In gesprek met

Het is alweer enkele jaren geleden dat binnen onze parochie een aantal gesprekken met de werkgroepen en overige gelovigen heeft plaatsgevonden, over allerlei zaken die ons binnen de parochie bezighouden. Het toenmalige thema “In gesprek met….”, wil het parochiebestuur in 2019 herhalen. Oorspronkelijk was de bedoeling een anonieme enquête te houden, maar technische en inhoudelijke vragen hebben ertoe geleid dit pad te verlaten, alhoewel de voorbereidingen waren getroffen.

In gesprek met….. gaat over de toekomst van onze parochie, zowel in Hertme als in Borne, twee geloofsgemeenschappen. Twee vragen staan centraal: doen we met elkaar de goede dingen en doen we de dingen goed. Wast hebben wij met elkaar nodig om te kunnen geloven in de toekomst van onze parochie. Natuurlijk, wij hebben elkaar nodig, maar de vraag is ook wat hebben we nog meer nodig om elkaar te vinden en te inspireren.
We zien met elkaar de kerk vergrijzen; de vieringen in het weekend zijn sinds begin dit jaar veranderd; behalve op de eerste vrijdag zijn er geen vieringen meer in de kerk.

Sinds vorig jaar worden regelmatig gebedsvieringen gehouden. Er zijn speciale vieringen zoals Kindje wiegen, de Palmpasenviering en
aansluitend de optocht, de Paasbrunch is een jaarlijkse traditie en in de voorbereiding van de zomer is er de tuinviering. In de meimaand op dinsdagavond zijn de Mariavieringen bij de Mariakapel, waaraan dit jaar ook Con Brio en Unisono hun bijdragen leveren. Het project M25 is gestart, de scholen reageren enthousiast op het vooroordelenspel, ouders worden intensief betrokken bij de eerste H. Communie en het H. Vormsel. Daarenboven zijn er ook speciale bijeenkomsten op het terrein van verdieping van de catechese op het niveau van de drie samenwerkende parochies.

En onderschat niet de inzet van al die vrijwilligers die zich inzetten als lid van de bezoekgroep nabestaanden of bezoekgroep 80+, het bestaan van de diaconale werkgroep samen met de PCI. Ik weet het is geen uitputtend overzicht en wil niemand te kort doen.

Over doen we de goede dingen en doen we de dingen goed, wil het parochiebestuur na de vakantie, op donderdag 26 september, om 19.30 graag in gesprek met u. Coördinatoren van de verschillende werkgroepen, zullen nog een aparte uitnodiging ontvangen, maar noteer alvast in uw agenda. De mening van iedere parochiaan is meer dan welkom. Op welke manier kunnen we elkaar inspireren om ons geloof in de toekomst levend te houden en door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Kees Veringmeier