WIST U DAT……

  • Op 1 februari alle jongeren van M25 een bezoek hebben gebracht aan de gevangenis
  • Zij samen met onze vormelingen in Delden, Borne en Hengelo gesignaleerd zijn met winterjassen, die zij voorzien van een wens of een boodschap, opgehangen hebben aan hekken, bomen en waar dan ook voor minder bedeelde mensen in de kou zonder jas.
  • Er een groot aanbod van activiteiten voor onze drie parochies is om samen te leren en elkaar te inspireren, zoals de bezinningsmails in de veertigdagentijd van pastor Zoet, een bijeenkomst over de betekenis van Vasten en de bezinningsdag door het pastoraal team.
  • We hopen dat u allemaal deelneemt aan deze bezinningsdag op zaterdag 23 maart bij de zusters in Denekamp, waar we ontdekken wat de tegendraadse profeet Jona ons te zeggen heeft.
  • U een overzicht van deze activiteiten kunt vinden in dit parochieblad onder de titel: “Op de 3-sprong, samen leren en elkaar inspireren”. Uw activiteit op het gebied van catechese kan ook in deze agenda staan, als u een mail stuurt naar: catechesetwentezuid @gmail.com
  • Bestuur en pastoraal team zich beraden over de toekomst van de Heilige Geestparochie. In elke geloofsgemeenschap van deze parochie worden voorlichtings-, meedenk- en inspraakavonden gehouden.
  • De Eerste Communievoorbereiding gestart is met 21 kinderen uit de HH. Jacobus en Johannes-parochie, 57 kinderen uit de Heilige Geestparochie en de 53 kinderen uit de Goede Herderparochie. Wij wensen hen samen met hun ouders en verzorgers een heel goede voorbereiding met veel inspiratie en plezier!

Hélène van den Bent, pastoraal werker