Interview Priesterstudent

Priesterstudent Erik Rozeman, afkomstig uit Hengelo, ontvangt op 13 november a.s. zijn diakenwijding in de Catharinakathedraal in Utrecht. Op donderdag 28 oktober, na de Eucharistieviering om 19:00 uur in de Lambertusbasiliek, stelt hij zich graag nader voor. Hij laat zich hiertoe interviewen door Hans Morssinkhof, om te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Ook rector Patrick Kuipers van het Ariensinstituut is hiervoor uitgenodigd. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.