Misintenties H. Stephanus Hertme

Vanaf 15 maart zijn er in de geloofsgemeenschap van Hertme geen gebedsintenties meer gelezen. De intenties zijn wel genoemd in de vieringen van de H. Blasius te Delden. Vanaf 4 juli tot en met augustus worden deze intenties van onze geloofsgemeenschap zowel in Borne als in Delden gelezen. Vanaf de maand september worden deze intenties alsnog in de weekendvieringen in de geloofsgemeenschap van Hertme gelezen.

Mocht u intenties hebben opgegeven en een voorkeur hebben voor een of meerdere data waarop deze gelezen worden: geef dat dan door op het wekelijkse spreekuur op de dinsdagmorgen vanaf dinsdag 18 augustus van 10.00 tot 11.00 uur in het gemeenschapscentrum of stuur een e-mail naar stephanush@hetnet.nl

Een overzicht van de aangevraagde misintenties over de periode 15 maart tot en met 30 augustus ligt vanaf half augustus ter inzage in de Mariakapel. Het is wel de bedoeling dat de intenties dit kalenderjaar gelezen worden. Wanneer u geen voorkeur aangeeft, dan geschiedt de indeling door het secretariaat.