Eerste Heilig Communie en het Heilig Vormsel

In de afgelopen maanden hebben kinderen en jongeren in onze parochie zich voorbereid op het feest van de Eerste H. Communie en het H. Vormsel

Voorbereiding - Aan de feestelijke eucharistievieringen ging een periode van voorbereiding vooraf. Er werden projecten gebruikt waarbij Bijbelverhalen niet ontbraken, omdat de kinderen hierin de liefde van God op het spoor konden komen en Jezus beter gingen leren kennen. Bidden vormde ook een belangrijk onderdeel van de voorbereiding: niet alleen praten over bidden maar het ook samen doen. Bij de voorbereiding van de Eerste

H. Communie werd de voorbereiding toegespitst op het sacrament van Eucharistie (de Communie). Het woord 'Communie' is afgeleid van het Latijnse woord 'Communio', dat 'Gemeenschap' betekent. Het verwijst naar het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield. De Communie is het moment in de Eucharistieviering waarop wij de heilige Hostie, ontvangen. Wie van dit eucharistisch brood eet, heeft 'communie' met Jezus en vormt met de andere gelovigen één gemeenschap (communio).

Op zondag 13 juni is de Eerste Communieviering waarbij 20 kinderen uit onze parochie voor het eerst de H. Communie ontvangen.

Bij de voorbereiding van het Vormsel stond de H. Geest centraal. Het woord ‘vormsel’ komt van het Oudnederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel.

Als kinderen groter en sterker worden, en langzaam leren om op eigen benen te gaan staan, hebben zij ook geloofsversterking nodig. Daarom komt de bisschop of zijn plaatsbekleder om het Vormsel toe te dienen. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet durfden, zo wordt aan de kinderen Gods Geest gegeven om op eigen benen te gaan staan in hun geloof en om net zoals de apostelen ook voor hun geloof uit te komen.

In het pinksterweekend hebben jongeren uit onze parochies het H. Vormsel ontvangen tijdens vieringen in de Blasiuskerk in Delden en de Lambertusbasiliek in Hengelo.