NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

 • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Kerststollen verkoop

Tot en met zondag 16 december is het mogelijkheid om een kerststol te bestellen bij de werkgroep jongeren HHJJ. Met de opbrengst worden de activiteiten die we organiseren voor de jongeren in de parochie medegefinancierd. De stollen komen van De Echte Bakker Koehorst in Borne en worden tegen winkelprijs verkocht. De keuze bestaat uit:

 • een grote stol met spijs van 1 kg (€11,95),
 • een klein stol met spijs (€5,95)
 • en een kleine stol zonder spijs (€4,95).

Stollen kunnen besteld worden door een email te sturen naar: Lorin Maatman e-mail: jongeren@hhjj.nl . Bestelde kerststollen kunnen op vrijdag 21 december tussen 18:00 en 19:00 uur worden opgehaald in de Stefanshof.
Alvast bedankt voor uw bestelling!

Kerststal Hertme

De kerststal in Hertme is ook na 60 jaar nog altijd een grote trekpleister voor jong en oud. Vele honderden belangstellenden nemen er elk jaar weer een kijkje met hun kinderen, ouders, buren en gasten. De kerststal met levensgrote beelden, ontsproten aan de creatieve geest van oud-pastoor Veeger, dateert al van 1958. Sfeer is er elk jaar weer. De in Saksische stijl opgetrokken stal heeft die al van zichzelf en die wordt vergroot door de aanwezige levende have in de vorm van een heuse os en ezel en levende schapen.

De feestelijke opening van de kerststal in Hertme wordt gehouden op: zaterdag 15 december om 16.00 uur op het pastoor Veegerplein. De fanfare St. Gregorius luistert de opening op en voor de aanwezigen zijn er hapjes en een drankjes. Daarna is de kerststal is te bezichtigen tot en met Driekoningen.

Venite adoremus in een stille en heilige nacht

De Adventstijd en de Kersttijd zijn beide bijzondere perioden in het kerkelijk jaar en ook in het maatschappelijk leven. Er is door componisten van vroeger en nu, heel veel muziek geschreven voor deze tijd. Of het nu de klassieke componisten zijn of hedendaagse musici: ieder probeert met zijn of haar composities of met de uitvoering daarvan, iets aan de toehoorders mee te geven. U zult op Sky Radio zoveel kerstmuziek horen dat je er horendol van wordt en op andere plekken zal het meer gedragen zijn met de uitvoering van de “traditionals”. Keuze genoeg!

Dit jaar is het voor één lied een bijzonder jaar. Kerstnacht 2018 is het precies 200 jaar geleden dat voor het eerst het geliefde kerstlied “Stille Nacht, Heilige Nacht” klonk in de St. Nikolauskirche te Oberndorf, bij Salzburg, Duitsland. Het kerkorgel was kapot en Joseph Mohr, die de tekst schreef, vroeg aan Franz Gruber er muziek op te componeren. De eerste uitvoering was met gitaarbegeleiding. En sindsdien is het een lied dat niet weg te denken is bij Kerstmis. In mijn preek van Kerstavond zal ik stil staan bij dit prachtige lied. In dit artikel wil ik een andere lied onder uw aandacht brengen, dat minstens zo geliefd en van nog oudere datum is: “Adeste fidelis”.

 Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte Regem angelorum, Venite adoremus (ter), Dominum.

Misschien kent u deze Latijnse tekst niet. Dat is niet zo vreemd. De Latijnse versie, hoe mooi ook, wordt nauwelijks gezongen. U kent het lied veel beter in de Nederlandse versie:

Wij komen tezamen, onder ’t sterrenblinken, een lied moet weerklinken, voor Bethlehem. Christus geboren, zingen eng’lenkoren. Komt laten wij aanbidden / Venite adoremus (3x), Onze Heer / Dominum.

De tekst en de muziek zoals wij die nu kennen gaan terug tot 1743, toen een katholieke vluchteling uit Engeland, Francis Wade, het overbracht naar Vlaanderen. Er zijn echter goede gronden om aan te nemen dat het lied nog ouder is. De basis zou liggen in een Portugees lied dat uit 1640 stamt. De Nederlandse vertaling kent verschillende varianten: diverse protestantse en de hierboven weergegeven katholieke. Welke versie ook gezongen wordt: ik krijg er altijd kippenvel van. Dit lied maakt in een paar zinnen duidelijk wat we in de Adventstijd verwachten en met Kerstmis ontvangen en vieren: de geboorte van Christus!

“Adeste fidelis”, zo klinkt de oproep: “Komt samen, gelovigen.”, dat staat er in het Latijn, in het Nederlands vertaald met: “Wij komen tezamen.” Als gelovigen komen wij samen om dit lied te zingen en het feest van Christus’ geboorte te vieren. En eerlijk gezegd maak ik mij best zorgen over dat samen komen van gelovigen. In de afgelopen maanden hebben we opnieuw afschuwelijke berichten gehoord uit het inktzwarte verleden van de Kerk en hebben veel mensen dit aangegrepen om zich uit te laten schrijven. Zij die blijven, vaak ouderen, zien steeds minder jongeren om zich heen en leger wordende kerken. Wat is dan de betekenis van ‘samen komen’ en ‘samen vieren’? Welke moeite willen mensen doen om, als gelovigen van alle generaties, samen te komen en samen te vieren? Als mensen worden uitgenodigd om samen de Eucharistie te vieren in een kerk vijf kilometer verder op, dan haken ze af: het is niet in ónze kerk, dus komen wij niet. Als er iets is dat het Kerstfeest ons kan leren, is het dat wij samen mogen komen, desnoods onder sterrenblinken! Het maakt niet uit waar wij Hem aanbidden: al is het in een stal! Als wij maar samen komen als gelovigen; als mensen die geloven dat Hij die in die stille, heilige nacht is geboren, onze Verlosser is. Als wij ons maar durven open te stellen voor de Boodschap van vrede, gerechtigheid en liefde die Hij ons heeft gegeven! Als wij daarin geloven en wij willen Hem, Jezus, Emmanuel: God-met-ons, werkelijk aanbidden, dan is vijf kilometer niet ver, dan is geen afstand te ver om je hart te laten raken door de Boodschap van een Kind in een kribbe! Venite adoremus!

Namens het gehele pastorale team wens ik u en allen die u lief en dierbaar zijn, van harte een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar!
pastoor Marc Oortman

Berichten uit het pastorale team

We zijn alweer enkele weken in het nieuwe werkjaar bezig om meer en meer diaconaal aanwezig te zijn vanuit ons geloof in de samenleving. Inmiddels zijn er drie M25 groepen die hun eerste bijeenkomsten hebben gehad in de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes. Dertig jongeren in de leeftijd van 12 jaar en ouder, die hun geloof handen en voeten geven in onze samenleving vanuit de zeven werken van Barmhartigheid. Waar we ook zien dat de ouders van de jongeren actief betrokken geraken bij deze vorm van kerk zijn.

Een nieuwe groep, een nieuwe activiteit gaat er in de maand December ook aankomen. U kunt hier meer over lezen in de parochiebladen, Meet, Eat & Do. Een diaconale activiteit voor jongeren vanaf 16 tot 35 jaar die met elkaar gaan eten, ontmoeten en ook hun handen en voeten gebruiken om vanuit hun geloof actief te worden in onze samenleving. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, en we hopen dat ook deze activiteit jongeren mag inspireren in hun geloofsbeleving.

In de Parochie HH. Jacobus en Johannes zal er een tweede diaconale avond plaats vinden voor de parochie om de diaconale richtingwijzer met elkaar uit te werken tot concrete activiteiten.Dit alles onder het motto: ‘Als de kerk niet dient, dan dient hij tot niets’.

Pastor Ria Doornbusch

Onderweg naar Kerst

Op zondag 2 december is de Advent begonnen, de periode waarin wij toeleven naar Kerstmis en ons daarop voorbereiden. We brengen ons huis in de kerstsfeer. Het is een bijzondere tijd, waarin we meer dan anders gevoelig zijn voor symbolen, teksten en gedichten. We leven in een hectische tijd, waarin een moment van bezinning er gauw bij in schiet.

Even de tijd nemen om een woord, een beeld, een gedachte op je te laten inwerken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je rust geven en je toeleven naar Kerstmis te verdiepen. In de Adventstijd en Kersttijd, van 2 december tot en met 6 januari, wil Annet Zoet (pastoraal werker in de parochies H. Geest, H.H. Jacobus en Johannes en De Goede Herder u via de mail enkele malen per week een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. U kunt zich hiervoor aanmelden via het mailadres pastorzoet@heiligegeestparochie.nl. Vermeld in uw mail uw naam, adres en e-mailadres. Mocht u wel mee willen doen, maar beschikt u niet over een computer of e-mailadres, dan kunt u misschien aan een zoon, dochter, kleinkind of vriend(in) vragen voor u de teksten te ontvangen en uit te printen. Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.

Met hartelijke groet namens het Pastoraal Team, Annet Zoet, pastoraal werker.

Nederland kerkt in…

De eucharistievieringen komen uit alle delen van het land. De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 10.15 uur wordt er op NPO2 iedere zondag een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Overzicht Eucharistievieringen de komende periode:

 • Zondag 16 december 2018 – 10.30 – 11.30 uur, Lambertusbasiliek, Hengelo. Celebrant: pastoor Marc Oortman
 • Zondag 23 december 2018 – 10.30 – 11.30 uur, Petruskerk, Roelofarendsveen. Celebrant: pastoor Jack Glas
 • Kerstnacht, 24 december 2018 – aanvang 23.15 uur, St. Martinuskerk, Sneek. Celebrant: pastoor Peter van der Weide
 • 1e Kerstdag, 25 december 2018 – 11.00 – 12.00 uur: Eucharistieviering vanuit Perpignan, Frankrijk & 12.00 – 12.25 uur: Urbi et Orbi, Paus Franciscus, St. Pietersplein Rome
 • Zondag 30 december 2018 – 10.30 – 11.30 uur, Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen. Celebrant: pater Wim van Meijgaarden sss
 • Zondag 6 januari 2019 – 10.30 – 11.30 uur, St. Jozefkerk, Helmond. Celebrant: pastoor Erik Seidel

Meer informatie op: www.kro-ncrv.nl/eucharistieviering

De aankondiging

Lezing en meditatie over de schilderkunst door kunsthistorica Jeanne van der Stappen en pastor Hélène van den Bemt. In de advent verdiepen we ons in het evangelieverhaal van Lucas over de aankondiging van de geboorte van Jezus, de annunciatie, aan de hand van de schilderkunst. Jeanne van der Stappen leert ons kijken naar de symboliek, waarin schilders van vroeger hun geloof verbeeld hebben. Aan de hand van deze beelden ontdekken we onder begeleiding van Hélène van den Bemt, wat dit voor ons zelf betekent.

Dinsdag 18 december inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur pastorie Onze Lieve Vrouwekerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6, Hengelo. Parkeren: vanaf de Sint Janstraat kunt u afslaan naar een parkeerplaats. Opgave is niet nodig

Doordeweekse vieringen

Samen vieren. Niet alleen in onze eigen kerken, maar door de week ook in de kerk van de drie samenwerkende parochies. Door de week zijn er op de doordeweekse dagen de volgende vieringen:

 • Maandag: geen vieringen.
 • Dinsdag: 9.00 uur Beckum / 9.00 uur St. Isidorushoeve / 18.30 uur Lambertus
 • Woensdag: 09.00 uur Goor/ 18.30 uur Lambertus
 • Donderdag: 09.00 uur Hengevelde / 09.00 uur Bentelo / 09.00 uur Thabor / 18.30 uur Lambertus / 16.00 uur Stoevelaar
 • Vrijdag:  09.00 uur Borne (alleen de 1e vrijdag van de maand) / 09.00 uur Lambertus / 16.30 uur Herfstzon / 19.00 uur Humanitas
 • Zaterdag: 10.30 uur Dijkhuis / 12.00 uur Lambertus

Vrijwilligers kerkschoonmaak gevraagd

Het interieur van de kerk in Hertme wordt regelmatig onderhanden genomen. Dweilen, banken afnemen, stofzuigen en koperpoetsen, kortom alles wat nodig is om onze kerk spik en span te houden. Onze vaste 3 schoonmaakgroepen hebben dringend versterking nodig. Wie wil samen met deze mensen ervoor zorgen dat de kerk er schoon uit blijft zien? Geïnteresseerd ?………. Neem even contact op met: Thea Mekenkamp.

Advent: licht in het donker!

In kou en duisternis kunnen we ons bijna niet voorstellen, dat het ooit weer warm en licht wordt: in de winter lijkt de zomer onbeschrijfelijk ver weg! Oude culturen waren in deze tijd van het jaar soms doodsbenauwd. Zij vreesden, dat de zon steeds minder zou gaan schijnen, om uiteindelijk helemaal te verdwijnen. Met al onze wetenschappelijke kennis kunnen we alleen maar lachen om hun naïviteit: deze mensen konden er niets aan doen, zij wisten niet beter. Wij weten precies hoe laat de zon op komt en onder zal gaan: op de seconde nauwkeurig kunnen we voorspellen, op welk uur van de dag het over 20 jaar donker of juist weer licht zal zijn. Wij hebben die onkunde van ons afgeschud: natuurlijk gaan de dagen weer lengen, en komt er een andere tijd!

Alhoewel… dat roepen we wel zo hard, maar is dat wel zo? Ook in een mensenleven komen veel donkere dagen voor. Ieder mens heeft periodes, waarin het maar moeilijk is om een lichtpuntje in het bestaan te ontdekken. Op die momenten kan het soms bijna onmogelijk zijn om te blijven beseffen, dat “ook dit weer voorbij gaat” en dat “na regen weer zonneschijn komt”. We kennen deze kreten wel, we gebruiken ze ook, maar het lukt toch niet altijd om ernaar te leven.

In de Advent krijgen we de kans, om er in de vieringen getuigen van te zijn, dat het licht weer doorbreekt. Dat ondanks duisternis en kou het licht zich niet in boeien zal laten slaan. Mensen in droeve omstandigheden staan niet alleen: wij verklaren ons solidair met hen. Want: duisternis wordt niet opgeheven door het donker te ontkennen. Een mogelijke oplossing heeft alleen maar kans, wanneer we juist alle problemen en moeilijkheden recht in de ogen te zien, om van daaruit te proberen het licht weer door te laten breken. Wie de ogen sluit voor het donker zal het ontgaan, wanneer het licht wordt!