Vanuit het pastorale team

* Pastoraal werker Ria Doornbusch en pastoor Jansen hebben in de afgelopen weken via YouTube uitzendingen woorden proberen te geven aan de plaats van Maria in deze meimaand.

* Pastoraal werker Ria Doornbusch heeft de afgelopen periode met de uitvaartvrijwilligers in de drie parochies een evaluatiemoment gehouden. 

* Goede ontmoetingen met diegene die een belangrijk dienstwerk in onze gemeenschappen verzorgen.

* Het pastoraal team is doende, samen met het parochiebestuur van Parochie De Goede Herder, de Franciscus kerk in Hengelo voor te bereiden op haar toekomst.

* Het weekendrooster tot en met september is in haar afrondende fase. Altijd weer een heel gepuzzel. Dank aan Berna.

* Pater Rinus van der Vegt. Een priester assistent in de Heilige Geest parochie viert op zondag 4 juli zijn 50-jarig priesterjubileum. Van harte proficiat!

* Collega Annet Zoet zal de komende maanden stap voor stap de drie parochies weer gaan ontmoeten. Welkom terug!

* Het pastoraal team; vooral de pastoraal werkers Van den Bemt en Timmerman in samenwerking met het secretariaat van het pastoraal team zijn doende om de komende Eerste Heilige Communies voor te bereiden voor de kinderen die volgend schooljaar in groep vijf zitten. Succes!

Namens uw pastores, Pastoor Jurgen Jansen