Vanuit het parochiebestuur

Het blijft niet makkelijk, voor niemand.: Door het kabinet zijn nieuwe maatregelen genomen om de pandemie van het coronavirus te beheersen. Ingrepen, die de gehele samenleving raken en diep treffen. Het raakt ons allemaal jong en oud. We zien de gevolgen op straat, in de winkels en veel zaken, bedrijven, restaurants, hotels, drinkgelegenheden, het openbaar vervoer en ga zo maar door, hebben er last van. En wat te denken van de toenemende zorg in de ziekenhuizen en de verpleegvoorzieningen. En wat een druk op al die zorgverleners die mensen thuis of in de voorzieningen helpen en ondersteuning bieden. Chapeau!

Ook de kerkgemeenschappen dragen de last van de maatregelen. Zeker nu het aantal bezoekers in een kerkruimte niet meer dan dertig personen mag bedragen. Een spat- of hoestscherm is nodig voor de communie, een mondkapje is verplicht in de kerk, vooraf aanmelden is een dwingende eis en de handgel staat overal gereed. Het aantal persoonlijke ontmoetingen en contacten is sterk gereduceerd en telefonisch vinden er nog gesprekken plaats of ook wel met beeldschermen. En, beste mensen, we zijn er nog lang niet, het duurt nog maanden voordat het “gewone” leven weer zijn gang kan gaan.

Wel volhouden en neem voldoende afstand!

Vertrek van pastoor Marc Oortman: Als u deze kerkwijzer leest is de pastoor reeds vertrokken. Met de stille trom, neen. Maar wel op een wijze die past bij alle maatregelen van de coronapandemie. Geen grootse vieringen, geen recepties. Binnen de grenzen, slechts een eucharistie voor dertig personen in de Blasiuskerk Delden en een lof in de Lambertusbasiliek Hengelo, ook voor dertig personen. Schraal, maar niet het kon niet anders. Jammer.

Ruim 7.5 jaar heeft de pastoor, zeg maar Marc, zijn energie en –veel- tijd ingezet t.b.v. de drie parochies waarover hij was aangesteld. Het ging om meer dan 40.000 parochianen, gespreid over drie parochies en –oorspronkelijk- veertien geloofsgemeenschappen. Er moest een bestuurlijke opbouw komen tussen drie parochies; er moest een pastoraal team gesmeed worden vanuit drie autonome parochies; er moest beleid worden ontwikkeld voor drie parochies. En in alle drie de parochies heerste een geheel eigen cultuur en traditie. En ook Marc ontkwam niet aan de moeilijke beslissingen om kerken te sluiten, waaronder de H. Theresia in Borne en wat te denken van de grote brand in de Moeder Theresia te Hengelo.

We zijn Marc dankbaar en wensen hem veel gezondheid, succes en inspiratie in zijn nieuwe standplaats.

Kees Veringmeier