Je moet het maar weten

Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen - De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op Pasen en van oudsher een tijd van vasten en bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van de Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vieren we de verrijzenis van Christus. Elke zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 40 uit.

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduum Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag.

Dan is er nog de waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig een periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar voor.

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed voorbeeld om te volgen.