Afscheid Pastoor Oortman

Dit weekend nemen we afscheid van onze Pastoor Oortman. Als gevolg van de verscherpte maatregelen die de overheid heeft genomen is dit afscheid op een andere manier vormgegeven dan de bedoeling was. Op zondag 25 oktober, 9.30 uur, is er alleen een Eucharistieviering in de Heilige Blasiuskerk te Delden. Deze viering is alleen voor genodigden. De viering is te volgen op YouTube en de Kerkomroep. Helaas, is er geen gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Oortman omdat dit gezien de regelingen rondom het coronavirus niet mogelijk is.

Tip: Om toch te zorgen voor een warm afscheid zou u onze pastoor wel een kaartje kunnen sturen. Wilt u dit dan kunt u uw afscheidskaartje richten aan het secretariaat van het pastoraalteam: Langestraat 78, 7491 AJ Delden