Caritas

In onze drie parochies zijn drie Caritasbesturen actief die zich inzetten voor de noden van onze medemensen. In de afgelopen periode zijn er bestuurswisselingen geweest bij de Caritas van de Parochie HH. Jacobus en Johannes en de Caritas van de parochie De Goede Herder. Beide besturen zijn op dit moment met volle enthousiasme bezig om hun beleid te schrijven. De volgende stap zal zijn om deze uit te dragen en handen en voeten te geven.

Heeft u wel eens gehoord van de Caritas of PCI?

De Caritasbesturen willen vanuit haar Katholieke levensovertuiging gestalte geven aan de opdracht om dienstbaar te zijn aan onze medemens, door aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

De Caritas wil zwakkeren in de samenleving (financieel) ondersteunen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de ondersteuning hun helpt, volwaardig deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Daarnaast wil de PCI stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. Op die manier hoopt de PCI de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren.

Blijf ze volgen, want ze hebben ook u nodig!