Missio wereldmissiemaand 2020

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, n het bijzonder Niger en Nigeria. Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit.

Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.
Corona: Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige economische gevolgen.

In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven.

Stemmen van hoop: Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen.
Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl