Pastorale Column

Aan de teamtafel is er een stoel minder bezet. De afgelopen weken hebben wij afscheid genomen van Henk Ogink. Zijn inbreng in het team zal gemist worden. Maar het betekent niet dat wij niet verder kunnen. Er zijn tal van dingen die op het programma staan: hoe gaan we verder met de Moeder Teresakerk in Hengelo. In samenspraak met het parochiebestuur wordt nagedacht om tot een goede oplossing te komen. Daarnaast zijn er weer tal van activiteiten die georganiseerd worden. Binnenkort is er een middag met alle vrijwillige voorgangers in de uitvaartvieringen, zijn er een aantal ontmoetingsdagen voor ouderen waarbij zij het H. Sacrament van de Zieken kunnen vragen. Het klinkt misschien gek, maar met een vooruitziend oog kijken we al naar de Advent, Kerstmis en zelfs naar het volgend jaar. Vieringen moeten worden voorbereid en daarnaast is het samenstellen van het rooster van vieringen iedere keer opnieuw een uitdaging. Het nieuwe kerkelijk seizoen is weer begonnen en het pastoraal team hoopt dat het een mooie en zinvolle tijd zal worden. Het nieuwe kerkelijk jaar, dat begint met de eerste zondag van de Advent zal in het teken staan van de H. Eucharistie: een bezinning op het sacrament dat is als een diamant met vele facetten. Er is veel over te zeggen!

Marc Oortman, pastoor