NIEUWS


Bijbelse bloemen ontdekken

Zeg het met bloemen is een bekende reclameslogan. We voelen vaak instinctief aan welke bloemen bij welke gelegenheid passen. Bloemen hebben een symbolische betekenis. Zo worden rozen vaak verbonden met de liefde. Vaak zie je bij Maria of de Heilige Antonius een lelie. En zo zijn er nog veel meer bloemen, bomen en vruchten in de bijbel met een heel eigen betekenis. In de H. Blasiuskerk in Delden willen we, op de eerste dag van de lente, ons verdiepen in deze symboliek. U zult verbaasd zijn hoeveel bloemen er in de kerkelijke kunst aanwezig zijn. We nodigen u graag uit het samen te ontdekken.

Plaats: H. Blasiuskerk, Langestraat 76 Delden Datum: 21 maart Tijd: 13.00-16.00 uur De middag wordt afgesloten met een korte vesper. Het is ook mogelijk om enkel aan de vesperviering deel te nemen. Dan bent u welkom om 15.30 uur Opgave voor 14 maart bij: catechesetwentezuid@gmail.com

Klik hier voor de flyer.

Vrijheid in verbondenheid

De kribbe en het kruis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide momenten, de geboorte van Jezus, maar ook zijn dood en verrijzenis, laten onze eigen kwetsbaarheid zien. Tussen de geboorte en de dood gaan wij een levensweg, een weg met prachtige uitzichten en mooie gelukkige momenten. Maar ons leven bestaat niet alleen uit mooie momenten. Er zijn ook hobbels, zijpaden en kruispunten; momenten dat we moeilijke keuzes dienen te maken en even niet weten welke kant we op moeten gaan. Soms kunnen we verdwalen en letterlijk de weg kwijtraken.

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Vrijheid betekent ook leven in verbondenheid. Als wij de verbondenheid met elkaar verliezen ontstaat er chaos, haat en verdeeldheid. We hebben in de oorlog ervaren waar dat toe kan leiden. Samen moeten we blijven zoeken naar een goed evenwicht tussen vrije meningsuiting en respect voor ieders cultuur, religie en eigenheid.

In die zoektocht hebben wij inspirerende mensen nodig. Mensen, zoals de herders en de wijzen die zonder berekening van winst naar de kribbe gaan om Jezus te ontmoeten. Leerlingen, die met Jezus mee op weg gaan. Vrouwen als Maria, Martha, Maria Magdalena die luisteren naar de verhalen en zien wat er gebeurt. Het zijn allemaal mannen en vrouwen die geïnspireerd zijn door Jezus en ons tot op de dag van vandaag nog steeds inspireren.

Vaak denken wij dat deze inspirerende mensen niet meer bestaan. Maar ik kom ze gelukkig nog regelmatig tegen en ik hoop u ook. Mensen die met een glimlach, een luisterend oor, een warm gebaar en een helpende hand, anderen helpen verrijzen uit een moeilijke situatie. Mannen en vrouwen die helpen denken of ondersteunen op de kruispunten van moeilijke wegen. Mensen die wachten onderweg zodat iedereen mee kan komen. Die laten voelen en merken dat elkander liefhebben het grootste gebod is. Laten wij, op weg naar Pasen, aan het begin van de veertigdagentijd, tijd nemen om ons opnieuw te bezinnen hoe wij dat leven in vrijheid, ook in verbondenheid met elkaar kunnen leven.

Carin Timmerman, Pastoraal werker

Het mirakel van Amsterdam

Het Mirakel van Amsterdam is een eucharistisch wonder dat zich volgens de overlevering op 15 maart 1345 in Amsterdam zou hebben voltrokken. Naar aanleiding van dit wonder ontwikkelde zich in de stad een rijk bedevaartsleven rond de daartoe opgetrokken Kapel der Heilige Stede tussen Kalverstraat en Rokin.

De overlevering spreekt over een stervende man in de Kalverstraat die de geconsacreerde heilige hostie had uitgebraakt, tezamen met voedsel dat door hem ervoor genuttigd was. Dit geschiedde nadat hem door een pastoor het viaticum (de ziekencommunie) was gegeven. Het braaksel, inclusief de geconsacreerde heilige hostie, werd vanwege de kerkelijke voorschriften in zo’n situatie in het haardvuur geworpen. Toen men de volgende ochtend het haardvuur wilde aanmaken, bleek de geconsacreerde hostie ongeschonden in de as te liggen.

Een vrouw bracht de miraculeuze hostie daarop naar de pastoor van de Sint-Nicolaaskerk (de huidige Oude Kerk), maar de volgende dag was de hostie op wonderlijke wijze weer terug in het huis in de Kalverstraat. Dit zou zich twee keer herhaald hebben. Het werd geïnterpreteerd als een teken van God dat de wonderhostie niet in de parochiekerk, maar op die heilige plek met een eigen heiligdom vereerd diende te worden.

Op de plaats waar de woning had gestaan, werd een grote bedevaartkerk – de Kapel ter Heilige Stede – gebouwd. De haardstede bleef hierin tot 1624 bewaard. De Stille Omgang door de straten van Amsterdam en de Kalverstraat herinnert tegenwoordig aan het eucharistisch Mirakel van Amsterdam. Tijdens deze stille, nachtelijke bedetocht ongeveer halverwege maart gedenken katholieke gelovigen uit Amsterdam, geheel Noord-Holland en zelfs overige delen van Nederland aan het eucharistisch wonder en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de heilige eucharistie.

De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden in de nacht van 21 op 22 maart. Vertrek: zaterdag 21 maart om 20.15 uur bij hotel v.d. Valk Hengelo. Terug: zondagmorgen 22 maart om 5.00 uur bij hotel v.d. Valk Hengelo. Kosten bus: € 25,00 per persoon te voldoen in de bus. Opgave en informatie bij het secretariaat van het pastoraal team in Delden tel nr. 074-349 22 12 of contact@pastoraalteam.nl

Beleid Uitvaartvieringen

Het beleid omtrent uitvaartvieringen is in de parochies Heilige Geest, HH. Jacobus en Johannes en de Goede Herder afgestemd. Onder de titel: ‘Wie barmhartig is, begraaft uit haar midden de overledene’ heeft het pastoraalteam het beleid voor uitvaartvieringen op papier gezet.

Klik hier voor het document

Rondleiding kerk

Leerlingen van het Avila college uit Hengelo brachten onlangs een bezoek aan de St. Stephanuskerk in Borne. Twee groepen op donderdag 16 januari en twee groepen op vrijdag 24 januari. De leerlingen werden op het kerkplein ontvangen met een verhaal over hoe je een kerkgebouw aan de buitenkant kunt herkennen. Van daaruit liepen we via het hoofdportaal, door de rouwkapel langs de biechtstoel de kerk in. Er werd gepraat met de leerlingen over o.a. de preekstoel, het doopvont, het altaar, de kruiswegstaties, de ramen en verschillende symbolen. Over dit alles werden veel vragen gesteld.

Op de vraag waarom er in de kerk zoveel te zien is aan beelden en schilderijen kwam er van één van de leerlingen het mooie (toch wel onverwachte) antwoord: ‘Om een verhaal te vertellen’. Eén van de leerlingen kon zelfs een lied spelen op het orgel en ze mochten met een touw het kleine klokje luiden. Vanwege de beperkte tijd konden we maar met 1 groep de trappen beklimmen naar de voormalige koorzolder vanwaar we een prachtig uitzicht hadden in de kerk.

Veel leerlingen reageerden enthousiast over wat er allemaal in de kerk te zien is.  Een leuke leerzame ochtend voor deze leerlingen. Volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar met de andere groepen.

Kerkbalans 2020

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen wij onze leden in de tweede helft van januari gul te geven voor onze eigen plaatselijke kerk.

Voor onze parochie gaat uw gift naar de H. Stephanuskerk in Hertme en de St. Stephanuskerk in Borne. Voor de campagne van 2020 is het thema Geef voor je kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

In deze periode ontvangt u gegevens met de vraag om een steentje bij te dragen aan de mogelijkheden om blijvend actief kerk te kunnen zijn.

Cursus katholiek geloof

Op donderdag 19 februari 2020 is de eerste bijeenkomst van de cursus katholiek geloof. In deze cursus leer je de rijkdom van onze katholieke traditie beter kennen en ontdek je samen met anderen, hoe deze schat je eigen leven kan verrijken. De cursus bestaat uit overdracht van geloofskennis en gesprek over de betekenis daarvan voor jouw eigen leven.

 Deze cursus is voor mensen, die:

  • Meer willen weten over het katholieke geloof.
  • Hun geloof willen opfrissen.
  • Katholiek willen worden.
  • Benieuwd zijn naar de betekenis van het katholieke geloof voor hun eigen leven.

We behandelen in 7 bijeenkomsten in vogelvlucht belangrijke thema’s van het katholieke geloof:

19 februari  – Sacramenten

4 maart – de Bijbel

17 maart – Bidden

2 april – Liturgie-Kerkelijk jaar-de Goede Week

15 april – de Kerk

12 mei – Christelijk leven

28 mei – Rondleiding Kerk-betekenis van de symbolen inde Kerk

Tijd en plaats: 19.30-21.00 uur, parochieruimte van de St. Lambertusbasiliek, ingang Wemenstraat. Begeleiding:  Niek Nijhuis, pastoor Marc Oortman,pastoraal werker Hélène van den Bemt. Informatie: Hélène van den Bemt: htymvandenbemt@gmail.com. Opgave: secretariaat pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl

In gesprek met. . . . .

Donderdag 26 september heeft een grote groep parochianen gehoor gegeven aan de oproep om in gesprek te gaan met elkaar over de toekomst van onze parochie. Naar aanleiding van deze avond zijn twee werkgroepen de afgelopen maanden aan de slag gegaan en hebben zich beziggehouden met twee thema’s. De eerste werkgroep heeft zich gericht op de stip op de horizon. Waar willen we met onze parochie naar toe? Wat vinden we belangrijk?

De tweede werkgroep heeft de huidige organisatie van de parochie tegen het licht gehouden en bekeken waar naar hun mening behoefte naar is.Graag zou de werkgroep ook van u weten waar u de komende periode behoefte aan heeft of aan denkt te hebben. Welke ondersteuning vanuit het bestuur verwacht u als vrijwilliger of als parochiaan?

Om met elkaar in gesprek te blijven, nodig wij u uit voor een kleine bijeenkomst aan de koffietafel. In totaal willen we drie van deze bijeenkomsten van een uur plannen met plaats voor maximaal 6 parochianen. Wilt u meedenken geeft u dan zo snel mogelijk op door een email te sturen naar: Stephanie Jansen – Kosterink (e-mailadres: stefkosterink@hotmail.com of bellen: 06-21849466). Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kunt U contact opnemen met Stephanie.

De bijeenkomst zijn op:
– Vrijdagmorgen 14 februari om 10.30 uur
– Woensdagavond 19 februari om 19.00 uur
– Donderdagavond 20 februari om 20.30 uur

Laten we elkaar in gesprek blijven om samen de toekomst van onze parochie te bepalen! 

Unisono op zoek naar nieuwe leden!

Kinderkoor Unisono zoekt enthousiaste meisjes en jongens, die het leuk vinden om te zingen! Na onze vorige oproep in de Kerkwijzer van december hebben zich gelukkig diverse nieuwe leden voor het kinderkoor Unisono gemeld. Momenteel zijn er 11 leden. Maar er kunnen nog vele nieuwe leden bij: enthousiaste jongens en meisjes die het leuk vinden om te zingen. Wil je graag zingen in een koor en ben je tussen de 6 en 12 jaar kom dan eens naar een repetitie. Neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee als ze dat willen.

Het koor repeteert elke vrijdag in de Stephanuskerk van 18.30 tot 19.30 uur. Het kinderkoor zingt niet alleen bij diverse vieringen maar ook bij andere gelegenheden. Er wordt niet alleen gezongen. Af en toe wordt er tussendoor ook andere leuke dingen gedaan zoals een kampdag, een spooktocht of met zijn allen naar een voorstelling.

Wil je meer weten over het koor, neem dan contact op met de dirigente Hetty. Haar e-mail is: hettyverhaagen@live.nl maar je mag haar ook bellen op: 06-10132087.

Vanuit het parochiebestuur

Avond voor de parochianen – Op vrijdagavond 6 maart, zal er een avond worden georganiseerd in de Stefans-Hof voor de parochianen. Een gezellige avond met een hapje en een drankje en voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. André Bourgonje zal tijdens deze avond enkele filmpjes vertonen over Borne en Hertme en zal in een tweede blok een aantal foto’s laten zien van Borne en omgeving. André Bourgonje plaatst regelmatig foto’s op Instagram, maar nu zijn ze in een overzichtelijk geheel te bewonderen. De avond begint om 19.30 uur en zal om 22.00 uur worden afgerond.


Noteer alvast in uw agenda! 


De pastorie in Borne – Het bestuur heeft in een extra vergadering op 29 januari het besluit genomen om de pastorie te Borne langdurig te gaan verhuren/verkopen. Eerder is hierover in de Kerkwijzer al geschreven. Vanuit het bestuur waren er al contacten met drie bedrijven in Borne. Bedrijven die qua ligging van de pastorie daarin een passende bestemming zouden kunnen krijgen. Door een extern adviseur was een second opinion over de mogelijke gebruiksmogelijkheden van de pastorie opgesteld. Unaniem is besloten met deze partners nu tot een langdurige huurovereenkomst te komen. De pastorie is een rijksmonument, dus de buitenkant blijft zoals deze is, aanpassingen zullen plaatsvinden aan de voortuin i.v.m. parkeergelegenheid en in de pastorie zullen aanpassingen plaatsvinden om er een kantoorpand van te maken. De pastorietuin zal deels eigendom blijven van de parochie en ook gebruikt mogen gaan worden voor activiteiten vanuit de parochie. Er zal geen hinder gaan ontstaan tussen de nieuwe bestemming van de pastorie, de Stefans-Hof en de aanpalende kerk. Het bisdom dient aan het voornemen van het bestuur nog zijn goedkeuring te geven.