Open Monumentendag 2020

Beleef je leermoment in een leermonument! Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2020 (weekend van 12 & 13 september 2020) staat educatie centraal. De titel van het thema: ‘Leermonument’. Van elk monument kun je uiteraard wel wat leren. Naast monumenten die een leerfunctie hadden of hebben (zoals scholen en universiteiten), worden in 2020 ook allerlei andere monumenten ‘leermonumenten’.

Nederland barst van de leermonumenten. Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van leren in ons land? Een van de eerste scholen in Nederland waarover iets bekend is, is een kloosterschool in Utrecht uit het jaar 750 n.Chr. Karel de Grote zorgde voor het ontstaan van de eerste onderwijswetten die voorschreven dat alle jongens in het Frankische rijk moesten leren lezen, schrijven, zingen en bidden. Na de kloosterscholen volgden dorpsscholen, en in 1575 werd in Leiden de eerste universiteit opgericht door Willem van Oranje. Mede dankzij nieuwe onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland honderden schoolgebouwen neergezet. Inmiddels barst Nederland van de (oude en nieuwere) leermonumenten: ambachtsscholen, universiteitsgebouwen, kloosters, basis- en middelbare scholen, muziekscholen, dansscholen, sportscholen, enzovoorts.

Met het thema Leermonument sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Heritage and Education’.
Tijdens de Open Monumentendag is, naast andere Bornse monumenten, ook de St. Stephanuskerk aan de Grotestraat te bezoeken tussen: 13.00 uur en 17.00 uur.