in onze parochies nemen we deel aan de Week van Gebed. Tijdens de vieringen zullen we stilstaan bij het thema #blijfinmijnliefde. Maar iedereen die dat wil, kan ook thuis, onderweg of waar ook meebidden om eenheid tussen mensen.

Op zondag 24 januari 2021 zal er een Oecumenische viering plaatsvinden in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 10.00 uur. De viering zal live worden uitgezonden via de Kerkomroep. (www.kerkomroep.nl en dan invullen: Borne en dan: Oude Kerk).

Doop van de Heer

We hebben nog maar net Kerstmis gevierd en Jezus’ geboorte herdacht, of we gaan ineens dertig jaar verder. Want met dit feest (zondag 10 januari 2021) horen we hoe het kind van Bethlehem een man van dertig is geworden, die zich in de Jordaan laat dopen door Johannes. Al in het Oude Testament neemt de Jordaan een bijzondere plaats in. De Jordaan vormt daar de grensrivier tussen het land van de ‘heidenen’ en het land dat door de Eeuwige is beloofd aan wie zijn geboden onderhouden. En Jezus is niet de enige die ‘afdaalt’, het water in gaat, het hoofd buigt en zich laat dopen. Hij is er één in een lange rij mensen die zijn uitgelopen om de Doper te zien. Veel mensen waren toen heel nieuwsgierig om van de prediker te horen wat God van hen wilde.

Ook vandaag de dag zijn er toch wel veel mensen, vooral bij schakelmomenten in hun leven, nieuwsgierig, te weten wat God van hen wil. Dan willen ze even afdalen uit de hoogte en het hoofd buigen voor God. Een belangrijk moment in het leven is de geboorte van een kind, het wonder van nieuw leven.

De geboorte van een kind en het maken van de keuze om je kind te laten dopen betekent voor de meeste ouders een bezinning. Ze denken na over hun geloofshouding: ‘Hoe sta ik tegenover God en de Kerk?’ Voor een ogenblik worden ze uit de sleur van het alledaagse leven gehaald om opnieuw te kiezen voor God en voor het evangelie. Eigenlijk is het doopsel een teken van Gods-bezigzijn met de mens. Elk kind is een toezegging van God, dat Hij de mensen vertrouwt en dat Hij nog steeds met hen in zee wil.
En de ouders, die aan het nieuwe leven een christelijk perspectief willen geven door hun kindje te laten dopen, getuigen dat zij geloven in de goedheid van het leven en in de toekomst van de wereld. Zij willen met hun kind de weg gaan naar God. Misschien begrijpt u nu ook waarom Jezus, bij het begin van zijn openbaar leven, zich liet dopen.

Hij maakt zich net zo klein als elke kleine en kwetsbare mens en dat is net zijn kracht. Soms kunnen wij in ons leven iets voelen van die Goddelijke kracht als we op momenten, onze eigen zwakheid, verlegenheid, bescheidenheid, ingetogenheid en menselijkheid overschrijden. Mensen zijn soms ineens in staat meer te doen dan ze ooit dachten. Ze nemen het voortouw om hun ideaal van liefde, vrede en menselijkheid te bewerkstelligen en stijgen boven zichzelf uit. Dat klinkt hoogdravend maar het betekent soms heel concreet dat je de handen uit de mouwen hebt gestoken om een ander te helpen om een klus te klaren, om je vereniging te redden of je geloofsgemeenschap weer nieuw leven in te blazen.

Dan, zeggen we in navolging van Jesaja, is de geest van God aan het werk. Dan kom je los van de waan van de dag, van de inkopen met de feestdagen, van het afvallen daarna, van alles wat we moeten of opgelegd krijgen van de media of door wie of wat dan ook. Dan stijg je boven jezelf uit, word je geleid door iets dat sterker is dan jezelf. Misschien mag ik wel zeggen: geleid door God zelf. Daarvoor moet je door het water heen. Daar moet je opgetild worden door de geest van God die in elk mens huist, in U, in mij, in ons allemaal.

Als gedoopte stellen we ons, met Jezus, aan de kant van God en willen wij leven in zijn geest. Met Hem aanvaarden wij de opdracht er te zijn voor anderen, te geloven in de goedheid en de grote waarde van het leven en in de toekomst van de wereld.

Nieuwjaar, wat heb je als verrassing?

Met een goede hand en drie hartelijke zoenen hebben we elkaar vorige jaar een “Gelukkig Nieuwjaar” gewenst. Niet wetende wat het jaar 2020 ons zou brengen… Dit jaar wensen we elkaar met dezelfde hartelijkheid elkaar een “Gelukkig Nieuwjaar”, maar zonder hand en zonder zoenen. Maar we zijn er allen van overtuigd dat 2021 een beter jaar wordt. Verschillende plannen zijn voor één jaar in de ijskast gezet, zo ook binnen onze parochie. De werkgroep jongeren had het plan om het jaarlijkse jongerenkamp niet alleen voor onze eigen parochie te organiseren, maar ook voor de twee samenwerkende parochies. De werkgroep Onze Vitale Parochie had een heel programma met activiteiten om parochianen elkaar te laten ontmoeten naast de weekend vieringen. Maar helaas…

Nu kijken we weer vooruit en bekijken wat er in 2021 wel weer mogelijk is. Samen met onze nieuwe pastoor zal ook het parochiebestuur dit jaar stappen vooruit gaan zetten. Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van leden en er zijn ook nieuwe leden toegetreden. Het parochiebestuur bestaat nu, naast onze pastoor, uit de zes personen: Huub Verdonschot (secretaris), Fons Simons (penningmeester), Frank Mars, Stephanie Jansen-Kosterink, Johan Kleissen en At Bos. 

Tot 1 januari was er ook een zevende lid: Kees Veringmeier. Maar hij heeft zijn functie neergelegd. Wij zijn Kees meer dan dankbaar voor alle jaren van inzet, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter! Kees bedankt!

De eerste stap die we als parochiebestuur dit jaar gaan zetten is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden en het aanstellen van een nieuwe vicevoorzitter. We hopen u in de volgende editie van de Kerkwijzer hier meer over te kunnen vertellen.

Ik begon deze bijdrage met de zin uit een lied wat ik als lid van het kinderkoor altijd zong tijdens de viering van oudjaarsavond in de voormalige H. Theresiakerk. Graag sluit ik af met de laatste zinnen van dit lied. Want of 2021 een “Gelukkig Nieuwjaar” wordt hebben ook zelf in onze hand.

Nieuwjaar, wat bracht je voor ons mee?
Is het wel wat goeds of bak je ons een poets.
Heb je soms een leuk idee?
Breng ons maar een boel geluk en voorspoed,
maak maar eens een koninklijk gebaar.
Heus, we zullen zelf ook ons best doen
voor een gelukkig nieuwjaar!

Stephanie Jansen-Kosterink

Het Jozefjaar

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit dinsdag 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.

Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct van start gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische brief Patris Corde en het jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoorde-lijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.

De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen. Het bisdom Roermond kent een heiligdom dat gewijd is aan Sint-Jozef: het bedevaartoord Smakt bij Venray.

Openbaring des Heren

Sta op laat het licht u beschijnen! Drie koningen zagen een ster, een bijzondere ster, een teken: een nieuwe koning is geboren! Zij verlieten hun paleis, en die bijzondere ster wees hen de weg. Die ster bracht hen naar een armoedige stal, wel even iets anders dan een paleis, en daar vonden zij de pasgeboren koning.

Voor hen en voor velen werd dit Kind, deze Koning, een voorbeeld om na te volgen. Een koning voor alle mensen, voor alle volkeren; wie bij Hem wil horen is welkom en zal de rijkdom van een leven met lege handen ontdekken.

Driekoningen, God die zich openbaart aan alle volkeren.Een God die leven en licht wil zijn voor iedereen.Dát maakt dit feest tot zo’n groot feest, nú is het ten volle, volmaakt, Kerst: het eeuwige Licht aan het licht gebracht, voor iedereen die het wil zien.

God is niet alleen voor een bepaalde groep mensen gekomen, maar voor ieder die in Hem geloven wil. Wat een gave om van hieruit te mogen leven, als kinderen van het Licht, als broeders en zusters van elkaar. Sta op, laat het licht u beschijnen!

Redactie Kerkwijzer

Een klinkende start voor de Actie Kerkbalans

In Borne en Hertme luiden op zaterdag 16 januari om 16.00 uur de klokken van de St. Stephanuskerk en de H. Stephanuskerk. Zo luiden deze kerken letterlijk de Actie Kerkbalans in, een actie om een financiële bijdrage voor de kerk op te halen. Dankzij Actie Kerkbalans kunnen onze kerken functioneren en kunnen wij onze maatschappelijke functie blijven vervullen. Onze parochie krijgt geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van onze parochianen om te kunnen bestaan. Zo blijven we van waarde voor onze parochianen en de samenleving.
Het thema van de Actie Kerkbalans van dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Het afgelopen jaar is ook voor onze parochie een lastig jaar geweest. Vieren kon alleen nog in kleine groepen en met het in achtnemen van de geldende maatregelen en andere activiteiten om elkaar te ontmoeten konden helaas niet doorgaan. Hierdoor ervaren wij als parochianen minder nabijheid, maar hierdoor waren er ook minder inkomsten. Gelukkig kunnen de tekorten van dit jaar opgevuld worden met de gulle giften uit het verleden. Maar de parochianen van morgen hebben ook recht op deze financiële ruimte, zodat zij onze maatschappelijk functie kunnen blijven vervullen. Laat onze kerken ook voor de volgende generaties een baken zijn.
Begin volgend jaar ontvangt U een uitnodiging om vandaag te geven voor de kerk van morgen.

We hopen dat we op uw gift kunnen rekenen, want kerk zijn we samen. De actieperiode van de Actie Kerkbalans loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021.  

Unisono is op zoek naar nieuwe dirigent(e)

Het kinderkoor Unisono is al enige tijd op zoek naar een nieuwe dirigent(e). De vorige dirigente Hetty Verhaagen moest helaas dit jaar om persoonlijke redenen stoppen. Erg jammer, want het koor was weer aan het groeien met nieuwe enthousiaste leden en werkte aan een nieuw repertoire. Mocht u belangstelling hebben in het dirigeren van een kinderkoor en/of iemand weten die deze uitdaging wil oppakken neem dan contact op met:
Gustaaf Boerjan (e-mail: gustaafboerjan@home.nl)