Jongeren naar Stille Omgang in Amsterdam

Op 15 maart 1345 zou er een wonder, een “Mirakel” zijn gebeurd in Amsterdam. Elk jaar lopen duizenden mensen in Amsterdam de Stille Omgang dwars door het centrum om dit te gedenken. Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen op de zaterdagavond 16 maart.

Met de jongeren van Meet, Eat and Do’ van de drie samenwerkende parochies gaan we met een groepje naar Amsterdam om de Stille Omgang samen te lopen. ’s Middags zullen we onder leiding van pastor Ria Doornbusch een rondwandeling maken met als thema: “Diaconie vanuit het Verleden”. We lopen langs plekken waar vroeger en nu wordt gezorgd voor armen, zieken en wezen. ’s Avonds wonen we de mis bij op een hele bijzondere plek, namelijk De Papagaai. Dit is een schuilkerk aan de Kalverstraat.

Het programma is als volgt:

14.00     Vertrek per auto vanaf NS-station Borne

16.00     Wat drinken en diaconale rondwandeling

19.00     Eten

22.00     Eucharistieviering in de Papagaai

23.00     Stille Omgang

00.30     Einde programma en per auto terug naar Twente.

We zorgen dat iedereen weer thuiskomt. Dus ben jij tussen de 16-35 jaar en wil je Amsterdam op een andere manier leren kennen? Heb je zin in een zinvolle activiteit, maar ook aan gezelligheid?

Meld je dan aan voor 1 maart via: meeteatdo@gmail.com met je naam en telefoonnummer. De kosten voor het vervoer zijn 5 euro pp, eten en drinken is op eigen rekening.