Uitzien naar het licht

Inmiddels is het half januari en is het onze taak om het licht van het Kerstkind, dat ons op kerstavond is geboren, uit te blijven dragen in onze wereld. We blijven hopen dat we met Pasen weer volop kunnen en mogen vieren in onze kerken. Ik ben misschien te hoopvol maar geloven is ook uitzien naar de toekomst. Geloven is ook creatief omgaan met de omstandigheden. Wij hebben dat het afgelopen jaar mogen ervaren door te vieren, het kerstverhaal te vertellen aan de kinderen en een kerstboodschap uit te spreken allemaal via de sociale media. Maar ook de vele initiatieven van onze vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen die kerstbakjes hebben gemaakt, kaarten hebben verstuurd, belrondes hebben opgezet. Samen hebben we geprobeerd lichtbrengers te zijn.

We zien er allemaal naar uit elkaar weer te ontmoeten. Uitzien naar het licht vraagt van ons gelovigen dat we het licht aan elkaar aanreiken, daar waar mensen een verlies hebben geleden, daar waar mensen eenzaam zijn, daar waar wij elkaar zien en in de ogen van de ander de Heer zelf mogen ontmoeten. Juist dan, zijn wij lichtbrengers in onze wereld.
Laat in u ogen het licht van hoop schijnen in deze moeilijke tijd zodat wij weer hoopvol de toekomst tegemoet mogen gaan en elkaar en God mogen ontmoeten in onze kerken en in de wereld. Dan kunnen we verrijzen en hopelijk samen straks met Pasen het Licht van Christus weer volop vieren in onze kerken. Laten ons in de aankomende vastentijd lichtbrengers zijn met en voor elkaar.

Namens het pastorale team
Carin Timmerman