In memoriam

BIJ HET OVERLIJDEN VAN PATER KARMELIET LAMBERT CALIS - Op dinsdag 17 september, de datum van de intrede van pater zaliger Titus Brandsma, de datum van zijn priesterwijding 20 jaar geleden en de kerkelijke gedenkdag van zijn patroonheilige Lambertus, overleed op 79-jarige leeftijd in het verzorgingshuis ‘Aqua Viva’ te Nijmegen, vrij onverwacht, pater Karmeliet Lambert Calis.

Hij was voor het samengaan van de parochies van Borne en Hertme pastoor in Hertme van 2005 t.m. 2009. Tevens vervulde hij in die tijd diverse assistenties in de St. Stephanus- en de H. Theresiaparochie en het verzorgingscentrum Het Dijkhuis. In een eucharistieviering werd op dinsdag 24 september afscheid van hem genomen in de parochiekerk van Zenderen, de plaats waar hij ook jaren pastoor is geweest. Aansluitend vond de begrafenisplechtigheid plaats op het kloosterkerkhof in Zenderen.
Pater Lambert Calis werd op 25 juli 1940 geboren in Laren. Na zijn professie op 15 augustus 1960 bij de Broeders van St. Jan in Oudenbosch werkte hij onder meer als broeder-onderwijzer. Eind jaren tachtig kwam bij hem het verlangen naar het priesterschap naar voren. In 1993 startte hij aan de priesteropleiding ‘Bovendonk’ te Hoeven. Hij was inmiddels in 1994 ingetreden in de Karmel van Boxmeer. Hij hernieuwde in oktober 1998 zijn geloften en ontving op 17 september 1999 in Nijmegen de priesterwijding.

Pater Lambert Calis startte zijn parochiewerk in de Titus Brandsmaparochie in de binnenstad van Nijmegen.Hij beëindigde zijn pastoraat in Zenderen met ingang van 2012. Hij droeg tussen februari 2015 en augustus 2017 zorg voor de pastorale bediening van de communiteit van de Broeders van St. Johannes de Deo in Nuenen.

Vervolgens verhuisde hij naar woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht, woonde enkele maanden in het klooster in Almelo en werd op medische indicatie opgenomen in verzorgingshuis Aqua Viva te Nijmegen.
In het overlijdensbericht dat de Karmel heeft verstuurd schrijft pater prior provinciaal Jan Brouns het volgende: ‘We mogen wel zeggen dat Lambert met zijn talenten heeft gewoekerd en voor veel mensen als Broeder van Oudenbosch, als Karmeliet, priester en vriend van grote betekenis is geweest. Beseffend dat hij evenals wij allen toch ook maar een beperkt mens was, schreef hij eerder de volgende woorden: “Wat een geluk voor mensen, vooral voor priesters, om ervan overtuigd te zijn dat God ook met minder goede instrumenten toch iets goeds kan betekenen. Wat een geluk te mogen ondervinden dat mensen van hun priesters, met hun fouten en gebreken, toch vooral het goede weten te waarderen”. En ook: “Wat een geluk te mogen geloven dat de dood geen einde betekent, maar een nieuw begin van leven – dat alleen de naam van leven verdient omdat dit niet meer eindigt…” Lambert eindigt, vooruitlopend op zijn sterven, met de woorden: “Heer hier ben ik zoals ik ben. Maak mij bij U zoals ik had willen zijn.”

Pater Lambert Calis, leef nu maar voort in de liefde van onze goede God. Wij zijn je dankbaar voor de betrokkenheid waarmee je hebt gezorgd voor onze geloofsgemeenschappen van Borne en Hertme.

Rust in vrede.