In gesprek met

Op donderdag 26 september organiseert het parochiebestuur een gespreks- en ontmoetingsavond in de Stefans-Hof. De avond zal worden geleid door Bernadet Albers, die in het Bisdom Utrecht onder meer veel parochiebesturen onder- steunt. Alle parochianen worden voor deze avond uitgenodigd. Coördinatoren van werkgroepen zullen daarenboven nog voor hun achterban een aparte uitnodiging ontvangen.

Wat is het doel van deze avond? Met elkaar willen we een nieuwe stip op de horizon plaatsen, bijvoorbeeld, waar willen we staan als parochie over vijf jaar. Wat willen we gaan bereiken over vijf jaar.

Vragen zijn onder meer:

  • Doen we als parochie de goede dingen en doen we deze ook goed.
  • Is de communicatie voldoende of wat ontbreekt er aan?
  • Wat missen we en waaraan zou moeten worden gewerkt?
  • Wie wil daadwerkelijk energie steken in de te bereiken doelen over vijf jaar?

De avond begint om 19.30 uur en is ongeveer 22.00 uur afgelopen. Onze parochie heeft 7500 ingeschreven parochianen; het moet toch mogelijk zijn de zaal te vullen!!