Vanuit het pastorale team

Het dit jaar late Pasen leek zeker met de hoge temperaturen wel het eerste zomerfeest. Toch bleef de Goede Week en het Paasfeest in onze verschillende geloofsgemeenschappen een bijzondere week van hoop en geloof in Nieuw Leven. Zeker ook, waar ik verschillende momenten met kinderen mocht vieren. De blijdschap van de palmtakjes en palmpaasstokken, de bijzondere sfeer van de Pascha-maaltijd met 1e Communicantjes als oorsprong van de maaltijd van Jezus zijn vrienden. Dan de kinder- kruisweg. Waarom deze akelige vrijdag toch een Goede Vrijdag is! Omdat we met Pasen mogen vieren, dat God Jezus toch niet alleen liet! Juist Hij die met God durft te blijven gaan, mag Nieuw Leven vinden.

Feestelijk werd het nieuwe Licht in de geloofsgemeenschappen ontvangen en werden we rijkelijk besprenkeld met het nieuw gewijde Water ten leven. Het was een plezier om te zien en te horen, hoe kinderen het beleefden. Met de feesten van Hemelvaart, Pinksteren en de 1e H. Communiefeesten voor de boeg waren deze dagen voor mij, zoals zo vaak, opnieuw een bewijs, hoe mooi, maar vooral hoe belangrijk het is, dat kinderen proeven van de inhoud van deze bijzondere dagen.

Laten we dat als ouders, grootouders, maar zeker ook als geloofsgemeenschap niet verwaarlozen ter wille van de toekomst van ons mooie geloof, maar zeker ook ter wille van de kinderen zelf.

Henk Ogink,Pastoraal werker