Noodtelefoon pastoraal team

Al geruime tijd bestaat de noodtelefoon, een telefoonnummer van het pastorale team voor de ziekenzalving en ziekenzegen.

Een noodtelefoon, die wekelijks naar een van de pastores van het team wordt doorgeschakeld. De pastor die het noodnummer heeft zal, als er specifiek om een ziekenzalving wordt gevraagd, altijd kijken of de mogelijkheid er is dat pastoor Jansen een ziekenzalving komt geven. Het noodnummer voor ziekenzalving en ziekenzegen is: 06 – 232 544 88