Feest van het heilig hart van Jezus

Het hart van de mens is eigenlijk niet meer dan een holle spier, van waaruit de bloedsomloop geregeld wordt. Het is de motor van ons lichaam, Die motor kan plotseling, zomaar ineens, uitvallen en tot stilstand komen. Soms zit er een tik in de motor. Dan hoor je mensen zeggen: ik doe het tegenwoordig maar wat rustiger aan, want ik heb het aan m’n rikketik!

 Het menselijk hart heeft altijd tot de verbeelding van mensen gesproken. Ontelbare namen zijn in de loop der tijd in even ontelbare bomen gekerfd. Een hart, met daardoor heen een liefdespijl die twee geliefden met elkaar verbinden. Tal van spreekwoorden en gezegdes laten zien dat het hart van de mens het symbool geworden is van leven en liefde. Als je bang bent, dan hou je je hart vast. Je kunt je met hart en ziel voor iets inzetten. Je kunt een groot hart hebben. Of je hart op de juiste plaats hebben. Want inderdaad kan ons hart van zijn plaats raken. Als ie wat omhooggaat, gedragen we ons hooghartig. Als ie wat zakt, dan gedragen we ons laaghartig.

En gelukkig ben je als je een mens kent bij wie je je hart kunt uitstorten. En je kunt nog zulke mooie woorden uitspreken, de ware schoonheid ligt in je hart. De heilige Schrift heeft het ook vaak over ons hart. Als de Heer Israël gelouterd heeft en het volk eerherstel belooft, zegt Hij: ‘Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u storten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees en bloed geven’ (Ezechiël 36:26)

 Op het feest van het Heilig Hart van Jezus mogen we vieren dat ook wij mogen leven vanuit het grote hart van Jezus. Als geen ander had Hij zijn hart bij mensen liggen. Dat had Hij van zijn Vader geleerd, die ons vanuit zijn hart geschapen heeft als zijn Beeld en Gelijkenis. In zijn hart mogen we rust en vrede vinden. Dat zegt ook de evangelist Matteüs. ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting geven’ (11:28). Een hartverwarmende gedachte. Dat hart van onze Heer is voor ons als een bron. We mogen, ook na tweeduizend jaar, nog leven van Hem, die meer dan wie ook, zijn hart op de juiste plaats had!