Werkgroep Vitale Parochie

Toen eenmaal bekend was dat de Theresiakerk zou sluiten, is in 2014 de werkgroep Vitale Parochie opgericht met de idee om een extra impuls te geven aan de geloofsbelevenis in onze parochie. Daarbij beseffend dat na het moeilijke proces van de sluiting van een kerk we weer samen verder moesten, een nieuwe toekomst tegemoet.

De werkgroep, bestaande uit 3 parochiebestuursleden (Cees Veringmeier, Johan Kleissen en Stephanie Jansen) en 3 parochianen (Agnes Tönis, Lorin Maatman en Gustaaf Boerjan) komen sindsdien regelmatig bij elkaar om samen met andere vrijwilligers jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. Naast een aantal vaste onderdelen zoals Advents- en Vastenwandeling, Paasbrunch, zijn de afgelopen jaren ook diverse eenmalige activiteiten georganiseerd, zoals lezingen door Pieter Omtzigt en Erik Borgman, een uitvoering van ´Jesus Christ Superstar´, lezing over de Dode Zeerollen. Daarnaast stimuleert en ondersteunt de werkgroep ook diverse andere initiatieven van andere werkgroepen zoals Kindje Wiegen, de jaarlijkse tuinviering, de start-parochieviering in september.
Op deze manier willen we naast vieringen de parochianen de gelegenheid bieden om elkaar op andere wijze te ontmoeten en als parochie ook op een andere manier zichtbaar te zijn. Het zou mooi zijn als we in de toekomst nog meer activiteiten kunnen organiseren dan de hierboven genoemde, maar dat kunnen we niet alleen. We doen daarom een oproep aan de parochianen om ook hun steentje bij te dragen en ons mee te helpen met de reeds bekende activiteiten of om zelf nieuwe initiatieven te starten welke we als werkgroep Vitale Parochie graag willen ondersteunen.
Wil je meer weten, meehelpen of heb je ideeën, neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep.