Lourdesbedevaart

Een goede vertegenwoordiging uit onze drie parochies zal deelnemen aan de bisdombedevaart naar Lourdes van: 28 april t/m 5 mei 2018.Vanuit het pastorale team nemen de pastoraal werkers Ria Doornbusch en Carla Roetgerink en pastoor Oortman deel aan deze bedevaart. Wilt u ook mee? Neem dan contact op met: Mw. R. Keizers tel. 074-24 22 303.