Vanuit het parochiebestuur

Als deze Kerkwijzer bij u in de bus valt, vieren we de zondag er op volgend Palmzondag, de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, toegejuicht door de Joden die daar toen woonden. De Joden deden dit omdat ze dachten dat Jezus de nieuwe Koning was die hen zou verlossen van de bezetting van de Romeinen. Na de intocht (“Hosanna, gezegend is Hij doe komt in de Naam des Heren!”). Vlak daarna ging Jezus naar de tempel. Hij maakte zieken beter en predikte het Woord van God. Voor de kinderen is het met Palmpassen een extra feest omdat dan de Palmpasen optocht in Borne wordt gehouden. De week erop volgend is de Goede Week, met zijn bijzondere vieringen, op Witte Donderdag, de instelling van de eucharistie en het priesterschap; de Goede Vrijdag het lijden en sterven van Christus en het hoogfeest van Pasen. Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar. Wij vieren deze dag dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na de kruisiging. De beloofde Messias, de Verlosser, en in het nieuwe testament het Paaslam genoemd, dat zichzelf vrijwillig liet offeren voor de verzoening van God met de mensen. Een nieuw verbond tussen God en de mensen wordt aangeboden en gesloten, zoals onder meer in de brieven van Paulus nader is uitgewerkt.

In ons Nederland is Pasen voor de meeste mensen een seculier feest geworden dat bestaat uit een aantal vrije dagen, het bezoeken van een woonboulevard, het eieren zoeken, het bezoeken van familie en het paasvuur. Bestuur en locatieraden wensen u betekenisvolle en gezellige dagen toe.

Vanuit de parochie worden alle spelers, betrokken bij de Passiespelen in Hertme heel veel succes gewenst bij de uit- voeringen. Dat de weergoden spelers en bezoekers gunstig gezind mogen zijn!

De vloer in de kerk in Borne ligt er weer ‘spic en span’ bij. Alles duurde wel langer dan gepland, maar het resultaat mag er zijn. Ook het orgel heeft geen last van stof gehad, maar het was dan ook heel goed afgedicht.
Voor de restauratie van de buitenkant van de kerk, is uw bijdrage zeer welkom, maak uw gift over op: Stg. Stephanusparochie Borne, NL20 RABO 0330.2877.02.

Dank.

Kees Veringmeier