Renovatie vloertegels in de St. Stephanuskerk te Borne

Aan de bestaande Solnhofer–natuursteen tegelvloer was vooral schade ontstaan door vocht problemen. Op een aantal plaatsen zijn kernboringen en indicatie metingen t.a.v. vocht uitgevoerd. De bestaande opbouw is een soort van beton met daarop een zandcement dekvloer, op zand gestort, gehele dikte slechts 14 cm. Op enkele plaatsen vertoonde de ondergrond scheurvorming. Het maakte het plaatsen van ankerkrammen noodzakelijk. Door het aanbrengen van een epoxy vochtscherm en het dichten van de scheurvorming werd het ook duidelijk dat de gehele tegelvloer moest worden vervangen. Totaal 330 m².

Het uitgevoerde werk is nagenoeg volgens planning in 12 weken uitgevoerd in een groot gevecht tegen de stof ontwikkeling. Het orgel door de orgelbouwer dubbelwandig ingepakt en voorzien van een luchtfilter en ventilator die voor een kleine overdruk in het orgel zorgde zodat het stof geen kans kreeg. Alle banken enz. voor zover mogelijk afgedekt. Ondanks dat gewerkt werd met stofafzuiging op de beitels was het niet te voorkomen. Om het weer op orde te krijgen tijdens en na de werkzaamheden is de bezemploeg 3x extra, Lida Nijhof 10x, een schoonmaakbedrijf 3x aan de slag geweest en dat alles met veel aandacht voor het interieur en organisatie, dagelijks, ook door Laurens van Urk en Willie Weernink. In een goede samenwerking is de klus geklaard een woord van dank dan ook zeker op zijn plaats.

Ook de vieringen, die elders moesten plaatsvinden is in goede harmonie verlopen. Geheel in lijn met de doelstelling van de Stichting Stephanus Borne zullen de totale kosten, ruim € 60.000, door de stichting worden gedragen. Vloertegels zijn gek op voetzolen, dat er vele moge volgen in een zinvolle toekomst.

Johan Haverkort