Zondag van de Oosterse Christenen

Op de Vijfde Zondag van Pasen, 19 mei 2019, wordt in Nederlandse parochies de Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden. Motto van deze bijzondere zondag is: God verheerlijken in liturgie en leven.
De oosters-orthodoxe kerken vormen een wereld op zich waar wij, als westerse christenen, misschien wel enigszins een voorstelling van hebben, maar waarvan we door haar veelkleurige verscheidenheid inhoudelijk nauwelijks iets weten.

De laatste jaren komen we via de rijkdom van iconen, die altijd een belangrijke plaats innemen in de orthodoxe kerken, ook hier meer te weten over deze orthodoxe kerken. Misschien hebt u ooit een Byzantijnse liturgieviering meegemaakt en weet u hoe verschillend die is van onze vieringen. Ook horen we door de gewelddadigheden in het Midden-Oosten nu meer over de positie van deze christenen in hun vaak Islamitische wereld.

We richten ons op de dramatische situatie van alle kerkgemeenschappen en minderheden in deze landen en vragen op deze zondag uw gebed en steun voor deze christenen.