Open up!

Het is vastentijd: we leven toe naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus.  Het geloof krijgt door de verschillende crises in de wereld nog meer zeggingskracht: het leven is sterker dan de dood. Bij de veertigdagentijd hoort het beeld van de woestijn, in de bijbel de plek van afzondering en leegte, waar mensen zich terugtrekken om zich te richten op God. De mensen van Israël hebben veertig jaar door de woestijn getrokken op weg naar het beloofde land en ontdekken dat God met hen meetrekt. De lockdown, wat letterlijk afgesloten betekent, lijkt een woestijntijd, waarbij wij uitzien naar het einde van de coronapandemie. Met de Israëlieten mopperen we soms en worden uitgedaagd tot “open up”, het tegenovergestelden van lockdown, om ons te openen voor God. Je hart openstellen voor de noden van anderen,  voor het leefmilieu van onze kinderen en van onze broeders en zusters elders op de wereld. We worden uitgedaagd om af te zien van wat ons daarvan afleidt door bijvoorbeeld minder vlees te eten of minder gebruik te maken van auto of de mobiel.

Je ontdekt hoe alles opengaat: het frisse groen van de bladeren komt weer aan de bomen. Het nieuwe begin komt!

Hélène van den Bemt, Pastoraal werker