Over grenzen heen gaan

Een sporter, maar zeker ook mensen, die worstelen met handicap of ziekte weten wat het betekent om over je grens heen te gaan. Het kan zelfs betekenen, dat je moet revalideren om jezelf weer te hervinden binnen de grens van wie je wilt en/of kunt zijn.

Liever grenzeloos dan? Ben je dan nog iemand, die zich ergens thuis voelt? Nee, dan wordt het echt hoog tijd om te gaan revalideren. Om te ontdekken wie je bent en wie je wilt of kunt zijn. En bedenk: Over hoeveel grenzen je ook heen gaat, je neemt jezelf altijd mee! Juist dan kun je je eigen grenzen akelig tegenkomen. Bij teleurstelling, tegenslag of plotseling verdriet. Dan kun je jezelf verloren voelen.

Of je laat jezelf begrenzen door alles wat op je afkomt, door alles wat het leven van je vraagt, de zorgen en drukte om van alles en nog wat. Of wat de maatschappij vraagt om maar ‘mee te tellen’. Druk meepratend over de klimaatverwarming met een boodschappentas vol plastic. Maar wie ben je dan? Bij hoe velen ligt dan een burn-out op de loer.

‘Adam, waar ben je?’ roept God in het mooie scheppingsverhaal tot de mens, die zich voor Hem verstopt heeft en opgegaan is in de schepping. Antwoord geven op zijn roepstem kan echte revalidatie (weer van waarde worden) betekenen. Dat je over alle grenzen heengaat om je eigen grenzen te hervinden en weer te weten wie je echt bent, wilt en kunt zijn:
Een mens, geliefd bij Hem, bij anderen en bij jezelf!

Henk Ogink, pastoraal werker

Pastoraal werker Henk Ogink neemt afscheid in Delden. Vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd neemt pastoraal werker Henk Ogink afscheid van de drie samenwerkende parochies (parochie De Goede Herder in Hengelo, HH. Jacobus en Johannesparochie in Borne/Hertme en de Heilige Geestparochie). De laatste 11 jaar was hij werkzaam in onder andere onze parochie. Op zondag 8 september neemt Henk afscheid tijdens de Eucharistieviering om 11.00 uur in de heilige Blasiuskerk te Delden.

Aansluitend is er een receptie in het Parochiehuis, tegenover de kerk.