NIEUWS


U bent van harte welkom!

Het Corona-protocol is versoepeld en daarom hoeft u zich niet meer op te geven voor de vieringen. Dit geldt voor zowel de vieringen op vrijdag als op zaterdag. Bij binnenkomst zal nog wel een registratie van uw gegevens plaatsvinden t.b.v. eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.

Weet u van harte welkom in de vieringen in de St. Stephanus in Borne;

  • Vrijdag 9:00 uur
  • Zaterdag 19:00 uur

Drie verrassende fietstochten

Dit jaar viert de H. Pancratius parochie haar tien jarig bestaan. In die tien jaar heeft ze laten zien dat ze een parochie is die in beweging én in ontwikkeling is.

Speciale editie Kompas: Ter gelegenheid van het jubileum is er een speciale editie van het parochieblad Kompas uitgegeven. Dit bewaarexemplaar met als titel ‘Vieren’ laat een prachtig overzicht zien van wat er in de afgelopen tien jaar is bereikt. Mocht u nog geen exemplaar in uw bezit hebben: in de meeste kerken en via de lokale secretariaten en het centraal secretariaat zijn exemplaren te verkrijgen.

Drie fietstochten: In het kader van het jubileum is er een prachtig boekje uitgebracht met drie fietstochten van ca. 40 km die u voeren langs vele verrassende mooie plekken en bezienswaardigheden in de negen locaties van de parochie. De routes komen alle drie door Tubbergen. Hierdoor is het mogelijk routes aan elkaar te koppelen. Elk van de negen kerken kan ook als startplaats dienen. In de routebeschrijvingen worden bijzonderheden apart uitgelicht en omschreven.

Prijsvraag: Aan de fietstochten is een prijsvraag gekoppeld. Deze prijsvraag is in het fietsrouteboekje te vinden. Het bijzondere is dat diverse antwoorden onderweg tijdens de fietsroutes te vinden zijn. Bij de prijsvraag staat vermeld, hoe u uw oplossing kunt insturen. Op zondag 6 september, tijdens Pancratiusdag, wordt de winnaar bekend gemaakt.

De fietsroutes zijn vanaf woensdag 5 augustus 2020 verkrijgbaar bij de lokale secretariaten van de negen locaties locaties (het is mogelijk dat i.v.m. de vakantie niet

“Schitter als een ster!”

Helaas hebben de communicanten nog geen Eerste Heilige Communie kunnen doen vanwege de corona tijd. Maar het was wel een feestje om elkaar voor de zomervakantie weer te kunnen ontmoeten. In onze drie parochies hebben we vijf communietrajecten om de kinderen voor te bereiden en we hebben elke groep in tweeën gedeeld en zo konden we op 10 momenten toch nog samenkomen. De bijeenkomst ging over “Jezus maakt heel”. Hoe passend bij deze verwarrende tijd, ook voor de kinderen. We hebben het verhaal van Marcus 2, 1-12 gelezen en het er over gehad dat Jezus fouten kan vergeven maar wij ook elkaar moeten vergeven als we boos zijn geweest. Het verhaal gaan ook over vriendschap en dat wij vrienden nodig hebben en wij als vriend van Jezus ook een opdracht hebben, zeker in deze tijd, om een lichtje te zijn voor iemand anders.

De kinderen hebben een lichtje gemaakt dat ze aan iemand ander kunnen geven die wel een lichtje kan gebruiken. Oma, die alleen in het verzorgingshuis is, mijn tante die ziek is, voor de mevrouw in de straat waar wij nu boodschappen voor doen. 150 kleine verhaaltjes voor mensen die een lichtje nodig hebben. Zo zijn er door onze communicanten 150 lichtje aangestoken en doorgegeven in onze wereld.

Aan het begin van de bijeenkomst steken wij altijd een kaars aan en aan het einde hebben we nogmaals gebeden voor alle mensen waar wij een lichtje voor gemaakt hebben en voor de mensen van wie wij houden.

Het was weer goed om elkaar te zien. Aan het einde hebben alle kinderen een sleutelhanger met de tekst “Schitter als een ster” en een mooie kaart ontvangen. Na de vakantie hopen we verder te kunnen gaan met de voorbereiding en samen met de kinderen in de eerste zes weken van 2021 de Eerste heilige Communie feestelijk te kunnen vieren.

Werkgroepen Eerste heilige Communie en het pastorale team

Kijk naar de vogels in de lucht

Vogels komen bijna overal voor. En omdat ze verschillen qua grootte, kleur, zang, gewoonten en vliegkunsten, is vogels spotten een leuke hobby. Zelfs door het keukenraam kunt u de dagelijkse bezigheden van vogels volgen: een merel die naar wormpjes pikt, een zwaluw die op insecten jaagt, een duif die een vrouwtje het hof maakt, een koolmeesje dat af en aan vliegt om een nest te bouwen of puttertjes die hun hongerige kleintjes voeden.
Sommige vogels, zoals arenden, valken en haviken, zijn indrukwekkend door de manier waarop ze door de lucht zweven. Andere zijn vooral komisch: denk maar aan mussen die kibbelen om een stukje brood, een duif die parmantig loopt te paraderen om indruk te maken op een verwaand vrouwtje of een groep kakelende roze kaketoes die ondersteboven aan een kabel hangen omdat ze hun evenwicht verloren hebben. En dan is er nog de vogeltrek; ooievaars, kraanvogels en ganzen leggen al duizenden jaren enorme afstanden af, en dat met een feilloos gevoel voor navigatie en timing.

De Bijbel gebruikt vaak het voorbeeld van vogels om levenslessen over te brengen. Een aantal van de mooiste uitspraken over vogels is door Jezus gedaan. Zo staat er in Mattheüs 6:26: „Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” Die ontroerende illustratie geeft Jezus’ volgelingen de verzekering dat God ze waardevol vindt.

Maar in de Bijbel worden vogels vaker gebruikt om iets duidelijk te maken. Ze waren erbij, meteen vanaf het begin. Als God de hemel en de aarde heeft geschapen, het water en het land, zijn de vogels samen met de zeedieren de eerste levende wezens die Hij maakt. In allerlei soorten en maten schiep Hij ze, en ze werden talrijk.

De duif: Ze waren er ook bij in de ark van Noach; van elke soort mochten er twee mee toen God de wereld onder water zette en het waren de vogels die de weg wezen naar het droge land, naar de nieuwe wereld. Dan laat Noach een duif los. De eerste keer komt deze weer terug – het is nog niet droog. De tweede keer komt de duif terug met een olijftak – er is al een begin van nieuw leven, van hoop. In het tweede Testament lezen we dat God zich tijdens de doop van Jezus laat zien in de gedaante van een duif om Zijn Zoon te bemoedigen. Je zou kunnen zeggen dat de heilige Geest toen de ‘postduif ’ van God was, met een berichtje uit de hemel. De duif werd het symbool van het nieuwe leven en staat vaak afgebeeld op doopvonten. En in de vroege christelijke kerk werden met Pinksteren duiven in de kerk losgelaten.

De arend: Vroeger dachten mensen dat de arend hoger vloog dan elke andere vogel. Ook zou het de enige vogel zijn die rechtstreeks in de zon kon kijken zonder verblind te worden. In de vroege christelijke kerk was de arend daarom het symbool van Christus, omdat Hij in het verblindend licht van God kan kijken. Daarnaast symboliseert de arend de apostel Johannes, de man die blijk gaf van een scherpe blik voor het geheim van God in Christus. Om die reden staat op oude preekstoelen soms een uitgesneden arend.

Vogels spotten is dus niet zo vreemd. En als we ze goed observeren, kunnen we waardevolle levenslessen leren.

Kijkt u ook naar ‘de vogels in de lucht’?

Aangepast protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

Vrijdag 10 juli heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een aangepast protocol kerkelijk leven op anderhalve meter vastgesteld, naar aanleiding van versoepelingen die mogelijk zijn geworden.

Klik hier voor de aangepaste protocollen.

Bij alle vieringen blijft van groot belang: de juiste afstand tot elkaar, goede hygiëne en ventilatie (vooraf, tijdens en na de viering).

Geen vieringen tot september in Hertme

Tot september zijn er uitsluitend eucharistievieringen op vrijdag om 9.00 uur en op zaterdag om 19.00 uur in de St. Stephanuskerk van Borne. Op de zondagen in de eucharistische centra van Delden H. Blasius om 9.30 uur en in Hengelo H. Lambertus om 11.00 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden. De vieringen in Hertme zijn na augustus is onder voorbehoud van maatregelen rond het coronavirus.

Kerkradio

De kerkradio is sinds jaar en dag een uitstekende oplossing om de afstand naar parochianen die ver van huis, ziek of aan huis gebonden zijn te overbruggen. Ondanks dat er via internet vele mogelijkheden zijn wordt de kerkradio nog veel gebruikt bij de meestal oudere parochianen. Kon je de vieringen vroeger beluisteren via de eigen radio, vandaar de naam kerkradio, tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van een aparte ontvanger.

Johan Haverkort stond aan de wieg van de kerkradio in onze geloofsgemeenschap en zorgde voor het installeren van de kerkradio, het regelen van de abonnementen en als er storingen waren kwam hij met een oplossing. Deze taak heeft Johan nu overgedragen aan Marco Diele die ook lid is van de locatieraad. In het vervolg kunt u met hem contact opnemen als u een kerkradio wilt of als er vragen en storingen zijn. U kunt hem bereiken via: telefoonnummer 06 53 45 99 87 of per mail m.diele@outlook.com

Pastoor Oortman vertrekt, Pastoor Jansen komt

Helaas moeten wij u meedelen dat wij afscheid gaan nemen van onze pastoor Marc Oortman. Per 1 december heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale opdracht toevertrouwd in de H. Gabriël parochie (Didam en omstreken). Wij zijn dankbaar voor het vele goede werk dat hij in ons midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en zegen voor zijn nieuwe taak.

Pastoor Marc Oortman vertrekt

Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: Pastoor Jurgen Jansen. Pastoor Jansen werd gewijd in 2000 en is 47 jaar. Als pastoraal team en bestuur hebben wij reeds kennis met hem mogen maken en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

De installatieviering van pastoor Jansen wordt gehouden op vrijdag 27 november om 19.00 uur in de St. Stephanuskerk te Borne. Over deze plechtigheid en de wijze waarop wij afscheid zullen nemen van pastoor Oortman zullen we u nog nader berichten.

De parochiebesturen en pastoraal team van de Jacobus en Johannesparochie, Parochie De Goede Herder en de Heilige Geest parochie.

foto: © Augustine van Ree, met links pastoor Oortman en rechts pastoor Jurgen Jansen

De vieringen gaan weer beginnen

Wat u als kerkganger moet weten: Met ingang van zaterdag 4 juli a.s. gaan de vieringen weer beginnen. Onze parochiekerken mogen maximaal 100 kerkgangers ontvangen. Om u veilig te kunnen ontvangen, is er een protocol en zijn de kerken veilig ingericht. We zijn graag voorbereid op uw komst en daarom moet u zich aanmelden. Hieronder vindt u het telefoonnummer van het secretariaat.

Geloofsgemeenschap St. Stephanus Borne
Opgave alléén telefonisch
van maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen
Tussen 09.30 – 11.30 uur
074–2661310

Geloofsgemeenschap H. Stephanus Hertme
In deze geloofsgemeenschap zijn géén vieringen
in de maanden juli en augustus

Voor opgave in de St. Stephanus in Borne:
Alléén telefonisch van maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen
Tussen 09.30 – 11.30 uur
Telefoon: 074 266 1310

BELANGRIJK!
Gebruik bovenstaand telefoonnummer ook om vragen te stellen.
Kijk om u heen en help medeparochianen voor wie het lastig is om te reserveren. Nodig hen uit, help hen met de aanmelding of meld hen zelf aan.

Helpt u weer mee?

Een leuk dagje uit in de zomervakantie; wie wil dat niet? Maar voor sommige kinderen is dat helaas niet weggelegd. Ze groeien op in gezinnen waar geen geld is voor dit soort extraatjes. Voor deze kinderen wil de Werkgroep Vakantie en Vrije Tijd van de Protestantse Kerk Borne graag iets betekenen.

Al enkele jaren hebben we als Werkgroep veel kinderen en hun ouders blij kunnen maken. Dat was te danken aan de spontane medewerking van veel Bornenaren. Dankzij kortingsbonnen en vrijkaartjes voor attractieparken, maar ook caravans en zomerhuisjes die ter beschikking werden gesteld, konden veel gezinnen iets leuks ondernemen.
Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u.

Kaartjes en kortingsbonnen: Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor bijvoorbeeld attractieparken, voorstellingen of dierentuinen en u maakt er zelf geen gebruik van, dan kunt u die kaartjes aan ons beschikbaar stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de zomer geldig zijn. Wij zoeken dan een match met een gezin dat juist een wens heeft in die richting. U hoeft dus zelf niet mee en u hoeft verder niets te doen. U hoeft ons alleen te melden wat u in de aanbieding hebt. Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden zijn welkom.

Deponeer deze in de groene brievenbus bij de pastorie Stationsstraat 1a Borne.