NIEUWS


Noodnummer

Vanaf donderdag 18 juli is er een noodnummer in gebruik genomen door het pastoraal team. Elke week zal een van de pastores, of het pastoraal secretariaat bereikbaar zijn voor parochianen die dit noodnummer bellen.

  • Het telefoonnummer is à 06 – 232 54 488

Dit noodnummer is NIET voor het melden van uitvaarten.

Een noodkreet

Deze komt van de stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers (NDA) in Borne, die zich het lot aantrekt van asielzoekers, die door wat voor omstandigheden ook, tussen wal en schip vallen. Momenteel zorgt deze organisatie voor 15 personen door hen bed, bad, brood en begeleiding te geven. Dit jaar doet ze dat al ruim 15 jaar. 9 personen: 4 Alleenstaanden en 5 gezinsleden, zijn gehuisvest in een kangeroe-woning aan de Burenweg 72. Een prachtig plekje, een verloren hoekje, waar ze zich vrij en veilig voelen en ook weer wat geluk kunnen beleven.

Maar…………en daar komt de noodkreet:

Het huis is opgeëist door de gemeente per 31 mei a.s.. Omdat het bij het bedrijven terrein Veltkamp hoort, zit er geen woonbestemming meer op en moet het geschikt worden gemaakt voor bedrijven. NDA staat voor de haast onmogelijke opdracht om huisvesting te vinden voor 9 personen, waarvan er 5 in gezinsverband leven. NDA is volop bezig dit immense probleem op te lossen. Er zijn al heel wat mogelijkheden afgetast. Bij de ene mogelijkheid zit iets meer muziek in dan bij de andere. Maar NDA concreet hebben we nog niets.

Mogelijk kan U onze stichting NDA helpen aan ideeën of tips, waar woongelegenheden te vinden zijn, waar we onze “vrienden in de opvang” kunnen huisvesten? Het betalen van een vergoeding of huur is mogelijk. Mocht u iets weten of zelf wat hebben neem dan contact op met Gustaaf Boerjan, voorzitter (06 – 53978232) of met  Zr. Josephine van Amersfoort, secretaris (074 – 2661324).

Werkgroep Vitale Parochie

Toen eenmaal bekend was dat de Theresiakerk zou sluiten, is in 2014 de werkgroep Vitale Parochie opgericht met de idee om een extra impuls te geven aan de geloofsbelevenis in onze parochie. Daarbij beseffend dat na het moeilijke proces van de sluiting van een kerk we weer samen verder moesten, een nieuwe toekomst tegemoet.

De werkgroep, bestaande uit 3 parochiebestuursleden (Cees Veringmeier, Johan Kleissen en Stephanie Jansen) en 3 parochianen (Agnes Tönis, Lorin Maatman en Gustaaf Boerjan) komen sindsdien regelmatig bij elkaar om samen met andere vrijwilligers jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. Naast een aantal vaste onderdelen zoals Advents- en Vastenwandeling, Paasbrunch, zijn de afgelopen jaren ook diverse eenmalige activiteiten georganiseerd, zoals lezingen door Pieter Omtzigt en Erik Borgman, een uitvoering van ´Jesus Christ Superstar´, lezing over de Dode Zeerollen. Daarnaast stimuleert en ondersteunt de werkgroep ook diverse andere initiatieven van andere werkgroepen zoals Kindje Wiegen, de jaarlijkse tuinviering, de start-parochieviering in september.

Op deze manier willen we naast vieringen de parochianen de gelegenheid bieden om elkaar op andere wijze te ontmoeten en als parochie ook op een andere manier zichtbaar te zijn. Het zou mooi zijn als we in de toekomst nog meer activiteiten kunnen organiseren dan de hierboven genoemde, maar dat kunnen we niet alleen. We doen daarom een oproep aan de parochianen om ook hun steentje bij te dragen en ons mee te helpen met de reeds bekende activiteiten of om zelf nieuwe initiatieven te starten welke we als werkgroep Vitale Parochie graag willen ondersteunen.

Wil je meer weten, meehelpen of heb je ideeën, neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep.

 

Voorbereiding op Pasen ouderen

VIERING VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN BORNE EN HERTME – Op dinsdag 20 maart wordt er in de geloofsgemeenschap H. Stephanus Hertme om 9.30 uur een ochtend gehouden voor ouderen ter voorbereiding op Pasen. Pastor Z. Nowara zal voorgaan in de Eucharistieviering. Na afloop is er koffie en thee, een hapje en een drankje om elkaar te ontmoeten.

Op dinsdag 20 maart wordt er om 14.00 uur in de St. Stephanuskerk Borne een Eucharistieviering gehouden als voorbereiding op Pasen. Voorganger in deze viering is pastoor M. Oortman. Na de viering is er in de Stefans-Hof een gezellig samenzijn met koffie/thee, een hapje en een drankje. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. De werkgroep heet u van harte welkom op deze middag.

We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. Mocht u willen deelnemen dan is het van belang dat u zich voor 18 maart telefonisch aanmeldt via de Pastorie St. Stephanus, Stationsstraat 1, tel. 2661310. N.B. uw partner is altijd mee uitgenodigd.

Hongerdoek

Tijdens een speciale MOV-viering op zaterdag 17 maart in de St. Stephanuskerk zal er een gebedsviering gehouden worden met het thema ‘groeikracht’. Tijdens deze viering zal er een korte film worden getoond over de projecten in de stad Mbala in Zambia en uitleg worden gegeven over de betekenis van het hongerdoek. De viering begint om 18.30 uur.

Huispaaskaarsen 2018

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. De poster met afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en prijzen kunt u achterin de St. Stephanuskerk in Borne vinden. Tevens ligt daar de opgave-lijst. Graag bestellen vóór 15 maart in verband met de bestelling voor Pasen.

Film en Spiritualiteit

We nodigen u graag uit voor twee bijzondere films met een spirituele inhoud in de Stefans-Hof (naast de kerk). Donderdag 8 maart van 14.30- 16.30 uur kijken we naar de documentaire over Jullie Nicholson. Zij is priester in de Anglicaanse kerk. Op 7 juli 2005 wordt haar dochter Jenny van 24 jaar in de bloei van haar leven vermoord. Zij vertelt daarover in deze documentaire van de BBC. Zij gaat naar mensen die ook iemand hebben verloren in zeer tragische omstandigheden en luistert naar hun verhalen, naar wat er in hen omgaat en hoe zij dat beleven. Ze zegt: ‘Ik heb het geloof meer omarmd en een beter begrip van het geloof ontwikkeld’. Ze is gaan werken met jongeren in het bisdom.

Woensdag 21 maart van 14.30- 16.30 uur kijken we naar het laatste gedeelte van de film ‘Het Evangelie volgens Mattheus’ van Pasolini, vanaf de intocht in Jeruzalem tot het einde. Dit ook vanwege de komende Goede Week. Volgens sommigen is deze film ‘de beste Jezus film en een filmisch meesterwerk’. Pasolini heeft de film opgedragen aan de conciliepaus Johannes XXIII en wilde met deze film ‘Jezus teruggeven aan het volk’. Hij kiest bewust voor beelden in zwart-wit en werkt uitsluitend met gewone mensen. De rol van Maria laat hij vertolken door zijn eigen oude moeder. De film ontving vele prijzen vanwege zijn artistieke waarde en profetische boodschap.

Beide keren zal pater Gerard Westendorp, karmeliet uit Zenderen de film kort inleiden en na de film graag met u in gesprek gaan over de film. We stellen het op prijs als u zich van tevoren opgeeft bij het secretariaat aan de Stationsstraat 1 in Borne, Tel. 074-2661310.

Parochiële bezinningsdag

Zaterdag 3 maart wordt de tweede parochiële bezinningsdag met als thema ‘Santiago de Compostella’ georganiseerd. Aan de hand van een film, verhalen van mensen die de tocht hebben gemaakt, bezinning, gesprek en gezelligheid willen wij deze dag vorm geven. We zullen te gast zijn bij de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Aanmelding via het pastoraal secretariaat vóór 28 februari a.s. is noodzakelijk. Telefoon. 074-349 22 12 / Mail:contact@pastoraalteam.nl

Paasstollenactie

Ook dit jaar verkopen we vanuit de werkgroep jongeren HHJJ weer Paasstollen. Met de opbrengst worden de activiteiten die we organiseren vanuit de werkgroep Jongeren in de parochie medegefinancierd. De stollen komen van De Echte Bakker Koehorst in Borne. De stollen worden conform winkelprijs verkocht. Er is keuze uit:

  • Grote stol met spijs van 1 kg €11,95
  • Kleine stol met spijs €5,95
  • Kleine stol zonder spijs €4,95

De Paasstollen kunnen worden besteld uiterlijk t/m zondag 25 maart 2108. U kunt eenvoudig uw bestelling doorgeven via: jongeren@hhjj.nl. Achter in de kerk liggen tijdens de vieringen voor Pasen bestellijsten. Bellen kan ook met Lorin Maatman (06-13168009).
Bestelde Paasstollen liggen op woensdag 28 maart tussen 18:00 en 19:00 uur voor u klaar in de Stefans-Hof.
Alvast bedankt voor uw bestelling!

Actie Kerkbalans

Op zaterdagmiddag 20 januari klonk weer het klokgelui. De 44e actie Kerkbalans bracht ook in Borne en Hertme de kerkklokken weer in beweging voor het inluidmoment, de grootste kerkelijke fondsenwerfactie van Nederland. Jos Verheul , al jaren werkzaam bij de redactie van de Kerkwijzer, kerkgids, assisteert bij avondwakes en uitvaarten bij de geloofsgemeenschap St. Stephanus, bracht om 13.00 uur de klokken in beweging. In Hertme werd dat gedaan door een markante persoonlijkheid en trouwe kerkganger mevr. Riek Japink-van der Vegt. In het bijzijn van de locatieraad, leden- van het secretariaat en administratie en de werkgroep.

De start om de parochianen aan te sporen vooral gul te reageren voor het behoud en onderhoud van de kerk. De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze Bornse- en Hertmese geloofsgemeenschappen die voor ons allen een waarde hebben die niet in geld is uit te drukken maar die ook niet zonder geld kan bestaan!

Nu niet en ook niet in de toekomst. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de één is het dat markante gebouw in de stad of dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Het parochiebestuur en locatieraden hopen op u te mogen rekenen!

Werkgroepen Kerkbalans.

Diaconale werkbezoeken

DE KERK MIDDEN IN DE SAMENLEVING – De parochies de Goede Herder, de Heilige Geest en de HH. Jacobus en Johannes ontplooien steeds meer activiteiten die niet direct of indirect met liturgie te maken hebben maar waar veel parochianen bij betrokken zijn in onze samenleving.
De deuren van onze kerk mogen en moeten we openen om naar buiten te treden, aangezien we als kerk veel te bieden hebben aan onze medemensen in onze samenleving, vanuit onze christelijke bron. Omzien naar onze medemensen die om de één of andere reden extra aandacht van ons mogen verwachten.

Daarom worden we allen uitgenodigd om op diaconaal werkbezoek te gaan in onze samenleving. We mogen denken aan een inloophuis, voedselbank, zorgboerderij, jongerencentrum en Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers. Organisaties die midden in onze samenleving staan. Maar waar dienen zij voor?

De werkgroep ‘diaconale werkbezoeken’ wil u allen uitnodigen, en in het bijzonder onze diaconale vrijwilligers, om mee te gaan naar verschillende organisaties. Alle diaconale werkbezoeken bieden wij gratis aan, waarbij wij u vragen om zelf voor vervoer te zorgen naar het desbetreffende diaconaal werkbezoek. Opgave is voordien noodzakelijk. Diaconie in onze samenleving, weet je welkom om je te laten informeren bij de bezoeken en laat je verrassen.

De komende diaconale werkbezoeken worden gehouden op:

  •  24 maart: Voedselbank Midden Twente.
  • 18 april: Jeugd en Jongerenwerk.
  • 23 mei: Stichting Noodopvang Asielzoekers.

Meer informatie hierover op het publicatiebord in het portaal van de kerk. Opgave via contact@pastoraalteam.nl.

Namens de werkgroep ‘diaconale werkbezoeken’

Ria Doornbusch, Pastoraalwerker