Week van Gebed

Recht door zee "Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht." (Exodus 15 vers 6a) - 'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 t/m 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
Op zondag 28 januari is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de Oude kerk m.m.v. koor MIX uit Zenderen. Voorgangers zijn ds. Carla Borgers en Jan Cuppen.