Geloven van generatie op generatie...

Geloven van generatie op generatie roept iets op van ‘ontwikkeling en voortgang’. Dat vraagt in onze tijd en in onze streken om een omslag van een ‘onderhoudspastoraal’ naar een ‘missionaire parochie’. En dit kan niet zonder een inhoudelijke bezinning op de situatie van onze parochies en diverse geloofsgemeenschappen. Dan hebben we het ook over het herinneren van onze identiteit en ons doel.

Binnenkort loopt ons pastoraal beleidsplan ten einde en zullen we opnieuw moeten nadenken over de toekomst en de onze doelen en mogelijkheden. Soms denk je weleens dat we vergeten zijn, wie we zijn en voor wat we geroepen zijn om te doen als kerk? Zovelen ook binnen onze kerken kennen Jezus niet persoonlijk en verlangen dus ook niet naar Hem. Daar ligt een sleutel? Moeten we Christus opnieuw voorstellen en mensen helpen om opnieuw apostelen van Jezus te worden? Hij is Dezelfde door alle tijden heen. Nadenkend over de voortgang van ons geloof, komen we ook de pijnpunten tegen die de huidige omstandigheden in onze streken de kerken kenmerken. Een belangrijk gegeven! Onder meer, hoeveel gelovigen ‘lijden’ er onder dat hun (klein)kinderen niet (meer) naar de kerk gaan?
Veranderingen ontstaan meestal pas echt, wanneer de situatie daadwerkelijk daar is, maar we proberen ook in te spelen op dit gegeven. Geen gemakkelijke opdracht, maar wel eentje die voor iedereen geldt: niet alleen voor bestuurders en pastores. Maar voor iedere katholiek. Dan komen er vragen op: geven we prioriteit aan het weekend, gastvrijheid, hartverwarmende muziek, goede overwegingen, een betrokken gemeenschap, duidelijke verwachtingen in de parochie, dienstbaarheid op basis van sterkten en talenten van mensen, het samenbrengen van kleine groepen mensen, de ervaring van de heilige Geest en een uitnodigende parochie. Zoekende en tastende komt dit aan het licht… ik geloof en hoop dat volgende generaties ook zullen geloven. De vieringen rondom Allerheiligen, Allerzielen en heel bijzonder ook Sint Maarten geven ons prachtige gelegenheden om het mooie, inspirerende en hoopvolle van ons ‘katholiek zijn’ te delen en door te geven aan de volgende generaties!
Namens het pastoraal team, Carla Roetgerink, pastoraal werkster.