Pastorale Column

Begeesterd raken, kent u dat gevoel of hebt u dat in de laatste periode nog mogen ervaren? Ik wel, in de afgelopen maanden zie ik meer en meer jongeren begeesterd raken door M25. Hun handen en voeten, dienstbaar stellen vanuit hun Bron aan de samenleving, aan de medemens die veelal leven aan de rafelrand van onze samenleving. Inmiddels zijn dertig jongeren actief om één keer in de zes weken hun activiteiten uit te vouwen in hun omgeving. Begeestering, het is alsof de Heilige Geest hen aanzet om in beweging te komen, hen in vuur en vlam zet om het goede te doen. Begeesterd raken, wanneer we met Hemelvaartsdag de dauw onder onze voeten wegtrappen en stil staan bij Zijn hemelopneming.

Begeesterd raken, bij het zingen van Veni Sancte Spiritus bij de Pinkstervieringen. Begeesterd raken, bij de eerste zonnestralen van het voorjaar. Het is aan ons om die begeestering ook toe te laten, ons open te stellen, zodat wij geraakt mogen worden, ten diepste. En wanneer u begeesterd bent, dan wens ik u toe dat u die begeestering niet voor uzelf houdt, maar ervan wilt delen. Delen met onze medemensen, dichtbij en veraf. Dat het vuur in u weer mag branden, begeesterd haar weg gaat, in en om u heen.
Ria Doornbusch, pastoraal werker