Vanuit het pastorale team

Als pastoraal team zijn wij de afgelopen tijd nauw betrokken geweest bij de geloofsgemeenschap van de Moeder Teresakerk. In de eerste emotie waren mensen blij dat er geen persoonlijke ongelukken waren. Iemand zei: Het is maar een gebouw je kind verliezen is veel erger. Natuurlijk is dat zo, maar in de loop van de tijd werd ook duidelijk, in de gesprekken tijdens de koffie in het pand van Geesje, dat er veel herinneringen waren. Dat door de brand ook veel persoonlijke verhalen van vreugde maar ook van verlies en pijn weer werden herbeleefd.

Niet alleen de kerk was afgebrand maar ook de persoonlijke littekens in mensenlevens kwamen aan de oppervlakte, werden uitgesproken en opnieuw aan elkaar vertelt. Er was ruimte om echt naar elkaar te luisteren. Het was hartverwarmend dat zoveel mensen uit de Goede Herderparochie, de HH. Jacobus en Johannesparochie, de H. Geestparochie en uit de stad Hengelo op verschillende momenten en manieren hun medeleven hebben getoond.

De locatieraad, de pastoraatgroep, het bestuur en het pastorale team hebben veel met elkaar opgetrokken en er is gezamenlijk overeengekomen dat wij op: zondag 6 oktober om 11.00 uur het patronesfeest van Moeder Teresa vieren bij de plek waar de kerk heeft gestaan. Wij willen iedereen bedanken die de geloofsgemeenschap, het bestuur en het pastorale team de afgelopen periode heeft gesteund.