Opgave voor de eerste heilige Communie 2022

In januari 2022 gaat de voorbereiding op de eerste heilige Communie van start voor de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In het voorjaar zullen zij hun eerste heilige Communie doen. Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek, waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt.

De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep eerste Communie en een pastor. Deelname aan de voorbereiding op de eerste heilige Communie kost € 35,-. U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het pastoraal team, mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u voor 1 december 2021 ingevuld terug kunt sturen. 

U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari 2022. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met het pastoraal secretariaat 074-349 22 12 en vragen naar mevrouw Horck.

pastorale team, Berna Horck secretaresse